Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.05.2021

Zmluva o poskytovaní odborných služieb

18/2021

67,20 EUR šesťdesiatsedem eur a dvadsať centov

ejoin, s. r. o.

Obec Poriadie

03.05.2021

Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní služieb

5/2021

neuvedené

Nemocnica s poliklinikou Myjava

Obec Poriadie

28.04.2021

Kúpna zmluva č. 16/2021

16/2021

605,62 EUR šestopäť eur a šesťdesiatdva centov

Miroslav Durec a Anna Durcová

Obec Poriadie

28.04.2021

Dohoda č. 21/10/010/11 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z.

17/2021

neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na Váhom

Obec Poriadie

14.04.2021

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej strany

30/2020

bezplatne

Kopaagro, s. r. o.; Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Poriadie

08.04.2021

Dodatok č. 2/2021

2/2021

18,30 EUR osemnásť eur a tridsať centov

PEMA LES, spol.s.r.o

Obec Poriadie

08.04.2021

Dodatok č. 1/2021

1/2021

14,10 EUR štrnásť eur a desať centov

PEMA LES, spol.s.r.o

Obec Poriadie

08.04.2021

Zmluva o dodaní služieb č. 15/2021

15/2021

Neuvedené

PEMA LES, spol.s.r.o

Obec Poriadie

07.04.2021

Kúpna zmluva č. 11/2021

11/2021

5,00 EUR päť eur

Dušan Hradský a Jana Hradská

Obec Poriadie

07.04.2021

Kúpna zmluva č. 10/2021

10/2021

100,00 EUR sto eur

Dušan Hradský a Jana Hradská

Obec Poriadie

29.03.2021

Kúpna zmluva č. 14/2021

14/2021

42,50 EUR štyridsaťdva eur päťdesiat centov

Tibor Hradský

Obec Poriadie

26.03.2021

Dodatok č. 4k zmluve o poskytovaní služieb

4/2021

neuvedené

Nemocnica s poliklinikou Myjava

Obec Poriadie

25.03.2021

Kúpna zmluva č. 12/2021

12/2021

15,00 EUR pätnásť eur

Alžbeta Valentová

Obec Poriadie

24.03.2021

Kúpna zmluva č. 8/2021

8/2021

18 888,00 EUR osemnásťtisíc osemstoosemdesitosem eur

ITTEC SK s. r. o.

Obec Poriadie

18.03.2021

Zámenná zmluva č. 7/2021

7/2021

627,52 EUR šestodvadsaťsedem eur päťdesiatdva centov

Filip Tížik a Jana Tížiková

Obec Poriadie

16.03.2021

Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského

13/2021

neuvedené

Univerzita Komenského v Bratislave

Obec Poriadie

15.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1

neuvedené

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Obec Poriadie

04.03.2021

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb

Dodatok č. 3

neuvedené

Nemocnica s poliklinikou Myjava

Obec Poriadie

03.03.2021

Zmluva o poskytnutí NFP č. KZP-PO4-SC441-2019-53/AQS2

9/2021

6 030,60 EUR šesťtisíc tridsať eur šesťdesiat centov

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Poriadie

01.03.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

3

neuvedené

NATUR -PACK, a.s.

Obec Poriadie

25.02.2021

Kúpna zmluva č. 6/2021

6/2021

703,84 EUR sedemstotri eur a osemdesiatštyri centov

Martin Sadloň

Obec Poriadie

22.02.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

5/2021

Neuvedené

Branislav Bôžik

Obec Poriadie

18.02.2021

Dodatok č.:2 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) uzatvorenej dňa 20.1.2021 /ALERT SYSTÉM COVID AUTOMAT

2/2021

neuvedené

Nemocnica s poliklinikou Myjava

Obec Poriadie

16.02.2021

Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami

4/2021

150,00 EUR stopäťdesiat eur

Bc. Erika Šutá, dipl.a.h.e.

Obec Poriadie

08.02.2021

Kúpna zmluva č. 3/2021

3/2021

966,72 EUR deväťstošestdesiatšesť eur sedemdesiatdva centov

Marek Klasovitý

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: