Menu
Obec Poriadie
Poriadie

rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Faktúry, zmluvy a objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18. 5. 2023

Zmluva na dodanie vozidla č. 30/2023

30/2023

21 169,00 EUR

TT-CAR Senica, s. r. o.

Obec Poriadie

17. 5. 2023

Kúpna zmluva č. 28/2023

28/2023

65,14 EUR

Vlasta Valášková

Obec Poriadie

5. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

29/2023

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Poriadie

4. 5. 2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 8/2023

8/2023

Neuvedené

Ing. Andrej Bielčik

Obec Poriadie

4. 5. 2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 7/2023

7/2023

Neuvedené

Ing. Andrej Bielčik a Ing. Eva Bielčiková, Július Jégh a PhDr. Jana Jéghová

Obec Poriadie

4. 5. 2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 6/2023

6/2023

Neuvedené

Milan Blaho a Anna Blahová

Obec Poriadie

2. 5. 2023

Zmluva č. 23/2023 o zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu

23/2023

Neuvedené

Marek Soviš

Obec Poriadie

24. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí služieb č. 25/2023

25/2023

490,00 EUR

ISA Projekta sro

Obec Poriadie

24. 4. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení odborného

26/2023

Neuvedené

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Poriadie

19. 4. 2023

Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami č. 24/2023

24/2023

200,00 EUR

MYPRO s. r. o.

Obec Poriadie

17. 4. 2023

Kúpna zmluva č. 15/2023

15/2023

260,55 EUR

Vladimír Smetana

Obec Poriadie

11. 4. 2023

Kúpna zmluva č. 16/2023

16/2023

260,55 EUR

Viera Ilgová

Obec Poriadie

4. 4. 2023

Poistná zmluva č. 22/2023

22/2023

10,00 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.,

Obec Poriadie

3. 4. 2023

Zmluva o spolupráci č. 21/2023

21/2023

210,00 EUR

Miroslav Kráľ

Obec Poriadie

30. 3. 2023

Kúpna zmluva č. 14/2023

14/2023

97,70 EUR

Anna Tallová

Obec Poriadie

30. 3. 2023

Dohoda č. 23/10/054/63 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačných činností formou menších obecných služieb pre obec

20/2023

34,22 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na Váhom

Obec Poriadie

29. 3. 2023

Kúpna zmluva č. 11/2023

11/2023

92,50 EUR

Ing. Milan Bielený a Lenka Bielčiková

Obec Poriadie

29. 3. 2023

Kúpna zmluva č. 17/2023

17/2023

97,70 EUR

Emília Bariaková

Obec Poriadie

29. 3. 2023

Kúpna zmluva č. 18/2023

18/2023

65,14 EUR

Mgr. Jaroslava Durcová

Obec Poriadie

28. 3. 2023

Zmluva o zbere odpadu č. 19/2023

19/2023

Neuvedené

BOMAT s. r. o.

Obec Poriadie

20. 3. 2023

Zámenná zmluva č. 10/2023

10/2023

Neuvedené

Ing. Ivan Erben a Ing. Mária Erbenová

Obec Poriadie

10. 3. 2023

Dodatok č. 2/2023

2/2023/12_2023

19,50 EUR

Miroslav Míka MIMA

Obec Poriadie

10. 3. 2023

Dodatok č. 1/2023

1/2023/12_2023

19,50 EUR

Miroslav Míka MIMA

Obec Poriadie

10. 3. 2023

Zmluva o dodaní služieb č. 12/2023

12/2023

Neuvedené

Miroslav Míka MIMA

Obec Poriadie

9. 3. 2023

Dohoda o využívaní lesnej cesty

13/2023

1,00 EUR

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 495

foto