Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14.07.2020

50/2020

preprava nákladu

neuvedené

PK Autodoprava s. r. o.

Obec Poriadie

13.07.2020

49/2020

asfaltová zmes

96,00 EUR deväťdesiatšesť eur

MORAM CZ, s.r.o.,

Obec Poriadie

13.07.2020

48/2020

oprava kamerového systému

0,00 EUR

ELTIME in, s.r.o.,

Obec Poriadie

13.07.2020

47/2020

montáž lámp

0,00 EUR

ELTIME in, s.r.o.,

Obec Poriadie

13.07.2020

46/2020

prekládka merania elektrickej energie na fasádu budovy KD

0,00 EUR

ELTIME in, s.r.o.,

Obec Poriadie

13.07.2020

45/2020

revízia PZ a MŠ

0,00 EUR

ELTIME in, s.r.o.,

Obec Poriadie

13.07.2020

44/2020

striešky na stĺpy a múrik

276,00 EUR dvestosedemdesiatšesť eur

BAUCO s. r. o.

Obec Poriadie

07.07.2020

43/2020

štrk frakcia 4/8

63,00 EUR šesťdesiaťtri eur

STAS, s.r.o.,

Obec Poriadie

02.07.2020

42/2020

inzercia

210,00 EUR dvestodesať eur

KOEX-PRESS, spol. s.r.o.,

Obec Poriadie

22.06.2020

41/2020

kancelárske a hygienické potreby

54,71 EUR päťdesiatštyri eur sedemdesiatjedna centov

PAPERA s. r. o.

Obec Poriadie

16.06.2020

40/2020

mulčovanie priekop

0,00 EUR neuvedené

Technické služby mesta

Obec Poriadie

12.06.2020

39/2020

kompletné vypracovanie projektu a VO do výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53

900,00 EUR deväťsto eur

Novo Funding

Obec Poriadie

08.06.2020

38/2020

tabuľky "Zákaz ukladania odpadu"

82,80 EUR osemdesiaťdva eur a osemdesiať centov

MYPRINT, s.r.o.,

Obec Poriadie

05.06.2020

37/2020

brána 2 k rozmer 3,6 x 1,2 m

621,60 EUR šestodvadsaťjeden eur šesťdesiat centov

Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum

Obec Poriadie

05.06.2020

36/2020

betónová zmes C20/25

0,00 EUR neuvedené

STAS, s.r.o.,

Obec Poriadie

03.06.2020

35/2020

vývoz septika z MŠ Poriadie

0,00 EUR neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Poriadie

Obec Poriadie

29.05.2020

34/2020

znalecký posudok

0,00 EUR

Ing. Alžbeta Jelínková

Obec Poriadie

26.05.2020

33/2020

dezinfekčný prostriedok

54,00 EUR päťdesiat eur

DAMITO s. r. o.

Obec Poriadie

25.05.2020

32/2020

výroba tabuliek

45,00 EUR štyridsaťpäť eur

MYPRINT, s.r.o.,

Obec Poriadie

22.05.2020

31/2020

oplotenie ihriska

313,76 EUR tristotrinásť eur sedemdesiatšesť centov

Van Merksteijn Fencing Systems CS s. r. o.

Obec Poriadie

22.05.2020

30/2020

overenie váh v MŠ Poriadie

30,00 EUR tridsať eur

Slovenská legálna metrológia, n.o.,

Obec Poriadie

20.05.2020

29/2020

hygienické pomôcky do MŠ Poriadie

206,28 EUR dvestošesť eur a dvadsaťosem centov

PAPERA s. r. o.

Obec Poriadie

20.05.2020

28/2020

znalecký posudok

0,00 EUR

Ing. Alžbeta Jelínková

Obec Poriadie

20.05.2020

27/2020

znalecký posudok

0,00 EUR

Ing. Alžbeta Jelínková

Obec Poriadie

13.05.2020

26/2020

dodanie a montáž zvislého DZ

2 069,59 EUR dvetisícšesťdesiadeväť eur päťdesiatdeväť centov

Getos, s.r.o.

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: