Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23.09.2020

73/2020

peňažná poukážka v hodnote 5 €

1 440,00 EUR tisícštyristoštyridsať eur

COOP Jednota Senica

Obec Poriadie

16.09.2020

72/2020

studená asfaltová zmes

264,00 EUR dvestošesťdesiašyri eur

Stavebné profily s.r.o.

Obec Poriadie

16.09.2020

71/2020

mulčovanie priekop popri miestnych komunikáciách

0,00 EUR

PK Autodoprava s. r. o.

Obec Poriadie

16.09.2020

70/2020

základný kurz kuriča

84,00 EUR osemdesiaťštyri eur

JUMA Trenčín s. r. o.

Obec Poriadie

10.09.2020

69/2020

skrinky na hasiace prístroje

70,09 EUR sedemdesiat eur deväť centov

Beztech s. r. o.

Obec Poriadie

07.09.2020

68/2020

odvoz drvenej antuky

0,00 EUR

PK Autodoprava s. r. o.

Obec Poriadie

27.08.2020

67/2020

koberec, nálepky do MŠ

192,00 EUR stodeväťdesiatdva eur

NOMILAND, s.r.o.,

Obec Poriadie

24.08.2020

66/2020

Realizácia procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní" pre

900,00 EUR deväťsto eur

Kopanice v pohybe

Obec Poriadie

21.08.2020

65/2020

geometrický plán na rozdelenie pozemku

0,00 EUR

Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava

Obec Poriadie

21.08.2020

64/2020

príprava pre nabíjaciu stanicu na elektromobily

0,00 EUR

ELTIME in, s.r.o.,

Obec Poriadie

21.08.2020

63/2020

madlá a zábradlie na schodisko do MŠ

675,00 EUR šestosedemdesiaťpäť eur

Branislav Omasta - Schody OK

Obec Poriadie

21.08.2020

62/2020

vytýčenie pozemkov

270,00 EUR dvestosedemdesiať eur

Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava

Obec Poriadie

21.08.2020

61/2020

presun merania elektrickej energie

0,00 EUR

ELTIME in, s.r.o.,

Obec Poriadie

18.08.2020

60/2020

materiál pre DHZO Poriadie

2 647,10 EUR dvetisícšestoštyridsaťsedem eur desať centov

Fidrich Milan TOP FIRE

Obec Poriadie

17.08.2020

59/2020

kurz na motorovú pílu

520,00 EUR päťstodvadsať eur

MD RMP s. r. o.

Obec Poriadie

14.08.2020

58/2020

rozvoz drte a úprava miestnych komunikácií

0,00 EUR

PK Autodoprava s. r. o.

Obec Poriadie

07.08.2020

57/2020

notebook

620,00 EUR šestodvadsať eur

BN Invest, s.r.o.,

Obec Poriadie

06.08.2020

56/2020

čipová karta na mandátne certifikáty

35,00 EUR tridsaťpäť eur

Disig a. s.

Obec Poriadie

06.08.2020

55/2020

protialergický paplón

283,50 EUR dvestoosemdesiaťtri eur päťdesiat centov

EMI- Sabinov s. r. o.

Obec Poriadie

05.08.2020

54/2020

kuchynský riad do MŠ Poriadie

64,10 EUR šesťdesiatštyri eur a desať centov

Milan Figura Inštalatérstvo

Obec Poriadie

20.07.2020

53/2020

dokumentácia do MŠ

20,84 EUR dvadsať eur osemdesiaťštyri centov

ŠEVT a.s.,

Obec Poriadie

20.07.2020

52/2020

oprava a údržba bezdrôtového rozhlasu

0,00 EUR

ELASON s.r.o.,

Obec Poriadie

20.07.2020

51/2020

preprava detí

0,00 EUR

JK BUS s.r.o.,

Obec Poriadie

14.07.2020

50/2020

preprava nákladu

neuvedené

PK Autodoprava s. r. o.

Obec Poriadie

13.07.2020

49/2020

asfaltová zmes

96,00 EUR deväťdesiatšesť eur

MORAM CZ, s.r.o.,

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: