Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.06.2019

Licenčná zmluva

24/2019

72,00 EUR sedemdesiatdva eur

TOPSET Solutions s.r.o.,

Obec Poriadie

01.06.2019

Zmluva o spolupráci

26/2019

80,00 EUR osemdesiať eur

Mgr. Katarína Gogová

Obec Poriadie

03.05.2019

Kúpna zmluva č. 17/2019

17/2019

18,56 EUR osemnásť eur päťdesiaťšesť centov

Mária Purdiaková

Obec Poriadie

30.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

22/2019

3 000,00 EUR tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Poriadie

23.04.2019

Kúpna zmluva č. 18/2019

18/2019

18,56 EUR osemnásť eur päťdesiaťšesť centov

Pavel Sadloň

Obec Poriadie

23.04.2019

Dodatok č. 4 k zmluve zo dňa 7.5.2009 o poskytovaní audítorských služieb

Dodatok č. 4

620,00 EUR Šesťstodvadsať eur

Obec Poriadie

RVC Senica s.r.o.,

15.04.2019

Zmluva o spolupráci

21/2019

270,00 EUR dvestosedemdesiať eur

Mgr. Ján Michalec

Obec Poriadie

12.04.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

20/2019

230,00 EUR dvestotridsať eur

EKOTEC spol. s.r.o.,

Obec Poriadie

11.04.2019

Dodatok č. 3

Dodatok č. 3/2019

625,00 EUR šestodvadsaťpäť eur

PEMA LES, spol.s.r.o

Obec Poriadie

05.04.2019

Zmluva o vykonaní práce

19/2019

2,10 EUR dve eurá desať centov

Bc. Branislav Kormaník

Obec Poriadie

22.03.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č. 1

Neuvedené

NATUR -PACK, a.s.

Obec Poriadie

20.03.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie k číslu zmluvy 1/2015

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

Neuvedené

Z-PROJECT, s.r.o.

Obec Poriadie

18.03.2019

Poistná zmluva 4419011500

16/2019

51,19 EUR Päťdesiatjedeneur

Komunálna poisťovňa a.s.,

Obec Poriadie

06.03.2019

Zmluva o zabezpečení odbornej praxe

15/2019

Neuvedené

Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury

Obec Poriadie

01.03.2019

Hromadná licenčná zmluva

13/2019

neuvedené

SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský

Obec Poriadie

28.02.2019

Zmluva č. 6/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Poriadie

6/2019

19 480,00 EUR devätnásťtisícštyristoosemdesiať eur

Mesto Myjava

Obec Poriadie

21.02.2019

Darovacia zmluva

14/2019

neuvedené

COOP Jednota Senica

Obec Poriadie

21.02.2019

Dodatok k zmluve o zriadení spoločnej úradovne

Dodatok k zmluve o zriadení spoločnej obecnej úrad

2,00 EUR dve

Mesto Myjava

Obec Poriadie

18.02.2019

Dodatok č. 2 zmluvy o dodaní služieb

Dodatok č. 2

18,50 EUR osemnásť eur a päťdesiať centov

PEMA LES, spol.s.r.o

Obec Poriadie

18.02.2019

Dodatok č. 1zmluvy o dodaní služieb

Dodatok č. 1

13,10 EUR trinásť eur a desať centov

PEMA LES, spol.s.r.o

Obec Poriadie

18.02.2019

Zmluva o dodaní služieb

12/2019

Neuvedené

PEMA LES, spol.s.r.o

Obec Poriadie

07.02.2019

Kúpna zmluva

11/2019

459,36 EUR štyristopäťdesiaťdeväť eur a tridsaťšesť centov

Miroslav Pražienka, Alena Pražienková

Obec Poriadie

05.02.2019

Kúpna zmluva č. 10/2019

10/2019

63,80 EUR šesťdesiaťtri eur a osemdesiať centov

Jaroslav Štefan

Obec Poriadie

05.02.2019

Kúpna zmluva č. 9/2019

9/2019

63,80 EUR šestdesiaťtri eur a osemdesiať centov

Jurášová, Anna

Obec Poriadie

31.01.2019

Zmluva o zabezpečení bezpečnostno-technickej služby, vykonávaní poradenstva

5/2019

35,00 EUR tridsaťpäť eur

Igor Kubica

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: