Menu
Obec Poriadie
Poriadie

rozšírené vyhľadávanie

Faktúry

Faktúry, zmluvy a objednávky

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
21. 2. 2018

248/2017

predplatné časopisy

14,20 EUR Štrnásť eur dvadsať centov

Slovenská pošta, a.s.,

Obec Poriadie

22. 2. 2018

253/2017

úhrada fa za el. energiu

35,78 EUR Tridsaťpäť eur sedemdesiatosem centov

Slovakia Energy s.r.o.

Obec Poriadie

21. 2. 2018

247/2017

Doprava okrasných drevín

160,08 EUR Jednostošestdesiat eur osem centov

Záhradná škôlka Kotešová Nivy

Obec Poriadie

4. 1. 2018

237/2017

Faktúra za mapy

115,50 EUR Jednostopätnásť eur pätdesiat centov

VKÚ Harmanec

Obec Poriadie

4. 1. 2018

239/2017

Faktúra za el. energiu

32,78 EUR Tridsaťdva eur sedemdesiatosem centov

Slovakia Energy s.r.o.

Obec Poriadie

3. 1. 2018

220/2017

potraviny pre ŠJ MŠ

133,39 EUR Jednostotridsaťtri eur tridsaťdeväť centov

COOP Jednota Senica

Obec Poriadie

21. 2. 2018

244/2018

Dodatočný informačný riadok 942/201801/AZS

60,00 EUR Šesťdesiat eur

MEDIATEL spol. s.r.o.

Obec Poriadie

4. 1. 2018

241/2017

Faktúra za vodu

19,09 EUR Devätnást eur deväť centov

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Poriadie

4. 1. 2018

240/2017

Faktúra za vodu

11,23 EUR Jedenást eur dvadsaťtri centov

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Poriadie

20. 2. 2018

242/2017

Faktúra za školské ovocie pre ŠJ MŠ

5,44 EUR Päťeur štyridsaťštyri centov

Boni Fructi, s.r.o.,

Obec Poriadie

3. 1. 2018

229/2017

mäso pre ŠJ MŠ

64,88 EUR šesťdesiatštyri eur osemdesiatosem centov

ASbit, s.r.o.,

Obec Poriadie

3. 1. 2018

223/2017

Faktúra za vodu

51,66 EUR Päťdesiatjeden eur šesťdesiatšesť centov

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Poriadie

3. 1. 2018

221/2017

Faktúra za vodu

-3,44 EUR tri eurá štyridsaťštyri centov

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Poriadie

3. 1. 2018

224/2017

vývoz TKO

647,51 EUR Šesťstoštyridsaťsedem eur päťdesiatjeden centov

Brantner Slovakia s.r.o.,

Obec Poriadie

3. 1. 2018

219/2017

Faktúra za telefóny a internet

117,01 EUR Jednostosedemnást eur jeden cent

Slovak Telekom a.s.,

Obec Poriadie

4. 1. 2018

238/2017

Fa za lodný kontajner

2 370,00 EUR Dvetisíctristosedemdesiat eur

Bôry, s.r.o.,

Obec Poriadie

4. 1. 2018

236/2017

Nákup kríkov Pamätník u Klasovitých

3 881,03 EUR Tritisícosemstoosemdesiatjeden eur tri centy

Záhradná škôlka Kotešová Nivy

Obec Poriadie

4. 1. 2018

234/2017

Maľované mapy

100,00 EUR Jednosto eur

CBS spol s.r.o.,

Obec Poriadie

3. 1. 2018

233/2017

Skládkovanie odpadu

255,31 EUR Dvestopäťdesiatpäť eur tridsaťjeden centov

Kopaničiarska odpadova spoločnosť, s.r.o

Obec Poriadie

3. 1. 2018

232/2017

Faktúra za vývoz kontajnera

163,08 EUR Jednostošesťdesiattri eur osem centov

Kopaničiarska odpadova spoločnosť, s.r.o

Obec Poriadie

3. 1. 2018

222/2017

Fa za vodu

15,72 EUR Pätnásť eur sedemdesiatdva centov

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Poriadie

3. 1. 2018

218/2017

Fa potraviny pre ŠJ MŠ

208,19 EUR Dvestoosem eur devätnásť centov

COOP Jednota Senica

Obec Poriadie

3. 1. 2018

231/2017

obedy pre zamestnancov

295,66 EUR Dvestodeväťdesiatpäť eur šesťdesiatšesť centov

Jedálnička Ján Melichárek

Obec Poriadie

3. 1. 2018

230/2017

Doplatok za stravu pre dôchodcov

102,00 EUR Jednostodva eur

Miroslav Báto - Gastrocentrum

Obec Poriadie

3. 1. 2018

228/2017

fa za opravu Notebooku

72,00 EUR Sedemdesiatdva eur

ELTIME in, s.r.o.,

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 243

foto