Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.10.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

29/2020

neuvedené

Ing. Andrej Kalsovitý a Ing. Zuzana Klasovitá Veličová

Obec Poriadie

07.10.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby

Dodatok č. 1

180,00 EUR jednostoosemdesiať eur

Bc. Erika Šutá, dipl.a.h.e.

Obec Poriadie

28.09.2020

Zmluva o dielo č. 27/2020

27/2020

9 205,90 EUR deväťtisícdvestopäť eur a deväťdesiat centov

STAS, s.r.o.,

Obec Poriadie

25.09.2020

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

41/2020

120,27 EUR stodvadsať eur dvadsaťsedem centov

Slovenský pozemkový fond

Obec Poriadie

28.08.2020

Kúpna zmluva 25/2020

25/2020

8,35 EUR osem eur tridsaťpäť eur

Ján Klasovitý

Obec Poriadie

28.08.2020

Kúpna zmluva č. 26/2020

26/2020

74,24 EUR sedemdesiatštyri eur dvadsaťštyri centov

Ing. Jaroslav Mockovčiak

Obec Poriadie

24.08.2020

Kúpna zmluva č. 23/2020

23/2020

16 100,00 EUR šestnásťtisícsto eur

Juraj Klimek a Lenka Klimková

Obec Poriadie

24.08.2020

Kúpna zmluva č. 24/2020

24/2020

62,18 EUR šesťdesiatdva eur osemnásť centov

Ing. Katarína Kavecká

Obec Poriadie

17.08.2020

Zmluva o dielo č. 21/2020

21/2020

6 628,80 EUR šesťtisícšestodvadsaťosem eur osemdesiať centov

Veríme v zábavu

Obec Poriadie

14.07.2020

Kúpna zmluva č. 20/2020

20/2020

6 508,49 EUR šesťtisícpäťstoosem eur a štyridsaťdeväť centov

Ján Držka a manželka Vladislava Držková

Obec Poriadie

06.07.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

19/2020

Neuvedené

Igor Doubrava

Obec Poriadie

06.07.2020

Dodatok č. 1 zmluvy o dielo č. 48/2019

Dodatok č. 1

neuvedené

MARO s. r. o.

Obec Poriadie

26.06.2020

Dodatok č. 1

1/2020

1 000,00 EUR tisíc eur

Poľovnícke združenie Stará Myjava

Obec Poriadie

26.06.2020

Zmluva o spolupráci

18/2020

neuvedené

Poľovnícke združenie Stará Myjava

Obec Poriadie

11.06.2020

Zmluva o zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu

16/2020

Neuvedené

Martin Kubovčiak a Mgr. art. Jana Kubovčiaková Koníková

Obec Poriadie

18.05.2020

Zmluva o dielo

14/2020

4 807,15 EUR štyritisícosemstosedem eur a pätnásť centov

ejoin, s. r. o.

Obec Poriadie

18.05.2020

Zmluva o prevode vlastníctva

17/2020

804,19 EUR osemstoštyri eur a devätnásť centov

Kristián Matušík

Obec Poriadie

13.05.2020

Nájomná zmluva č. 15/2020

15/2020

50,00 EUR päťdesiať eur

Dušan Deván, Viera Devánová

Obec Poriadie

20.04.2020

Dodatok č. 3 k zmluve č. 12/2020

Dodatok č. 3

17,50 EUR sedemnásť eur päťdesiat centov

Ivan Mader

Obec Poriadie

20.04.2020

Dodatok č. 2 k zmluve č. 12/2020

Dodatok č. 2

15,00 EUR pätnásť eur

Ivan Mader

Obec Poriadie

09.04.2020

Zmluva o aktualizácii programov

13/2020

180,00 EUR stoosemdesiať eur

TOPSET Solutions s.r.o.,

Obec Poriadie

07.04.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o dodaní služieb č. 12/2020

Dodatok č. 1

13,50 EUR trinásť eur päťdesiat centov

Ivan Mader

Obec Poriadie

07.04.2020

Zmluva o dodaní služieb č. 12/2020

12/2020

neuvedené

Ivan Mader

Obec Poriadie

07.04.2020

Dohoda č. 11/2020 o ukončení zmluvy o dodaní služieb č. 10/2020

11/2020

bezplatne

Ing. Slavomír Otrubčiak

Obec Poriadie

01.04.2020

Dodatok č. 1/2020 k zmluve č. 10/2020

Dodatok č. 1

13,50 EUR trinásť eur päťdesiat centov

Ing. Slavomír Otrubčiak

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: