Menu
Obec Poriadie
Poriadie

rozšírené vyhľadávanie

Faktúry

Faktúry, zmluvy a objednávky

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
5. 4. 2018

290/2017

Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ

126,54 EUR Jednostodvadsaťšesť eur peťdesiatštyri centov

COOP Jednota Senica

Obec Poriadie

5. 4. 2018

293/2017

Faktúra za údržbu hasiacich prístrojov

12,00 EUR Dvanásť eur

PROFIS, spol. s.r.o.

Obec Poriadie

5. 4. 2018

292/2017

Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov OcÚ

125,70 EUR Jednostodvadsaťpäť eur sedemdesiatcentov

PROFIS, spol. s.r.o.

Obec Poriadie

5. 4. 2018

291/2017

Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov

109,52 EUR Jednostodeväť eur päťdesiatdva centov

PROFIS, spol. s.r.o.

Obec Poriadie

5. 4. 2018

288/2017

Faktúra za doplatok stravy pre dôchodcov

79,20 EUR Sedemdesiatdeväť eur dvadsať centov

Miroslav Báto - Gastrocentrum

Obec Poriadie

5. 4. 2018

287/2017

Faktúra za zimnú údržbu ciest

263,42 EUR Dvestošesťdesiattri eur štyridsaťdva centov

Brantner Slovakia s.r.o.,

Obec Poriadie

5. 4. 2018

286/2017

Faktúra za uloženie odpadu na skládke

697,76 EUR Šesťstodeväťdesiatsedem eur sedemdesiatšesť centov

Brantner Slovakia s.r.o.,

Obec Poriadie

5. 4. 2018

285/2017

Faktúra za výučbu ANJ v MŠ

26,60 EUR Dvadsaťšesť eur šestdesiat centov

Mgr. Jana Jurášová

Obec Poriadie

5. 4. 2018

284/2017

Faktúra za vyučtovanie el. energie

27,89 EUR Dvadsaťsedem eur osemdesiatdeväť centov

Slovakia Energy s.r.o.

Obec Poriadie

5. 4. 2018

283/2017

Faktúra za vývoz fekálií MŠ

350,53 EUR Tristopäťdesiat eur päťdesiattri centov

Poľnohospodárske družstvo Poriadie

Obec Poriadie

5. 4. 2018

289/2017

Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ

89,91 EUR Osemdesiatdeväť eur deväťdesiatjeden centov

COOP Jednota Senica

Obec Poriadie

5. 4. 2018

282/2017

mäso pre ŠJ MŠ

33,80 EUR Tridsaťtrieur osemdesiatcentov

ASbit, s.r.o.,

Obec Poriadie

5. 4. 2018

281/2017

Faktúra za obedy pre zamestnancov 12/2017

152,40 EUR Jednostopäťdesaitdva eur štyridsať centov

Jedálnička Ján Melichárek

Obec Poriadie

5. 4. 2018

280/2017

Faktúra doplatok za stravu pre dôchodcov

26,10 EUR Dvadsaťšesť eur desať centov

Jedálnička Ján Melichárek

Obec Poriadie

5. 4. 2018

279/2017

Faktúra za zimnú údržbu ciest

300,00 EUR Tristo eur

Autodoprava Peter Klasovitý

Obec Poriadie

5. 4. 2018

277/2017

faktúra za mobilný telefón

39,19 EUR Tridsaťdeväť eur devätnásťcentov

Orange Slovensko, a.s.,

Obec Poriadie

5. 4. 2018

278/2017

Faktúra za program Zvonkohry Košariská

200,00 EUR Dvesto eur

Živá ratolesť - Občianske združenie

Obec Poriadie

5. 4. 2018

276/2017

vodné

11,23 EUR Jedenásťeur dvadsaťtri centov

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Poriadie

5. 4. 2018

275/2017

vodné

19,09 EUR Devätnásťeur deväť centov

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Poriadie

22. 2. 2018

264/2017

Potraviny pre ŠJ MŠ

64,12 EUR Šesťdesiatštyri eur dvanásť centov

COOP Jednota Senica

Obec Poriadie

22. 2. 2018

273/2017

Triedna kniha pre MŠ Poriadie

48,54 EUR Štyridsaťosem eur päťdesiatštyri centov

SABKA s.r.o.,

Obec Poriadie

5. 4. 2018

274/2017

Mäso pre ŠJ Poriadie

67,00 EUR Šesťdesiatsedem eur

ASbit, s.r.o.,

Obec Poriadie

22. 2. 2018

272/2017

Znalecký posudok p. č. 27529/20 v k.ú. Poriadie

120,00 EUR Jednostodvadsať eur

Ing. Alžbeta Jelínková

Obec Poriadie

22. 2. 2018

271/2017

Vyučovanie ANJ v MŠ

38,00 EUR Tridsaťosem eur

Mgr. Jana Jurášová

Obec Poriadie

22. 2. 2018

266/2017

Faktúra za ovocie a ovocné šťavy pre ŠJ MŠ

5,28 EUR Päť eur dvadsaťosem centov

Boni Fructi, s.r.o.,

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 243

foto