Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
25.10.2019

73/2019

oprava kancelárie administratívy

0,00 EUR

Miloš Ušiak - MUPO

Obec Poriadie

25.10.2019

71/2019

čistenie a kontrola komínov MŠ a OÚ Poriadie

neuvedené

Mário Švacho - Euro. Com.

Obec Poriadie

22.10.2019

70/2019

znalecký posudok

0,00 EUR

Ing. Alžbeta Jelínková

Obec Poriadie

25.10.2019

72/2019

nábytok do kancelárie

2 194,80 EUR dvetisícstodeväťdesiatštyri eur osemdesiať centov

B2B Partner s. r. o.

Obec Poriadie

20.09.2019

69/2019

maľovanie a stierkovanie stien schodiska Požiarnej zbrojnice

0,00 EUR

Miroslav Krč

Obec Poriadie

19.09.2019

68/2019

autobusová preprava Nová Lhota - Poriadie dňa 22.9.2019

0,00 EUR

SAMŠPORT, s. r. o.

Obec Poriadie

12.09.2019

67/2019

technický dozor

600,00 EUR šesto eur

STAS, s.r.o.,

Obec Poriadie

12.09.2019

66/2019

prevoz betónového stĺpa

65,00 EUR šesťdesiatpäť eur

VOCH s. r. o.

Obec Poriadie

12.09.2019

65/2019

vypracovanie urbanistickej štúdie

650,00 EUR šestopäťdesiat eur

Ing. arch. Igor Bučenec

Obec Poriadie

12.09.2019

64/2019

pelety

0,00 EUR

Viktor Kavický MWNET

Obec Poriadie

12.09.2019

63/2019

zabezpečenie ubytovania, stravovania a exkurzie pre účastníkov otvorenia oddychovej zóny

1 785,00 EUR tisícsedemstoosemdesiatpäť eur

Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n. o.

Obec Poriadie

09.09.2019

62/2019

preprava vláčikom a plavba loďou

336,00 EUR tristotridsaťšesť eur

VIKTÓRIA - CA, s. r. o.

Obec Poriadie

09.09.2019

61/2019

materiál na opravu kancelárie administratívy

0,00 EUR

STAR, spol. s. r. o.

Obec Poriadie

04.09.2019

60/2019

elektroinštalačné práce pri presune kancelárie administratívy

0,00 EUR

ELTIME in, s.r.o.,

Obec Poriadie

04.09.2019

59/2019

ubytovanie a stravovanie počas turistického pochodu a exkurzie v Novej Lhote

1 080,00 EUR jedentisícosemdesiať eur

NL Aktiv s. r. o.

Obec Poriadie

30.08.2019

58/2019

služobné a zásahové oblečenie pre hasičov

3 162,80 EUR tritisícstošesťdesiatdva eur a osemdesiat centov

Fidrich Milan TOP FIRE

Obec Poriadie

20.08.2019

57/2019

prevoz infopanela Poriadie - Nová Lhota

50,00 EUR päťdesiat eur

PK Autodoprava s. r. o.

Obec Poriadie

20.08.2019

56/2019

informačný panel

696,00 EUR šestodeväťdesiatšesť eur

SINVEX s. r. o.

Obec Poriadie

16.08.2019

55/2019

prepravné a stojné počas otvorenie oddychovej zóny a exkurzie

310,00 EUR tristodesať eur

Martin Hanáček

Obec Poriadie

14.08.2019

54/2019

grafický návrh a tlač infopanela

0,00 EUR

Galaxi, spol. s. r. o.

Obec Poriadie

09.08.2019

53/2019

spoločná propagačná brožúra a pexeso

2 508,00 EUR dvetisícpästoosem eur

Galaxi, spol. s. r. o.

Obec Poriadie

09.08.2019

52/2019

fotografie z archívu

48,00 EUR štyridsaťosem eur

TASR

Obec Poriadie

09.08.2019

51/2019

kryty radiátorov v MŠ Poriadie

474,00 EUR štyristosedemdesiatštyri eur

Holz-Mobel SR, SR, s.r.o.,

Obec Poriadie

30.07.2019

50/2019

licencia na použitie výrezu turistickej mapy

0,00 EUR

VKÚ Harmanec

Obec Poriadie

30.07.2019

49/2019

betónové rúry

1 700,00 EUR tisícsedemsto eur

Obecný podnik Jablonica, s. r. o.

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: