Menu
Obec Poriadie
Poriadie

rozšírené vyhľadávanie

Služby

Služby obecného úradu

 1. Overenie podpisu (podpis, osoba, ktorej podpis sa overuje sa musí preukázať platným občianskym preukazom) - 2,00€/podpis
 2. Overenie listiny (strana A4, nie je možné overiť jednu stranu celku samostatne ) - 2,00€/stránka
 3. Správny poplatok k ohláseniu stavebnej úpravy alebo drobnej stavby - PO 30 €, FO 10 €
 4. Vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných záznamov - 1,50€
 5. Rozhodnutie o výrube drevín
  • Súhlas na výrub dreviny sa podľa zákona o ochrane prírody nevyžaduje na stromy s obvodom kmeňa do 40cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10m². V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípade:
   • rez ovocných stromov
   • bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, značnej škody na majetku
  • Správny poplatok FO 10 €, PO 100 €
  • Viac podrobností o výrube:
   • Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírode, teda obce. Tento vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 60 dní odo dňa začatia konania.
   • Aby mohlo byť začaté konanie musí občan podať na obecnom úrade žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. Táto musí obsahovať:
    • meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa
    • katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie
    • súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku na výrub dreviny
    • špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať- druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou
    • odôvodnenie žiadosti
   • Žiadosť ďalej musí obsahovať prílohy:
    • list vlastníctva nie starší ako tri mesiace
    • doklad o zaplatení správneho poplatku v pokladnici 6,50 €
    • kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne nie starší ako tri mesiace
   • Tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Poriadie alebo stiahnúť v rubrike Vzory tlačív.
   • Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
   • Po vykonaní výrubu je občan povinný uskutočniť náhradnú výsadbu.
    • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, krovité porasty s výmerou do 10m²
    • pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu
    • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, hrozbe značnej škody na majetku
    • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách (na LV musí byť pozemok identifikovaný ako záhrada)
 6. Vydanie Rybárskeho lístka - 1 ročný - 7,- €, 3 ročný - 17,- €
 7. Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby - 5,-€

Ostatné služby - otváracie hodiny

Miestny obchod COOP Jednota

 • Po: 6:00 - 10:30 hod
 • Ut: 6:00 - 16:00 hod
 • St: 6:00 - 16:00 hod
 • Št: 6:00 - 16:00 hod
 • Pi: 6:00 - 16:00 hod
 • So: 6:00 - 11:00 hod
 • Ne: zatvorené

Pohostinstvo u Metoda

 • Po: 12:00 - 22:00 hod
 • Ut: 12:00 - 22:00 hod
 • St: 12:00 - 22:00 hod
 • Št: 12:00 - 22:00 hod
 • Pi: 10:00 - 23:00 hod
 • So: 10:00 - 23:00 hod
 • Ne: 10:00 - 22:00 hod

Obecný úrad

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

samospravaonline.sk


foto