Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.12.2019

98/2019

uhlie do KD Poriadie

0,00 EUR

Predaj palív - Autodoprava

Obec Poriadie

06.12.2019

97/2019

dodanie a zapojenie PC zariadenia do kancelárie administratívy

0,00 EUR

ELTIME in, s.r.o.,

Obec Poriadie

05.12.2019

96/2019

dodanie tovaru

139,20 EUR stotridsaťdeväť eur dvasať centov

B2B Partner s. r. o.

Obec Poriadie

05.12.2019

95/2019

dodanie tovaru

125,51 EUR stodvadsaťpäť eur päťdesiaťjeden centov

EMPORO, s. r. o.

Obec Poriadie

03.12.2019

94/2019

monitor k PC

99,00 EUR deväťdesiatdeväť eur

BN Invest, s.r.o.,

Obec Poriadie

29.11.2019

93/2019

bezdrôtový telefón

44,00 EUR štyridsaťštyri eur

Internet Mall Slovakia, s. r. o.

Obec Poriadie

29.11.2019

92/2019

nástenné kalendáre

272,00 EUR dvestosedemdesiaťdva eur

CBS spol s.r.o.,

Obec Poriadie

29.11.2019

91/2019

výroba vizitiek

0,00 EUR

MYPRINT, s.r.o.

Obec Poriadie

29.11.2019

90/2019

nálepky na nádoby TKO pre rok 2020

0,00 EUR

MYPRINT, s.r.o.

Obec Poriadie

22.11.2019

89/2019

projektové práce na zmene dopravného značenia v obci

600,00 EUR šesťsto eur

VG PROJEKT, s.r.o.

Obec Poriadie

21.11.2019

88/2019

posypová soľ 40 x 25 kg

240,00 EUR dvestoštyridsať eur

Maršo, spol. s. r. o.

Obec Poriadie

21.11.2019

87/2019

hračky do MŠ Poriadie

227,00 EUR dvestodvadsaťsedem eur

Baribal s.r.o.,

Obec Poriadie

21.11.2019

86/2019

hračky do MŠ Poriadie

74,40 EUR sedemdesiaťštyri eur a štyridsať centov

NOMILAND, s.r.o.,

Obec Poriadie

20.11.2019

85/2019

výmena radiátorov v kanceláriách OÚ Poriadie

neuvedené

Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H.

Obec Poriadie

20.11.2019

84/2019

výmena elektrického rozvádzača na Obecnom úrade v Poriadí

neuvedené

ELTIME in, s.r.o.,

Obec Poriadie

20.11.2019

83/2019

oprava balkóna pri kancelárii administratívy

neuvedené

Miloš Ušiak - MUPO

Obec Poriadie

20.11.2019

82/2019

obecné a štátne symboly

362,88 EUR tristošesťdesiatdva eur osemdesiaťosem centov

Signo, s.r.o.,

Obec Poriadie

15.11.2019

81/2019

smaltovaný znak SR, smaltovaný znak obce

193,00 EUR stodeväťdesiattri eur

Smaltovňa Mišík s. r. o.

Obec Poriadie

15.11.2019

80/2019

materiál na zateplenie kancelárie administratívy

553,55 EUR päťstopäťdesiaťtri eur päťdesiatpäť centov

Pišta Miko s. r. o.

Obec Poriadie

15.11.2019

79/2019

nábytok do MŠ Poriadie

269,20 EUR dvestošesťdesiatdeväť eur dvadsať centov

NOMILAND, s.r.o.,

Obec Poriadie

05.11.2019

78/2019

portrét prezidentky SR

47,00 EUR štyridsaťsedem eur

TASR

Obec Poriadie

05.11.2019

77/2019

vyhotovenie a montáž nápisu HASIČSKÁ ZBROJNICA

1 176,00 EUR tisícstosedemdesiatšesť eur

Galaxi, spol. s. r. o.

Obec Poriadie

04.11.2019

76/2019

elektroinštalačné práce pri oprave kancelárie administratívy

0,00 EUR

ELTIME in, s.r.o.,

Obec Poriadie

04.11.2019

75/2019

výroba tabule na požiarnu zbrojnicu

21,60 EUR dvadsaťjeden eur šesťdesiat centov

MYPRINT, s.r.o.,

Obec Poriadie

30.10.2019

74/2019

oprava verejného osvetlenia

0,00 EUR

Ján Bartonň TESA Servis - predaj a servis elektro

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: