Menu
Obec Poriadie
Poriadie

rozšírené vyhľadávanie

História

Obec Poriadie administratívne patrí do okresu Myjava a kraja Trenčín. Ako adminitratívna obec Poriadie bola utvorená v roku 1954, keď v dôsledku uznesenia našej strany a vlády vytvárali z veľkých obcí a okresov menšie celky. A tak i z veľkej Myjavy, ktorá sa skladala z mestečka a množstva väčších i menších osád a kopaníc, boli vytvorené viaceré obce (Poriadie, Rudník, Stará Myjava, Brestovec, Polianka, Jablonka).

Meno obce (predtým kopanice - osady) Poriadie podľa jazykových odborníkov vznikalo pravdepodobne od zvláštnej a pre naše okolie nezvyklej výstavby osady. Domy si prví osadníci budovali v prísnom poriadku, čo bolo iste zvláštnosťou pri kopaničiarskom osídľovaní nášho kraja. Snáď meno obce bolo motivované i inými príčinami, ale rozhodne vždy bolo základom slovo " Poriadok".

Názor niektorých našich odborníkov slovenského jazyka, že názov obce má byť správne Poradie a nie Poriadie, je jednoducho nesprávny. Oni názov obce odvodzujú od „poradia“ - určitého sledu, „ Kopanica bola v poradí toľká..., a preto vraj názov obce má byť „Poradie.“ Tento názov však neobstojí, lebo nie je, ani nemohol byť žiadny dôvod, aby sa v minulosti vytváralo nejaké poradie kopaníc. Občania tvrdia, že v roku, keď sa dostavovala trať Veselí nad Moravou - Nové Mesto nad Váhom a prišli k nám pracovníci z Čiech, títo si veru nevedeli zvyknúť vyslovovať Poriadie a sami si to prispôsobili na „Poradie.“ Podstatné je, že žiaden občan neužíva Poradie, ale Poriadie.

Poriadie so svojimi osadami a kopanicami vznikalo pravdepodobne v 17.storočí. Pri osídľovaní tejto časti nášho územia pôsobilo niekoľko činiteľov. Predovšetkým je to osídľovanie českými exulantami, ktorí po bitke na Bielej Hore utekali pred prenasledovaním a tu v nížinách Bielych Karpát našli svoj nový domov. Pôvodne osídľovanie bolo doplňované ďaľším útekom obyvateľov z Považskej, Nitrianskej a Trnavskej roviny pred tureckým nebezpečenstvom. Osídľovanie je typicky kopaničiarske. Prví osídlenci klčovali husté lesy a na planinách zúrodňovali pôdu pre budúce polia. Bola to iste ťažká robota a veľa potu vytieklo našim predkom, kým vytvorili dnešné polia.

V minulosti táto oblasť patrila panstvu Čachtického hradu a to nepoznalo milosť pre poddaného človeka. Je isté, že rebélie otriasali i našimi osadami a zbojnícke chodníčky z Javoriny smerovali i na Poriadie. Rok 1848 privítali naši predkovia s nadšením, lebo znamenal koniec poddanstva.

Medzi najstaršie kopanice našej obce podľa ústneho podania patrí Dolný Výhon, ktorý bol vlastne v minulosti základným východiskom pre ďaľšie osídľovanie.

Pôvodné zamestnanie skoro všetkých obyvateľov Poriadia bolo roľníctvo. Značná časť obyvateľstva odchádzala za prácou do Ameriky, Francúzka, Belgicka a Rakúska. Hádam nie je na Poriadí chalupy, z ktorej by niekto nebol odišiel do cudziny. Mnoho ľudí chodilo cez leto na žatevné práce do okolia Piešťan, Hlohovca, Trnavy a Nitry. Tam pracovali na pánskych veľkostatkoch alebo u bohatých sedliakoch v Žlkovciach, Farkašíne, Drahovciach, Špačinciach,Pečeňadoch a inde. Nezamestnaní občania odchádzali za prácou mimo nášho okresu na rôzne stavby.


foto