Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.08.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

44/2019

bezplatne

Martin Kubovčiak a Mgr. art. Jana Kubovčiaková Koníková

Obec Poriadie

05.08.2019

Kúpna zmluva

42/2019

2 094,20 EUR dvetisícdeväťdesiaštyri eur dvadsať centov

Štefan Durec, Oľga Durcová, Miroslav Durec, Anna Durcová, Jaroslav Durec, Jana Durcová

Obec Poriadie

05.08.2019

Zmluva o spolupráci

43/2019

200,00 EUR dvesto eur

Štefan Gajdošík

Obec Poriadie

29.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

40/2019

300,00 EUR tristo eur

Základná organizácia DHZ Poriadie

Obec Poriadie

29.07.2019

Zmluva o dielo

23/2019

21 965,60 EUR dvadsaťjedentisícdeväťstošesťdesiatpäť eur šesťdesiat centov

SINVEX s. r. o.

Obec Poriadie

26.07.2019

Kúpna zmluva

27/2019

8,35 EUR osem eur a tridsaťpäť centov

Eva Jurášová

Obec Poriadie

12.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

39/2019

400,00 EUR štyristo eur

Slovenský zväz záhradkárov

Obec Poriadie

12.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

38/2019

450,00 EUR štyristopäťdesiat eur

Obecný športový klub

Obec Poriadie

12.07.2019

Zmluva o spolupráci

37/2019

50,00 EUR päťdesiat eur

Mgr Alexandra Fajnorová

Obec Poriadie

10.07.2019

Kúpna zmluva č. 36/2019

36/2019

62,18 EUR šesťdesiatdva eur a osemnásť centov

Štefan Štetina

Obec Poriadie

09.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

35/2019

300,00 EUR tristo eur

Jednota dôchodcov Slovenska Poriadie

Obec Poriadie

09.07.2019

Kúpna zmluva č. 33/2019

33/2019

2,78 EUR dve eurá sedemdesiaťosem centov

Ján Bičian

Obec Poriadie

09.07.2019

Kúpna zmluva č. 32/2019

32/2019

5,57 EUR päť eur a päťdesiatsedem centov

Jeana Mackovičová

Obec Poriadie

08.07.2019

Kúpna zmluva

34/2019

14,85 EUR štrnásť eur a osemdesiatpäť centov

Emília Štefúnková

Obec Poriadie

03.07.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dodaní služieb č. 30/2019

Dodatok č. 1

15,00 EUR pätnásť eur

Ing. Slavomír Otrubčiak

Obec Poriadie

03.07.2019

Zmluva o dodaní služieb

30/2019

neuvedené

Ing. Slavomír Otrubčiak

Obec Poriadie

01.07.2019

Dodatok č. 1 k zmluve č. 31/2019

Dodatok č. 1

1 000,00 EUR tisíc eur

Poľovnícke združenie Stará Myjava

Obec Poriadie

01.07.2019

Zmluva o spolupráci

31/2019

1 000,00 EUR tisíc eur

Poľovnícke združenie Stará Myjava

Obec Poriadie

26.06.2019

Kúpna zmluva

29/2019

34,03 EUR tridsaťštyri eur a tri centy

Peter Valent, PhD.

Obec Poriadie

21.06.2019

Kúpna zmluva č. 28/2019

28/2019

55,68 EUR päťdesiatpäť eur a šesťdesiatosem centov

Emília Smolíčková

Obec Poriadie

14.06.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

25/2019

400,00 EUR štyristo eur

Mesto Myjava

Obec Poriadie

13.06.2019

Licenčná zmluva

24/2019

72,00 EUR sedemdesiatdva eur

TOPSET Solutions s.r.o.,

Obec Poriadie

01.06.2019

Zmluva o spolupráci

26/2019

80,00 EUR osemdesiať eur

Mgr. Katarína Gogová

Obec Poriadie

03.05.2019

Kúpna zmluva č. 17/2019

17/2019

18,56 EUR osemnásť eur päťdesiaťšesť centov

Mária Purdiaková

Obec Poriadie

30.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

22/2019

3 000,00 EUR tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: