Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20.11.2019

82/2019

obecné a štátne symboly

362,88 EUR tristošesťdesiatdva eur osemdesiaťosem centov

Signo, s.r.o.,

Obec Poriadie

15.11.2019

81/2019

smaltovaný znak SR, smaltovaný znak obce

193,00 EUR stodeväťdesiattri eur

Smaltovňa Mišík s. r. o.

Obec Poriadie

15.11.2019

80/2019

materiál na zateplenie kancelárie administratívy

553,55 EUR päťstopäťdesiaťtri eur päťdesiatpäť centov

Pišta Miko s. r. o.

Obec Poriadie

15.11.2019

79/2019

nábytok do MŠ Poriadie

269,20 EUR dvestošesťdesiatdeväť eur dvadsať centov

NOMILAND, s.r.o.,

Obec Poriadie

05.11.2019

78/2019

portrét prezidentky SR

47,00 EUR štyridsaťsedem eur

TASR

Obec Poriadie

05.11.2019

77/2019

vyhotovenie a montáž nápisu HASIČSKÁ ZBROJNICA

1 176,00 EUR tisícstosedemdesiatšesť eur

Galaxi, spol. s. r. o.

Obec Poriadie

04.11.2019

76/2019

elektroinštalačné práce pri oprave kancelárie administratívy

0,00 EUR

ELTIME in, s.r.o.,

Obec Poriadie

04.11.2019

75/2019

výroba tabule na požiarnu zbrojnicu

21,60 EUR dvadsaťjeden eur šesťdesiat centov

MYPRINT, s.r.o.,

Obec Poriadie

30.10.2019

74/2019

oprava verejného osvetlenia

0,00 EUR

Ján Bartonň TESA Servis - predaj a servis elektro

Obec Poriadie

25.10.2019

73/2019

oprava kancelárie administratívy

0,00 EUR

Miloš Ušiak - MUPO

Obec Poriadie

25.10.2019

71/2019

čistenie a kontrola komínov MŠ a OÚ Poriadie

neuvedené

Mário Švacho - Euro. Com.

Obec Poriadie

22.10.2019

70/2019

znalecký posudok

0,00 EUR

Ing. Alžbeta Jelínková

Obec Poriadie

25.10.2019

72/2019

nábytok do kancelárie

2 194,80 EUR dvetisícstodeväťdesiatštyri eur osemdesiať centov

B2B Partner s. r. o.

Obec Poriadie

20.09.2019

69/2019

maľovanie a stierkovanie stien schodiska Požiarnej zbrojnice

0,00 EUR

Miroslav Krč

Obec Poriadie

19.09.2019

68/2019

autobusová preprava Nová Lhota - Poriadie dňa 22.9.2019

0,00 EUR

SAMŠPORT, s. r. o.

Obec Poriadie

12.09.2019

67/2019

technický dozor

600,00 EUR šesto eur

STAS, s.r.o.,

Obec Poriadie

12.09.2019

66/2019

prevoz betónového stĺpa

65,00 EUR šesťdesiatpäť eur

VOCH s. r. o.

Obec Poriadie

12.09.2019

65/2019

vypracovanie urbanistickej štúdie

650,00 EUR šestopäťdesiat eur

Ing. arch. Igor Bučenec

Obec Poriadie

12.09.2019

64/2019

pelety

0,00 EUR

Viktor Kavický MWNET

Obec Poriadie

12.09.2019

63/2019

zabezpečenie ubytovania, stravovania a exkurzie pre účastníkov otvorenia oddychovej zóny

1 785,00 EUR tisícsedemstoosemdesiatpäť eur

Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n. o.

Obec Poriadie

09.09.2019

62/2019

preprava vláčikom a plavba loďou

336,00 EUR tristotridsaťšesť eur

VIKTÓRIA - CA, s. r. o.

Obec Poriadie

09.09.2019

61/2019

materiál na opravu kancelárie administratívy

0,00 EUR

STAR, spol. s. r. o.

Obec Poriadie

04.09.2019

60/2019

elektroinštalačné práce pri presune kancelárie administratívy

0,00 EUR

ELTIME in, s.r.o.,

Obec Poriadie

04.09.2019

59/2019

ubytovanie a stravovanie počas turistického pochodu a exkurzie v Novej Lhote

1 080,00 EUR jedentisícosemdesiať eur

NL Aktiv s. r. o.

Obec Poriadie

30.08.2019

58/2019

služobné a zásahové oblečenie pre hasičov

3 162,80 EUR tritisícstošesťdesiatdva eur a osemdesiat centov

Fidrich Milan TOP FIRE

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: