Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20.08.2019

57/2019

prevoz infopanela Poriadie - Nová Lhota

50,00 EUR päťdesiat eur

PK Autodoprava s. r. o.

Obec Poriadie

20.08.2019

56/2019

informačný panel

696,00 EUR šestodeväťdesiatšesť eur

SINVEX s. r. o.

Obec Poriadie

16.08.2019

55/2019

prepravné a stojné počas otvorenie oddychovej zóny a exkurzie

310,00 EUR tristodesať eur

Martin Hanáček

Obec Poriadie

14.08.2019

54/2019

grafický návrh a tlač infopanela

0,00 EUR

Galaxi, spol. s. r. o.

Obec Poriadie

09.08.2019

53/2019

spoločná propagačná brožúra a pexeso

2 508,00 EUR dvetisícpästoosem eur

Galaxi, spol. s. r. o.

Obec Poriadie

09.08.2019

52/2019

fotografie z archívu

48,00 EUR štyridsaťosem eur

TASR

Obec Poriadie

09.08.2019

51/2019

kryty radiátorov v MŠ Poriadie

474,00 EUR štyristosedemdesiatštyri eur

Holz-Mobel SR, SR, s.r.o.,

Obec Poriadie

30.07.2019

50/2019

licencia na použitie výrezu turistickej mapy

0,00 EUR

VKÚ Harmanec

Obec Poriadie

30.07.2019

49/2019

betónové rúry

1 700,00 EUR tisícsedemsto eur

Obecný podnik Jablonica, s. r. o.

Obec Poriadie

30.07.2019

48/2019

stierkovanie a maľovanie stien v Materskej škole Poriadie

0,00 EUR

Miroslav Krč

Obec Poriadie

30.07.2019

47/2019

geodetické práce- - výskopis a polohopis IBV Ševčíkové a Kružičkove vŕšky II. etapa

0,00 EUR

Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava

Obec Poriadie

26.07.2019

46/2019

znalecký posudok na obecné pozemky

0,00 EUR

Ing. Alžbeta Jelínková

Obec Poriadie

24.07.2019

45/2019

výmena zastrešenia veže Požiarnej zbrojnice

4 200,00 EUR štyritisícdvesto eur

Milan Klasovitý

Obec Poriadie

24.07.2019

44/2019

autobusová doprava Poriadie - Štúrovo a spať

0,00 EUR

SAMŠPORT, s. r. o.

Obec Poriadie

17.07.2019

43/2019

geodetické práce - výškopisné a polohopisné zameranie napojenia MK Dolný Výhon na štátnu cestu III…

160,00 EUR stošesťdesiat eur

Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava

Obec Poriadie

17.07.2019

42/2019

projektové práce stavby "Rekonštrukcia odvodnenia napojenia MK Dolný Výhon na štátnu cestu III/1211…

720,00 EUR sedemstodvadsať eur

VG PROJEKT, s.r.o.

Obec Poriadie

17.07.2019

41/2019

elektroinštalácia brán Požiarnej zbrojnice

0,00 EUR

STAS, s.r.o.,

Obec Poriadie

17.07.2019

40/2019

projektová dokumentácia bleskozvodu Hasičskej zbrojnice

0,00 EUR

Vladimír Majtán ELIPRO

Obec Poriadie

28.06.2019

39/2019

osadenie dlažby pre nevidiacich

0,00 EUR

LESTA SK s. r. o.

Obec Poriadie

17.06.2019

38/2019

znalecký posudok

318,00 EUR tristoosemnásť eur

Ing. Jozef Hašuľ - inžinierske služby, tvorba LHP

Obec Poriadie

12.06.2019

37/2019

príprava prílohovej dokumentácie k Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre…

200,00 EUR dvesto eur

Kopanice v pohybe

Obec Poriadie

12.06.2019

36/2019

inzercia - výberové konanie na riaditeľku MŠ

0,00 EUR

KOEX-PRESS, spol. s.r.o.,

Obec Poriadie

12.06.2019

35/2019

oprava verejného rozhlasu a osvetlenia

0,00 EUR

ELASON s.r.o.,

Obec Poriadie

12.06.2019

34/2019

prevoz kontajnera

0,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Poriadie

Obec Poriadie

12.06.2019

33/2019

kosenie priekop

0,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Poriadie

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: