Menu
Obec Poriadie
Poriadie

rozšírené vyhľadávanie

Charakteristika

Poriadie sa rozkladá na nízkych svahoch Myjavskej pahorkatiny a časť obce je rozložená i na juhozápadných výbežkoch Bielych Karpát pod masívom Javoriny 5km severovýchodne od Myjavy. Osídlenie je v plnom slova zmysle kopaničiarskeho charakteru.

Obec Poriadie sa skladá z vlastnej osady Poriadie a pričlenených osád a kopaníc. Tieto kopanice predstavujú väčšiu časť obce. Samotné Poriadie je svojou polohou skutočným centrom obce. Názvy osád a kopaníc sú: Sovinec, Vlčkovia, u Klasovitých, Dolný Výhon, Durcovia, Otiepkovia, Formanec, Lipovec a Šlahorová. Poriadie hraničí na východe so Starou Turou a Rudníkom, na juhu s Jablonkou, na západe s Myjavou a Brestovcom a na severe so Starou Myjavou. Má veľmi dobrú centrálnu polohu so železničnou stanicou. Cez obec prechádza železničná trať, ktorá bola vybudovaná a daná do prevádzky v roku 1930.

Zároveň bola vybudovaná i železničná stanica, ktorá nesie meno obce. Cez chotár obce prebieha trať v dĺžke asi 4 km. Výstavba trate bola veľmi nákladná (jeden km stál 3,8 milióna Kčs).

Povrch chotára obce je pomerne členitý. Severovýchodná a juhozápadná časť má viac charakter zvlnenej roviny so širokými údoliami, ale východná a severovýchodná časť je viac svažná. Lesný kryt sa nachádza iba na severnej a východnej časti chotára. Plocha chotára obce meria 784 ha. Z toho je 500 ha ornej pôdy, pasienkov a lúk, 51 ha neplodnej pôdy a 233 ha lesov. Pôda je prevažne podzolovitá, iba miestami možno nájsť nepatrné plochy naplaveniny a spraše. Bonita pôdy je dosť nízka. Severovýchodná a východná časť chotára je obkolesená lesmi Bielych Karpát. Hlavnou stromovinou v našich lesoch je buk a smrek. Okrem týchto sa nachádza i dub, bor, brím (červená jedľa), menej breza, javor, jaseň, brest, lipa a osika.

Ďaľšou súčasťou nášho chotára sú lúky a pasienky. Majú veľký význam pre našich poľnohospodárov, využívajú ich na chov hovädzieho dobytka. Obec Poriadie je chudobná na vodstvo. Cez chotár preteká niekoľko potôčkov, ktoré majú len málo vody a cez leto zvyknú vyschnúť. Sú to: Poriadsky járok, ktorý vyviera v Uhliskách a vteká do Myjavy, ďalej Formanský járok, vyviera pod Formancom, Lipovec (Kostolník), ktorý vyviera pod Hamovaním a posilňuje potok na Starej Turej.

Podnebie je vnútrozemské, pomerne drsné. Vzhľadom na pomerne dosť vysokú polohu obce, sneh prichádza skoro a nájdeme ho i na jar, keď v iných obciach býva už iba dážď. Drsnosť podnebia je tiež zapríčinená vetrami, ktoré prichádzajú zo severu, prevaľujú sa cez Poľanu a Javorinu začiatkom zimy. Keď už zima odchádza a ukazuje sa jaro, začínajú viať teplé vetry z juhu a prinášajú odmäk.


foto