Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
07.03.2019

11/2019

vytvorenie projektovej dokumentácie na rekonštruckiu tenisového kurtu

0,00 EUR

Ving s. r. o.

Obec Poriadie

15.03.2019

13/2019

pelety 1050 kg

0,00 EUR

Viktor Kavický MWNET

Obec Poriadie

08.03.2019

12/2019

polohopis a výškopis tenisového kurtu

0,00 EUR

Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava

Obec Poriadie

07.03.2019

10/2019

článok povinnej publicity

0,00 EUR

KOEX-PRESS, spol. s.r.o.,

Obec Poriadie

19.02.2019

9/2019

večera na Poriadsky ples

795,00 EUR sedemstodeväťdesiatpäť

Miroslav Báto - Gastrocentrum

Obec Poriadie

12.02.2019

8/2019

odborná prehliadka kotolne v KD Poriadie

0,00 EUR

Milan Zuberec

Obec Poriadie

11.02.2019

7/2019

uhlie do Kultúrneho domu

0,00 EUR

Predaj palív - Autodoprava

Obec Poriadie

11.02.2019

6/2019

oprava nákladného vozidla AVIA

0,00 EUR

PK Autodoprava s. r. o.

Obec Poriadie

11.02.2019

5/2019

oprava obecného rozhlasu

0,00 EUR

ELASON s.r.o.,

Obec Poriadie

11.02.2019

4/2019

aranžmány do Kultúrneho domu

0,00 EUR

Kvety TESSA Myjava

Obec Poriadie

11.02.2019

3/2019

inventár do kuchyne Kultúrneho domu

Neuvedené

GASTRO-GALAXI, s. r. o.

Obec Poriadie

25.01.2019

2/2019

prenájom lyžiarskeho svahu

Neuvedené

SKILAND s.r.o.

Obec Poriadie

07.01.2019

1/2019

výroba nálepiek na nádoby TKO pre rok 2019

nula eur

MYPRINT, s.r.o.,

Obec Poriadie

11.12.2018

23/2018

Prehŕňanie miestnych komunikácií

Neuvedené

PK Autodoprava s. r. o.

Obec Poriadie

13.12.2018

21/2018

nákup uhlia do KD

neuvedené

Predaj palív - Autodoprava

Obec Poriadie

13.12.2018

20/2018

Objednávka za posypový materiál

neuvedené

Brantner Slovakia s.r.o.,

Obec Poriadie

13.12.2018

19/2018

Nástenné kalendáre 29,7 x 42 cm

234,00 EUR Dvestotridsaťštyri

CBS spol s.r.o.,

Obec Poriadie

20.11.2018

november 2018

Most 3/Sedačka

369,00 EUR Tristočšesťdesiatdeväť

Baribal s.r.o.,

Obec Poriadie

27.09.2018

14/2018

výroba montáž nerezového zábradlia s dvojmadlom pre vozičkárov

3 840,00 EUR Tritisícosemstoštyridsať eur

INOX-STYL

Obec Poriadie

27.09.2018

15/2018

výroba Pamätnej tabule pri Pamätníku u Klasovitých kompozitný materiál 104 x 65 cm

131,00 EUR Jednostrotridsaťjeden Eur

MYPRINT, s.r.o.,

Obec Poriadie

27.09.2018

16/2018

Výroba informačnej tabule Pamätník u Klasovitých materiál smrek

480,00 EUR Štyristoosemdesiat eur

Holz-Mobel SR, SR, s.r.o.,

Obec Poriadie

10.08.2018

11/2018

Zostava na cvičenie a detské prvky

4 976,88 EUR Štyriisícdeväťstosedemdesiatšesť eur

OCTAGO CORPORATION, j.s.a.

Obec Poriadie

19.09.2018

13/2018

oprava miestnej komunikácie Poriadie - Sovinec

4 977,76 EUR Štyritisícdeväťstosedemdesiatsedem eur,

ALPINE SLOVAKIA, spol.s.r.o

Obec Poriadie

25.09.2017

2017

Dopravné značky na detské ihrisko

824,00 EUR Osemstodvadsaťštyri eur

CLIMEKO výrobné družstvo

Obec Poriadie

08.09.2017

2017

Zmena vykurovacieho systému

Neuvedené

Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H.

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: