Menu
Obec Poriadie
Poriadie

rozšírené vyhľadávanie

Faktúry

Faktúry, zmluvy a objednávky

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
22. 2. 2018

265/2017

Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ

180,53 EUR Jednostoosemdesiat eur päťdesiattri centov

COOP Jednota Senica

Obec Poriadie

22. 2. 2018

269/2017

Faktúra za Notebook pre MŠ

588,59 EUR Päťstoosemdesiatosem päťdesiatdeväť centov

BN Invest, s.r.o.,

Obec Poriadie

22. 2. 2018

268/2017

Faktúra za zimnú údržbu MK

164,62 EUR Jednostošesťdesiatštyri eur šesťdesiatdva centov

Brantner Slovakia s.r.o.,

Obec Poriadie

22. 2. 2018

267/2017

Fa za uhlie

1 246,60 EUR Jedentisícdvestoštyridsaťšesť eur šesťdesiat centov

Predaj palív - Autodoprava

Obec Poriadie

22. 2. 2018

258/2017

Preplatok za elektrickú energiu

-32,36 EUR Tridsaťdva eur tridsaťšesť centov

Slovakia Energy s.r.o.

Obec Poriadie

22. 2. 2018

255/2017

Faktúra za telefón

99,58 EUR devätdesiatdeväť eur päťdesiatosem centov

Slovak Telekom a.s.,

Obec Poriadie

22. 2. 2018

256/2017

Výchovnovzdelávací program pre deti MŠ

28,50 EUR Dvadsaťosem eur päťdesiat centov

Richard LEKL

Obec Poriadie

22. 2. 2018

270/2017

doplatok za stravu pre dôchodcov

101,70 EUR Jednostojeden eur sedemdesiat centov

Miroslav Báto - Gastrocentrum

Obec Poriadie

22. 2. 2018

263/2017

Technik požiarnej ochrany

181,30 EUR Jednostoosemdesiatjeden eur tridsať centov

Peter Chňupa, technik požiarnej ochrany

Obec Poriadie

22. 2. 2018

262/2017

ciachovanie váhy v ŠJ MŠ

27,00 EUR Dvadsaťsedem eur

Slovenská legálna metrológia, n.o.,

Obec Poriadie

22. 2. 2018

261/2017

Faktúra za zimnú údržbu MK

205,98 EUR Dvestopäť eur deväťdesiatosem centov

Brantner Slovakia s.r.o.,

Obec Poriadie

22. 2. 2018

260/2017

Faktúra za zimnú údržbu MK

137,15 EUR Jednostotridsaťsedem eur pätnásť centov

Brantner Slovakia s.r.o.,

Obec Poriadie

3. 1. 2018

205/2017

Činnosť technika PO

22,90 EUR Dvadsaťdva eur deväťdesiat centov

Peter Chňupa, technik požiarnej ochrany

Obec Poriadie

22. 2. 2018

257/2017

Vývoz TKO

759,69 EUR Sedemstopäťdesiatdeväť eur šesťdesiatdeväť centov

Brantner Slovakia s.r.o.,

Obec Poriadie

22. 2. 2018

254/2017

Predplatné Obecné noviny

135,20 EUR Jednostotridsaťpäť eur dvadsať centov

INPROST s.r.o.,

Obec Poriadie

22. 2. 2018

252/2017

údržba VO

142,70 EUR Jednostoštyridsaťdva eur sedemdesait centov

Brantner Slovakia s.r.o.,

Obec Poriadie

21. 2. 2018

245/2017

fa za mobilný telefón

39,19 EUR Tridsaťdeväť eur devätnásť centov

Orange Slovensko, a.s.,

Obec Poriadie

4. 1. 2018

235/2017

Fa za výučbu ANJ v MŠ

51,30 EUR Päťdesiatjeden eur tridsať centov

Mgr. Jana Jurášová

Obec Poriadie

3. 1. 2018

216/2017

doplatok za stravu pre dôchodcov

32,40 EUR Tridsaťdva eur štyridsať centov

Jedálnička Ján Melichárek

Obec Poriadie

21. 2. 2018

246/2017

potraviny pre ŠJ MŠ

108,58 EUR Jednostoosem eur päťdesiatosem centov

COOP Jednota Senica

Obec Poriadie

20. 2. 2018

243/2017

Potraviny pre ŠJ MŠ

157,85 EUR Jednostopäťdesiatsedem eur osemdesiatpäť centov

COOP Jednota Senica

Obec Poriadie

22. 2. 2018

259/2017

faktúra za stravu november 2017

240,79 EUR Dvestoštyridsať eur sedemdesiatdeväť centov

Jedálnička Ján Melichárek

Obec Poriadie

22. 2. 2018

251/2017

predplatné noviny Kopaničiar expres

25,10 EUR Dvadsaťpäť eur desať centov

Slovenská pošta, a.s.,

Obec Poriadie

22. 2. 2018

250/2017

Hospodárske noviny

219,00 EUR Dvestodevätnásť eur

MAFRA Slovakia, a.s.,

Obec Poriadie

22. 2. 2018

249/2017

doplatok za obedy pre dôchodcov

31,20 EUR Tridsaťjeden eur dvadsať centov

Jedálnička Ján Melichárek

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 243

foto