Navigácia

Obsah

2021

Návrh rozpočtu obce Poriadie na roky 2021 - 2023 Stiahnuté: 3x | 25.11.2020

2020

Návrh rozpočtu obce Poriadie na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 74x | 25.11.2019

Popis tvorby rozpočtu Stiahnuté: 53x | 25.11.2019

Schválený rozpočet obce Poriadie na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 72x | 14.05.2020

2019

Návrh Rozpočtu obce Poriadie na roky 2019-2021 Stiahnuté: 191x | 23.10.2018

Schválený Rozpočet obce 2019-2021 Stiahnuté: 166x | 04.12.2018

Schválený Záverečný účet obce Poriadie za rok 2019 Stiahnuté: 38x | 14.05.2020

Záverečný účet obce za rok 2019 Stiahnuté: 221x | 24.03.2020

2018

Návrh rozpočtu obce Poriadie na roky 2018-2020 Stiahnuté: 301x | 28.11.2017

Schválený rozpočet na roky 2018-2020 Stiahnuté: 341x | 20.12.2017

Schválený Záverečný účet Obce Poriadie 2018 Stiahnuté: 116x | 10.04.2019

Záverečný účet obce Poriadie za rok 2018 Stiahnuté: 149x | 05.03.2019

2017

Návrh rozpočtu obce Poriadie na roky 2017-2019 Stiahnuté: 307x | 01.05.2017

Schválený rozpočet obce na rok 2017 Stiahnuté: 372x | 16.05.2017

Záverečný účet obce za rok 2017 - schválený Stiahnuté: 207x | 27.06.2018

Záverečný účet obce Poriadie za rok 2017 Stiahnuté: 252x | 21.03.2018

2016

Záverečný účet obce Poriadie za rok 2016 Stiahnuté: 298x | 01.05.2017

Záverečný účet obce za rok 2016 - schválený Stiahnuté: 292x | 07.06.2017

2015

Návrh rozpočtu príjmy na roky 2015-2017 Stiahnuté: 276x | 30.04.2017

Návrh rozpočtu výdavky na roky 2015-2017 Stiahnuté: 321x | 30.04.2017

Stránka