Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.06.2021

Zmluva o dielo č. 26/2021

26/2021

53 354,06 EUR päťdesiattritisíc trisopäťdesiatštyri eur a šesť centov

COLAS Slovakia, a. s.

Obec Poriadie

08.06.2021

Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy č. 16/2021

1/2021

605,62 EUR šestopäť eur a šesťdesiatdva centov

Miroslav Durec a Anna Durcová

Obec Poriadie

03.06.2021

Kúpna zmluva č. 20/2021

20/2021

295,00 EUR dvestodeväťdesiatpäť eur

Kopaagro, s. r. o.

Obec Poriadie

18.05.2021

Nájomná zmluva

24/2021

1,00 EUR jedno euro

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

Obec Poriadie

18.05.2021

Zmluva o dielo č. 21/2021

21/2021

2 950,00 EUR dvetisícdeväťstopäťdesiat eur

EU design, s. r. o.

Obec Poriadie

18.05.2021

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania

23/2021

25,00 EUR dvadsaťpäť eur

Stredná odborná škola pedagogická Modra

Obec Poriadie

11.05.2021

Kúpna zmluva č. 19/2021

19/2021

7,42 EUR sedem eur štyridsaťdva centov

Ján Mateják

Obec Poriadie

11.05.2021

Zmluva č. 3210342 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

22/2021

3 000,00 EUR tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Poriadie

05.05.2021

Zmluva o poskytovaní odborných služieb

18/2021

67,20 EUR šesťdesiatsedem eur a dvadsať centov

ejoin, s. r. o.

Obec Poriadie

03.05.2021

Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní služieb

5/2021

neuvedené

Nemocnica s poliklinikou Myjava

Obec Poriadie

28.04.2021

Kúpna zmluva č. 16/2021

16/2021

605,62 EUR šestopäť eur a šesťdesiatdva centov

Miroslav Durec a Anna Durcová

Obec Poriadie

28.04.2021

Dohoda č. 21/10/010/11 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z.

17/2021

neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na Váhom

Obec Poriadie

14.04.2021

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej strany

30/2020

bezplatne

Kopaagro, s. r. o.; Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Poriadie

08.04.2021

Dodatok č. 2/2021

2/2021

18,30 EUR osemnásť eur a tridsať centov

PEMA LES, spol.s.r.o

Obec Poriadie

08.04.2021

Dodatok č. 1/2021

1/2021

14,10 EUR štrnásť eur a desať centov

PEMA LES, spol.s.r.o

Obec Poriadie

08.04.2021

Zmluva o dodaní služieb č. 15/2021

15/2021

Neuvedené

PEMA LES, spol.s.r.o

Obec Poriadie

07.04.2021

Kúpna zmluva č. 11/2021

11/2021

5,00 EUR päť eur

Dušan Hradský a Jana Hradská

Obec Poriadie

07.04.2021

Kúpna zmluva č. 10/2021

10/2021

100,00 EUR sto eur

Dušan Hradský a Jana Hradská

Obec Poriadie

29.03.2021

Kúpna zmluva č. 14/2021

14/2021

42,50 EUR štyridsaťdva eur päťdesiat centov

Tibor Hradský

Obec Poriadie

26.03.2021

Dodatok č. 4k zmluve o poskytovaní služieb

4/2021

neuvedené

Nemocnica s poliklinikou Myjava

Obec Poriadie

25.03.2021

Kúpna zmluva č. 12/2021

12/2021

15,00 EUR pätnásť eur

Alžbeta Valentová

Obec Poriadie

24.03.2021

Kúpna zmluva č. 8/2021

8/2021

18 888,00 EUR osemnásťtisíc osemstoosemdesitosem eur

ITTEC SK s. r. o.

Obec Poriadie

18.03.2021

Zámenná zmluva č. 7/2021

7/2021

627,52 EUR šestodvadsaťsedem eur päťdesiatdva centov

Filip Tížik a Jana Tížiková

Obec Poriadie

16.03.2021

Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského

13/2021

neuvedené

Univerzita Komenského v Bratislave

Obec Poriadie

15.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1

neuvedené

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: