Menu
Obec Poriadie
Poriadie

rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Faktúry, zmluvy a objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
9. 5. 2018

Dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 7.5.2009 o poskytovaní auditorkských služieb

Dodatok č. 3

620,00 EUR Šesťstodvadsať eur

Obec Poriadie

RVC Senica s.r.o.,

30. 4. 2018

Ochrana osobných úradjov

ZO/2018A9101-1

39,60 EUR Tridsaťdeväteur šesťdesiatcentov

Obec Poriadie

osobnyudaj.sk, s.r.o.,

20. 4. 2018

Zmluva o bežnom účte

2018

Neuvedené

VUB Banka

Obec Poriadie

19. 4. 2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

072TN130037

87 526,93 EUR osemdesiatsedemtisícpäťstodvadsaťšesť eur a deväťdesiattri eurocentov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Poriadie

10. 4. 2018

Zmluva č.38 171

Zmluva č. 38171

3 000,00 EUR tritisíceuro

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Poriadie

23. 3. 2018

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Ľubomír Viskup

2018

75,40 EUR sedemdesiatpäťeuro 40/100

Ľubomír Viskup

Obec Poriadie

21. 3. 2018

Zmluva o dielo na zhotovenie projektu

2018

480,00 EUR štyristoosemdesiateuro

Mgr. Peter Nemček - RegioSat

Obec Poriadie

19. 3. 2018

Zmluva o spolupráci Jarný slnovrat 2018

2018

120,00 EUR Jednostodvadsať eur

Miroslav Kráľ

Obec Poriadie

19. 3. 2018

Zmluva o dodaní služieb

12018

Neuvedené

PEMA LES, sl.s.r.o.

Obec Poriadie

19. 3. 2018

Zmluva o finančnom vklade 72018

7/2018

300,00 EUR tristoeuro

Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina

Obec Poriadie

16. 3. 2018

Hromadná licenčná zmluva

2018

163,20 EUR Jednostošesťdesiattri eur dvadsať centov

Obec Poriadie

SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský

14. 3. 2018

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

2018

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Poriadie

9. 3. 2018

Zmluva o dielo - Obec Poriadie - Stavokomplet

2018

32 648,81 EUR tridsaťdvatisícšesťstoštyridsaťosemeuro 81/100

Stavokomplet spoločnosť s.r.o.

Obec Poriadie

27. 2. 2018

Kúpna zmluva

2018

930,00 EUR devätstoeuro

ing. Jaroslav Fidrich

Obec Poriadie

29. 1. 2018

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

2018

Neuvedené

NATUR -PACK, a.s.

Obec Poriadie

24. 1. 2018

Zmluva o dielo číslo 18001

2018

200,00 EUR Dvesto eur

Prvá Eeurópska Konzultačná spol.s.r.o

Obec Poriadie

12. 1. 2018

Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu

2018

Neuvedené

VUB, a.s.

Obec Poriadie

11. 1. 2018

Poistenie mobilného telekomunikačného zariadenia pre prípad škody

2018

Neuvedené

Poisťovňa Cardif Slovakia a.s.

Obec Poriadie

11. 1. 2018

Dohoda k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 00106145

2018

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.,

Obec Poriadie

10. 1. 2018

Dodatok k zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne

2018

Neuvedené

Mesto Myjava

Obec Poriadie

21. 12. 2017

Dodatok č.6 k zmluve - Kopaničiarská odpadová spoločnosť, s.r.o. - Obec Poriadie

1010202006

Neuvedené

Kopaničiarska odpadova spoločnosť, s.r.o

Obec Poriadie

13. 12. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2017

2017

100,00 EUR Jednosto eur

Základná organizácia DHZ Poriadie

Obec Poriadie

13. 12. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2017

2017

250,00 EUR Dvestopäťdesiat eur

Obecný športový klub

Obec Poriadie

4. 12. 2017

Dohoda

171001051

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na Váhom

Obec Poriadie

29. 11. 2017

Dohoda o splátkovom kalendári

2017

7 688,14 EUR Sedemtisícšeststoosemdesiatosem eur štrnásť centov

Ing. Ján Kurtiš, FOREST Co.,

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 326-350 z 377

foto