Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.03.2019

Hromadná licenčná zmluva

13/2019

neuvedené

SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský

Obec Poriadie

28.02.2019

Zmluva č. 6/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Poriadie

6/2019

19 480,00 EUR devätnásťtisícštyristoosemdesiať eur

Mesto Myjava

Obec Poriadie

21.02.2019

Darovacia zmluva

14/2019

neuvedené

COOP Jednota Senica

Obec Poriadie

21.02.2019

Dodatok k zmluve o zriadení spoločnej úradovne

Dodatok k zmluve o zriadení spoločnej obecnej úrad

2,00 EUR dve

Mesto Myjava

Obec Poriadie

18.02.2019

Dodatok č. 2 zmluvy o dodaní služieb

Dodatok č. 2

18,50 EUR osemnásť eur a päťdesiať centov

PEMA LES, spol.s.r.o

Obec Poriadie

18.02.2019

Dodatok č. 1zmluvy o dodaní služieb

Dodatok č. 1

13,10 EUR trinásť eur a desať centov

PEMA LES, spol.s.r.o

Obec Poriadie

18.02.2019

Zmluva o dodaní služieb

12/2019

Neuvedené

PEMA LES, spol.s.r.o

Obec Poriadie

07.02.2019

Kúpna zmluva

11/2019

459,36 EUR štyristopäťdesiaťdeväť eur a tridsaťšesť centov

Miroslav Pražienka, Alena Pražienková

Obec Poriadie

05.02.2019

Kúpna zmluva č. 10/2019

10/2019

63,80 EUR šesťdesiaťtri eur a osemdesiať centov

Jaroslav Štefan

Obec Poriadie

05.02.2019

Kúpna zmluva č. 9/2019

9/2019

63,80 EUR šestdesiaťtri eur a osemdesiať centov

Jurášová, Anna

Obec Poriadie

31.01.2019

Zmluva o zabezpečení bezpečnostno-technickej služby, vykonávaní poradenstva

5/2019

35,00 EUR tridsaťpäť eur

Igor Kubica

Obec Poriadie

31.01.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

8/2019

Neuvedené

KOMENSKY, s. r. o.

Obec Poriadie

31.01.2019

Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP19/01/246

7/2019

9,00 EUR deväť eur

KOMENSKY, s. r. o.

Obec Poriadie

31.01.2019

Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby

4/2019

180,00 EUR jednostoosemdesiať eur

Bc. Erika Šutá, dipl.a.h.e.

Obec Poriadie

29.01.2019

Kúpna zmluva

3/2019

127,60 EUR stodvadsaťsedem eur a šesťdesiatcentov

Štefan Adámek

Obec Poriadie

25.01.2019

Kúpna zmluva

2/2019

10,00 EUR desať eur

Anna Jurášová

Obec Poriadie

14.01.2019

Licenčná zmluva

1/2019

240,00 EUR dvestoštyridsať eur

TENDERnet s.r.o.

Obec Poriadie

21.12.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

Dodatok č. 1

nula eur

Stavokomplet spoločnosť s.r.o.

Obec Poriadie

19.12.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

920048041

14,00 EUR štrnásť eur

Slovak Telekom a.s.,

Obec Poriadie

19.12.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

9920051990

40,59 EUR štyridsať eur päťdesiadeväť centov

Slovak Telekom a.s.,

Obec Poriadie

19.12.2018

Dodatok k zmluve o postytovaní verejných služieb

9920048072

30,00 EUR tridsať eur

Slovak Telekom a.s.,

Obec Poriadie

19.12.2018

Zmluva o dielo

ZoD-zimná údržba 2018

30,00 EUR tridsať eur

PK Autodoprava s. r. o.

Obec Poriadie

14.12.2018

Zmluva o uverejnení inzercie

QUO-52935-M7F0/0

60,00 EUR šesťdesiať eur

MEDIATEL spol. s.r.o.

Obec Poriadie

14.12.2018

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb

Zmluva Tobb restaurant/2018

3,50 EUR tri eurá a päťdesiať centov

tobb restaurant s.r.o.,

Obec Poriadie

23.11.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.9.2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.9.2016

81 320,29 EUR osemdesiatedentisíctristodvadsať eur a dvadsaťdeväť centov

Cs. s.r.o.,

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: