Navigácia

Obsah

2020

Chválený rozpočet obce Poriadie na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 17x | 13.12.2019

Návrh rozpočtu obce Poriadie na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 18x | 25.11.2019

Popis tvorby rozpočtu Stiahnuté: 8x | 25.11.2019

2019

Návrh Rozpočtu obce Poriadie na roky 2019-2021 Stiahnuté: 146x | 23.10.2018

Schválený Rozpočet obce 2019-2021 Stiahnuté: 120x | 04.12.2018

2018

Návrh rozpočtu obce Poriadie na roky 2018-2020 Stiahnuté: 251x | 28.11.2017

Schválený rozpočet na roky 2018-2020 Stiahnuté: 264x | 20.12.2017

Schválený Záverečný účet Obce Poriadie 2018 Stiahnuté: 72x | 10.04.2019

Záverečný účet obce Poriadie za rok 2018 Stiahnuté: 99x | 05.03.2019

2017

Návrh rozpočtu obce Poriadie na roky 2017-2019 Stiahnuté: 250x | 01.05.2017

Schválený rozpočet obce na rok 2017 Stiahnuté: 325x | 16.05.2017

Záverečný účet obce za rok 2017 - schválený Stiahnuté: 161x | 27.06.2018

Záverečný účet obce Poriadie za rok 2017 Stiahnuté: 204x | 21.03.2018

2016

Záverečný účet obce Poriadie za rok 2016 Stiahnuté: 251x | 01.05.2017

Záverečný účet obce za rok 2016 - schválený Stiahnuté: 246x | 07.06.2017

2015

Návrh rozpočtu príjmy na roky 2015-2017 Stiahnuté: 234x | 30.04.2017

Návrh rozpočtu výdavky na roky 2015-2017 Stiahnuté: 233x | 30.04.2017

Záverečný účet obce Poriadie za rok 2015 Stiahnuté: 230x | 01.05.2017

2014

Návrh rozpočtu príjmy na roky 2014-2016 Stiahnuté: 222x | 30.04.2017

Návrh rozpočtu výdavky na roky 2014-2016 Stiahnuté: 235x | 30.04.2017

Stránka