Menu
Obec Poriadie
Poriadie

rozšírené vyhľadávanie

Faktúry

Faktúry, zmluvy a objednávky

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31. 5. 2017

64/2017

potraviny pre ŠJ MŠ Poriadie

67,75 EUR Šesťdesiatsedemeur sedemdesiatpäť centov

COOP Jednota Senica

Obec Poriadie

31. 5. 2017

63/2017

potraviny pre ŠJ MŠ Poriadie

166,41 EUR Jednostošesťdesiatšesť eur štyridsaťjeden centov

COOP Jednota Senica

Obec Poriadie

31. 5. 2017

62/2017

doplatok za stravu pre dôchodcov 3/2017

35,10 EUR Tridsaťpäť eur desať centov

Jedálnička Ján Melichárek

Obec Poriadie

31. 5. 2017

61/2017

Strava pre zamestnancov 3/2017

167,64 EUR Jednostošesťdesiatsedem eur šesťdesiatštyri centov

Jedálnička Ján Melichárek

Obec Poriadie

31. 5. 2017

60/2017

Vývoz a likvidácia fekálií

357,73 EUR Tristopäťdesiatsedem eur sedemdesiattri centov

Poľnohospodárske družstvo Poriadie

Obec Poriadie

31. 5. 2017

59/2017

oprava a údržba verejného osvetlenia

138,19 EUR Jednostotridsaťosem eur devätnásť centov

Brantner Slovakia s.r.o.,

Obec Poriadie

31. 5. 2017

58/2017

doplatok z stravu dôchodci 3/2017

110,70 EUR Jednostodesať eur, sedemdesiat centov

Miroslav Báto - Gastrocentrum

Obec Poriadie

31. 5. 2017

57/2017

Geodetické práce na oddelenie pozemku 26946/1,4, 26949/1,3,4,26950/1,3

387,00 EUR Tristoosemdesiatsedem eur

Ing. Miriam Bunčiaková

Obec Poriadie

31. 5. 2017

72/2017

za telefón a internet

124,88 EUR Jednostodvadsaťštyri eur osemdesiatosem centov

Slovak Telekom a.s.,

Obec Poriadie

31. 5. 2017

56/2017

za mobilný telefón

39,19 EUR Tridsaťdeväť eur devätnásť centov

Orange Slovensko, a.s.,

Obec Poriadie

31. 5. 2017

55/2017

vodné

22,46 EUR Dvadsaťdva eur, štyridsaťšesť centov

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Poriadie

31. 5. 2017

54/2017

Školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO

100,00 EUR Jednosto eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Poriadie

31. 5. 2017

65/2017

preplatok za el. energiu

-23,19 EUR Dvadsaťtri eur devätnásť centov

Slovakia Energy s.r.o.

Obec Poriadie

31. 5. 2017

66/2017

tlačivá pre regob

73,01 EUR Sedemdesiattri eur jeden cent

ŠEVT a.s.,

Obec Poriadie

31. 5. 2017

67/2017

faktúra za služby Webhosting OPTIMUM

51,70 EUR Päťdesiatjeden eur sedemdesiat centov

WebHouse, s.r.o.,

Obec Poriadie

31. 5. 2017

53/2017

Potraviny pre ŠJ MŠ Poriadie

95,43 EUR Deväťdesiatpäť eur štyridsaťtri centov

COOP Jednota Senica

Obec Poriadie

30. 5. 2017

51/2017

ovocie, ovocná šťava pre ŠJ MŠ

5,71 EUR päť eur, sedemdesiatjeden centov

Boni Fructi, s.r.o.,

Obec Poriadie

30. 5. 2017

52/2017

mäso pre ŠJ MŠ Poriadie

34,24 EUR Tridsaťštyri eur dvadsaťštyri centov

ASbit, s.r.o.,

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 226-243 z 243

foto