Menu
Obec Poriadie
Poriadie

rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Faktúry, zmluvy a objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26. 4. 2022

Zmluva o spolupráci č. 15/2022

15/2022

677,00 EUR

Združenie miest a obcí Slovenska

Obec Poriadie

21. 4. 2022

Dodatok č. 5 k zmluve zo dňa 7.5.2009 o poskytovaní audítorských služieb

5

790,00 EUR

RVC Senica s.r.o.,

Obec Poriadie

13. 4. 2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 10/2022

10/2022

Neuvedené

Kristián Matušík

Obec Poriadie

12. 4. 2022

Zmluva o spolupráci č. 14/2022

14/2022

150,00 EUR

Štefan Gajdošík

Obec Poriadie

23. 3. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o NFP

1

6 030,60 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Poriadie

17. 3. 2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 9/2022

9/2022

Neuvedené

Jaroslav Štefík

Obec Poriadie

10. 3. 2022

Dodatok k zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne

Dodatok k zmluve o zriadení SOÚ

3,00 EUR tri eurá

Mesto Myjava

Obec Poriadie

7. 3. 2022

Dodatok č. 1 zmluvy o zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu č. 49/2021

1

Neuvedené

Peter Pribiš

Obec Poriadie

20. 2. 2022

Kúpna zmluva č. 4/2022

4/2022

79 788,00 EUR sedemdesiatdeväťtisíc sedemstoosemdesiatosem eur

AGRA, s. r. o.

Obec Poriadie

14. 2. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

8/2022

468,00 EUR štyristošesťdesiatosem eur

Galileo Corporation s.r.o.,

Obec Poriadie

8. 2. 2022

Dodatok č. 2/2022

2/2022

19,20 EUR devätnásť eur a dvadsať centov

PEMA LES, spol.s.r.o

Obec Poriadie

8. 2. 2022

Dodatok č . 1/2022

1/2022

16,00 EUR šestnásť eur

PEMA LES, spol.s.r.o

Obec Poriadie

8. 2. 2022

Zmluva o dodaní služieb č. 7/2022

7/2022

Neuvedené

PEMA LES, spol.s.r.o

Obec Poriadie

26. 1. 2022

Kúpna zmluva

5/2022

300,00 EUR tristo eur

O2 Slovakia s. r. o.

Obec Poriadie

11. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí služieb

3/2022

300,00 EUR tristo eur

ISA Projekta sro

Obec Poriadie

11. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí služieb

2/2022

800,00 EUR osemsto eur

ISA Projekta sro

Obec Poriadie

5. 1. 2022

Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv uzatvorená podľa § 35 zákona o lesoch

1/2022

10,00 EUR desať eur

Ing. Marcel Soviš

Obec Poriadie

5. 1. 2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 51/2021

51/2021

Neuvedené

Ing. Marcel Soviš

Obec Poriadie

3. 1. 2022

Zmluva o zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu č. 49/2021

49/2021

Neuvedené

Peter Pribiš

Obec Poriadie

3. 1. 2022

Zmluva o zrušení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu č. 48/2021

48/2021

Neuvedené

Peter Pribiš

Obec Poriadie

22. 12. 2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu č. 50/2021

50/2021

Neuvedené

Denis Mateják a Alžbeta Folvarčná

Obec Poriadie

22. 12. 2021

Zmluva o zriadení a prevádzke informačnej platformy Smart INFO

54/2021

594,00 EUR päťstodeväťdesiatštyri eur

Galileo Corporation s.r.o.,

Obec Poriadie

22. 12. 2021

Zmluva o zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu č. 47/2021

47/2021

Neuvedené

Ing. Andrej Klasovitý a Ing. Zuzana Klasovitá Veličová

Obec Poriadie

20. 12. 2021

Zmluva o spolupráci

53/2021

170,00 EUR stosedemdesiat eur

Ing. Ján Zeman

Obec Poriadie

20. 12. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1010202019

2

Neuvedené

Obec Poriadie

Kopaničiarska odpadova spoločnosť, s.r.o

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 378

foto