Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.09.2019

Zmluva o poskytnutí/odbere obedov

51/2019

0,30 EUR tridsať centov

Ivan Černák

Obec Poriadie

23.09.2019

Dodatok č.1 kúpnej zmluvy č. 34/2019

Dodatok č. 1

neuvedené

Emília Štefúnková

Obec Poriadie

23.09.2019

Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy č. 32/2019

Dodatok č. 1

neuvedené

Jeana Mackovičová

Obec Poriadie

23.09.2019

Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy č. 33/2019

Dodatok č. 1

neuvedené

Ján Bičian

Obec Poriadie

19.09.2019

zmluva o dielo

49/2019

280,00 EUR dvestoosemdesiať eur

M.O.Holding, s. r. o.

Obec Poriadie

19.09.2019

Zmluva o dielo č. 48/2019

48/2019

29 689,20 EUR dvadsaťdeväťtisícšestoosemdesiatdeväť eur dvadsať centov

MARO s. r. o.

Obec Poriadie

20.08.2019

Licenčná zmluva

47/2019

72,00 EUR sedemdesiatdva eur

VKÚ Harmanec

Obec Poriadie

20.08.2019

Dohoda o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava

46/2019

Neuvedené

Mesto Myjava

Obec Poriadie

20.08.2019

Kúpna zmluva

45/2019

7,42 EUR sedem eur štyridsatdva centov

Rastislav Szilvas

Obec Poriadie

09.08.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

44/2019

bezplatne

Martin Kubovčiak a Mgr. art. Jana Kubovčiaková Koníková

Obec Poriadie

05.08.2019

Kúpna zmluva

42/2019

2 094,20 EUR dvetisícdeväťdesiaštyri eur dvadsať centov

Štefan Durec, Oľga Durcová, Miroslav Durec, Anna Durcová, Jaroslav Durec, Jana Durcová

Obec Poriadie

05.08.2019

Zmluva o spolupráci

43/2019

200,00 EUR dvesto eur

Štefan Gajdošík

Obec Poriadie

29.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

40/2019

300,00 EUR tristo eur

Základná organizácia DHZ Poriadie

Obec Poriadie

29.07.2019

Zmluva o dielo

23/2019

21 965,60 EUR dvadsaťjedentisícdeväťstošesťdesiatpäť eur šesťdesiat centov

SINVEX s. r. o.

Obec Poriadie

26.07.2019

Kúpna zmluva

27/2019

8,35 EUR osem eur a tridsaťpäť centov

Eva Jurášová

Obec Poriadie

12.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

39/2019

400,00 EUR štyristo eur

Slovenský zväz záhradkárov

Obec Poriadie

12.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

38/2019

450,00 EUR štyristopäťdesiat eur

Obecný športový klub

Obec Poriadie

12.07.2019

Zmluva o spolupráci

37/2019

50,00 EUR päťdesiat eur

Mgr Alexandra Fajnorová

Obec Poriadie

10.07.2019

Kúpna zmluva č. 36/2019

36/2019

62,18 EUR šesťdesiatdva eur a osemnásť centov

Štefan Štetina

Obec Poriadie

09.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

35/2019

300,00 EUR tristo eur

Jednota dôchodcov Slovenska Poriadie

Obec Poriadie

09.07.2019

Kúpna zmluva č. 33/2019

33/2019

2,78 EUR dve eurá sedemdesiaťosem centov

Ján Bičian

Obec Poriadie

09.07.2019

Kúpna zmluva č. 32/2019

32/2019

5,57 EUR päť eur a päťdesiatsedem centov

Jeana Mackovičová

Obec Poriadie

08.07.2019

Kúpna zmluva

34/2019

14,85 EUR štrnásť eur a osemdesiatpäť centov

Emília Štefúnková

Obec Poriadie

03.07.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dodaní služieb č. 30/2019

Dodatok č. 1

15,00 EUR pätnásť eur

Ing. Slavomír Otrubčiak

Obec Poriadie

03.07.2019

Zmluva o dodaní služieb

30/2019

neuvedené

Ing. Slavomír Otrubčiak

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: