Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
24.07.2019

45/2019

výmena zastrešenia veže Požiarnej zbrojnice

4 200,00 EUR štyritisícdvesto eur

Milan Klasovitý

Obec Poriadie

24.07.2019

44/2019

autobusová doprava Poriadie - Štúrovo a spať

0,00 EUR

SAMŠPORT, s. r. o.

Obec Poriadie

17.07.2019

43/2019

geodetické práce - výškopisné a polohopisné zameranie napojenia MK Dolný Výhon na štátnu cestu III…

160,00 EUR stošesťdesiat eur

Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava

Obec Poriadie

17.07.2019

42/2019

projektové práce stavby "Rekonštrukcia odvodnenia napojenia MK Dolný Výhon na štátnu cestu III/1211…

720,00 EUR sedemstodvadsať eur

VG PROJEKT, s.r.o.

Obec Poriadie

17.07.2019

41/2019

elektroinštalácia brán Požiarnej zbrojnice

0,00 EUR

STAS, s.r.o.,

Obec Poriadie

17.07.2019

40/2019

projektová dokumentácia bleskozvodu Hasičskej zbrojnice

0,00 EUR

Vladimír Majtán ELIPRO

Obec Poriadie

28.06.2019

39/2019

osadenie dlažby pre nevidiacich

0,00 EUR

LESTA SK s. r. o.

Obec Poriadie

17.06.2019

38/2019

znalecký posudok

318,00 EUR tristoosemnásť eur

Ing. Jozef Hašuľ - inžinierske služby, tvorba LHP

Obec Poriadie

12.06.2019

37/2019

príprava prílohovej dokumentácie k Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre…

200,00 EUR dvesto eur

Kopanice v pohybe

Obec Poriadie

12.06.2019

36/2019

inzercia - výberové konanie na riaditeľku MŠ

0,00 EUR

KOEX-PRESS, spol. s.r.o.,

Obec Poriadie

12.06.2019

35/2019

oprava verejného rozhlasu a osvetlenia

0,00 EUR

ELASON s.r.o.,

Obec Poriadie

12.06.2019

34/2019

prevoz kontajnera

0,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Poriadie

Obec Poriadie

12.06.2019

33/2019

kosenie priekop

0,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Poriadie

Obec Poriadie

21.05.2019

32/2019

práce pri oprave kancelárie starostu

Neuvedené

ELTIME in, s.r.o.,

Obec Poriadie

21.05.2019

31/2019

letecké panoramatické fotografie z dronu

320,00 EUR tristodvadsať eur

Stingray Studio, s. r. o.

Obec Poriadie

17.05.2019

30/2019

parapetné dosky vnútorné

0,00 EUR

Peter Pribiš P-P MONT

Obec Poriadie

17.05.2019

29/2019

vyhotovenie geodetického plánu

250,00 EUR dvestopäťdesiat

Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava

Obec Poriadie

17.05.2019

28/2019

projektové práce

600,00 EUR šesťsto

VG PROJEKT, s.r.o.

Obec Poriadie

17.05.2019

27/2019

projektové práce

480,00 EUR štyristoosemdesiať eur

VG PROJEKT, s.r.o.

Obec Poriadie

09.05.2019

26/2019

autorský text a fotografický materiál do brožúry, pexesa a na infopanely pre projekt "Spoznajme…

850,00 EUR osemstopäťdesiať eur

SNM - Múzeum SNR v Myjave

Obec Poriadie

09.05.2019

25/2019

čistenie odpadového potrubia v MŠ Poriadie

0,00 EUR

KOMPEZ - Pavol Balvirčák

Obec Poriadie

02.05.2019

24/2019

deratizácia proti hlodavcom

150,00 EUR stopäťdesiať eur

Djordjo Kondič

Obec Poriadie

24.04.2019

23/2019

materiál na rekonštrukciu kancelárie

0,00 EUR

STAR, spol. s. r. o.

Obec Poriadie

24.04.2019

22/2019

rekonštrukcia kancelárie

0,00 EUR

Miloš Ušiak - MUPO

Obec Poriadie

07.03.2019

11/2019

vytvorenie projektovej dokumentácie na rekonštruckiu tenisového kurtu

0,00 EUR

Ving s. r. o.

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: