Menu
Obec Poriadie
Poriadie

rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Faktúry, zmluvy a objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23. 4. 2019

Dodatok č. 4 k zmluve zo dňa 7.5.2009 o poskytovaní audítorských služieb

Dodatok č. 4

620,00 EUR Šesťstodvadsať eur

Obec Poriadie

RVC Senica s.r.o.,

15. 4. 2019

Zmluva o spolupráci

21/2019

270,00 EUR dvestosedemdesiať eur

Mgr. Ján Michalec

Obec Poriadie

12. 4. 2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

20/2019

230,00 EUR dvestotridsať eur

EKOTEC spol. s.r.o.,

Obec Poriadie

11. 4. 2019

Dodatok č. 3

Dodatok č. 3/2019

625,00 EUR šestodvadsaťpäť eur

PEMA LES, spol.s.r.o

Obec Poriadie

5. 4. 2019

Zmluva o vykonaní práce

19/2019

2,10 EUR dve eurá desať centov

Bc. Branislav Kormaník

Obec Poriadie

22. 3. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č. 1

Neuvedené

NATUR -PACK, a.s.

Obec Poriadie

20. 3. 2019

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie k číslu zmluvy 1/2015

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

Neuvedené

Z-PROJECT, s.r.o.

Obec Poriadie

18. 3. 2019

Poistná zmluva 4419011500

16/2019

51,19 EUR Päťdesiatjedeneur

Komunálna poisťovňa a.s.,

Obec Poriadie

6. 3. 2019

Zmluva o zabezpečení odbornej praxe

15/2019

Neuvedené

Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury

Obec Poriadie

1. 3. 2019

Hromadná licenčná zmluva

13/2019

neuvedené

SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský

Obec Poriadie

28. 2. 2019

Zmluva č. 6/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Poriadie

6/2019

19 480,00 EUR devätnásťtisícštyristoosemdesiať eur

Mesto Myjava

Obec Poriadie

21. 2. 2019

Darovacia zmluva

14/2019

neuvedené

COOP Jednota Senica

Obec Poriadie

21. 2. 2019

Dodatok k zmluve o zriadení spoločnej úradovne

Dodatok k zmluve o zriadení spoločnej obecnej úrad

2,00 EUR dve

Mesto Myjava

Obec Poriadie

18. 2. 2019

Dodatok č. 2 zmluvy o dodaní služieb

Dodatok č. 2

18,50 EUR osemnásť eur a päťdesiať centov

PEMA LES, spol.s.r.o

Obec Poriadie

18. 2. 2019

Dodatok č. 1zmluvy o dodaní služieb

Dodatok č. 1

13,10 EUR trinásť eur a desať centov

PEMA LES, spol.s.r.o

Obec Poriadie

18. 2. 2019

Zmluva o dodaní služieb

12/2019

Neuvedené

PEMA LES, spol.s.r.o

Obec Poriadie

7. 2. 2019

Kúpna zmluva

11/2019

459,36 EUR štyristopäťdesiaťdeväť eur a tridsaťšesť centov

Miroslav Pražienka, Alena Pražienková

Obec Poriadie

5. 2. 2019

Kúpna zmluva č. 10/2019

10/2019

63,80 EUR šesťdesiaťtri eur a osemdesiať centov

Jaroslav Štefan

Obec Poriadie

5. 2. 2019

Kúpna zmluva č. 9/2019

9/2019

63,80 EUR šestdesiaťtri eur a osemdesiať centov

Jurášová, Anna

Obec Poriadie

31. 1. 2019

Zmluva o zabezpečení bezpečnostno-technickej služby, vykonávaní poradenstva

5/2019

35,00 EUR tridsaťpäť eur

Igor Kubica

Obec Poriadie

31. 1. 2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

8/2019

Neuvedené

KOMENSKY, s. r. o.

Obec Poriadie

31. 1. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP19/01/246

7/2019

9,00 EUR deväť eur

KOMENSKY, s. r. o.

Obec Poriadie

31. 1. 2019

Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby

4/2019

180,00 EUR jednostoosemdesiať eur

Bc. Erika Šutá, dipl.a.h.e.

Obec Poriadie

29. 1. 2019

Kúpna zmluva

3/2019

127,60 EUR stodvadsaťsedem eur a šesťdesiatcentov

Štefan Adámek

Obec Poriadie

25. 1. 2019

Kúpna zmluva

2/2019

10,00 EUR desať eur

Anna Jurášová

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 376-400 z 495

foto