Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.06.2020

Zmluva o spolupráci

18/2020

neuvedené

Poľovnícke združenie Stará Myjava

Obec Poriadie

11.06.2020

Zmluva o zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu

16/2020

Neuvedené

Martin Kubovčiak a Mgr. art. Jana Kubovčiaková Koníková

Obec Poriadie

18.05.2020

Zmluva o dielo

14/2020

4 807,15 EUR štyritisícosemstosedem eur a pätnásť centov

ejoin, s. r. o.

Obec Poriadie

18.05.2020

Zmluva o prevode vlastníctva

17/2020

804,19 EUR osemstoštyri eur a devätnásť centov

Kristián Matušík

Obec Poriadie

13.05.2020

Nájomná zmluva č. 15/2020

15/2020

50,00 EUR päťdesiať eur

Dušan Deván, Viera Devánová

Obec Poriadie

20.04.2020

Dodatok č. 3 k zmluve č. 12/2020

Dodatok č. 3

17,50 EUR sedemnásť eur päťdesiat centov

Ivan Mader

Obec Poriadie

20.04.2020

Dodatok č. 2 k zmluve č. 12/2020

Dodatok č. 2

15,00 EUR pätnásť eur

Ivan Mader

Obec Poriadie

09.04.2020

Zmluva o aktualizácii programov

13/2020

180,00 EUR stoosemdesiať eur

TOPSET Solutions s.r.o.,

Obec Poriadie

07.04.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o dodaní služieb č. 12/2020

Dodatok č. 1

13,50 EUR trinásť eur päťdesiat centov

Ivan Mader

Obec Poriadie

07.04.2020

Zmluva o dodaní služieb č. 12/2020

12/2020

neuvedené

Ivan Mader

Obec Poriadie

07.04.2020

Dohoda č. 11/2020 o ukončení zmluvy o dodaní služieb č. 10/2020

11/2020

bezplatne

Ing. Slavomír Otrubčiak

Obec Poriadie

01.04.2020

Dodatok č. 1/2020 k zmluve č. 10/2020

Dodatok č. 1

13,50 EUR trinásť eur päťdesiat centov

Ing. Slavomír Otrubčiak

Obec Poriadie

01.04.2020

Zmluva o dodaní služieb

10/2020

neuvedené

Ing. Slavomír Otrubčiak

Obec Poriadie

01.04.2020

Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č. 2

neuvedené

NATUR -PACK, a.s.

Obec Poriadie

16.03.2020

Zmluva č. 320 0197 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

8/2020

3 000,00 EUR tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Poriadie

13.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

9/2020

4 748,02 EUR štyritisícsedemstoštyridsaťosem eur dva eurocenty

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Poriadie

20.02.2020

Hromadná licenčná zmluva

6/2020

163,20 EUR stošesťdesiattri eur dvadsať centov

SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský

Obec Poriadie

18.02.2020

Darovacia zmluva

7/2020

25,00 EUR dvadsaťpäť eur

COOP Jednota Senica

Obec Poriadie

24.01.2020

Zmluva o úrazovom poistení

5/2020

3,25 EUR tri eurá a dvadsaťpäť centov

Komunálna poisťovňa a.s.,

Obec Poriadie

23.01.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

4/2020

Neuvedené

O2 Slovakia s. r. o.

Obec Poriadie

23.01.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

3/2020

30,00 EUR tridsať eur

O2 Slovakia s. r. o.

Obec Poriadie

23.01.2020

Kúpna zmluva č. 2400112430

2/2020

288,00 EUR dvestoosemdesiaťosem eur

O2 Slovakia s. r. o.

Obec Poriadie

10.01.2020

Kúpna zmluva č. 1/2020

1/2020

17,01 EUR sedemnásť eur jeden cent

Anna Pražienková

Obec Poriadie

09.01.2020

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre Spoločnú obecnú úradovňu

63/2019

bezplatná

Mesto Myjava

Obec Poriadie

27.12.2019

Kúpna zmluva č. 62/2019

62/2019

3 342,02 EUR tritisíctristoštyridsaťdva eur dva centy

Jana Valentová

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: