Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
27.09.2018

14/2018

výroba montáž nerezového zábradlia s dvojmadlom pre vozičkárov

3 840,00 EUR Tritisícosemstoštyridsať eur

INOX-STYL

Obec Poriadie

27.09.2018

15/2018

výroba Pamätnej tabule pri Pamätníku u Klasovitých kompozitný materiál 104 x 65 cm

131,00 EUR Jednostrotridsaťjeden Eur

MYPRINT, s.r.o.,

Obec Poriadie

27.09.2018

16/2018

Výroba informačnej tabule Pamätník u Klasovitých materiál smrek

480,00 EUR Štyristoosemdesiat eur

Holz-Mobel SR, SR, s.r.o.,

Obec Poriadie

10.08.2018

11/2018

Zostava na cvičenie a detské prvky

4 976,88 EUR Štyriisícdeväťstosedemdesiatšesť eur

OCTAGO CORPORATION, j.s.a.

Obec Poriadie

19.09.2018

13/2018

oprava miestnej komunikácie Poriadie - Sovinec

4 977,76 EUR Štyritisícdeväťstosedemdesiatsedem eur,

ALPINE SLOVAKIA, spol.s.r.o

Obec Poriadie

25.09.2017

2017

Dopravné značky na detské ihrisko

824,00 EUR Osemstodvadsaťštyri eur

CLIMEKO výrobné družstvo

Obec Poriadie

08.09.2017

2017

Zmena vykurovacieho systému

Neuvedené

Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H.

Obec Poriadie

06.09.2017

2017

dopravné značky

Neuvedené

Getos, s.r.o.

Obec Poriadie

08.09.2017

2017

Dopravné prostriedky na detské ihrisko - Dopraváčik

700,00 EUR Sedemsto eur

CARERO s.r.o.,

Obec Poriadie

25.08.2017

2017/22/08

Požiarna výstroj a požiarna výzbroj pre DHZ Poriadie.

3 035,50 EUR Tritisíctridsaťpäťeur 35centov

Fidrich Milan TOP FIRE

Obec Poriadie

17.07.2017

2017

Pivné sety

1 749,00 EUR Jedentisícsedemstoštyridsaťdeväť eur

PÁRTYSTANY Jičín

Obec Poriadie

15.06.2017

2017

Objednávka na vypracovanie GP z dôvodu výkupu MK v obci Poriadie časť Šlahorová od p.č. 15327/2…

800,00 EUR Osemsto eur

Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava

Obec Poriadie

14.11.2018

17/2018

GP, zlúčenie parciel

1 027,00 EUR jedentisícdvadsaťsedem

Geodetická kancelária - ing. Richard Bunčiak

Obec Poriadie

14.11.2018

18/2018

GP - E KN p.č. 23969 pod miestnou komunikáciou

297,00 EUR dvestodevätdesiatsedemeuro

Geodetická kancelária - ing. Richard Bunčiak

Obec Poriadie

15.08.2018

2018

Poskytovanie služieb projektového manažéra

750,00 EUR sedemstopäťdesiateuro

FUTURE MANAGEMENT SK s.r.o

Obec Poriadie

13.08.2018

12/2018

Vytýčenie stavby - Rekonštrukcia a dobudovanie chodníkov - etapa C,E

Neuvedené

Geodetická kancelária - ing. Richard Bunčiak

Obec Poriadie

11.07.2018

10/2018

oprava miestnej komunikácie Jastrabinec

1,10 EUR jedentisícjednostoeuro

Pavel Skála

Obec Poriadie

09.07.2018

8/2018

oprava miestnej komunikácie

5,00 EUR štyritisícdevätstodevätdesiatsedem 50/100

CESTY NITRA, a.s.

Obec Poriadie

09.07.2018

9/2018

Oprava miestnej komunikácie

8 327,63 EUR osemtisíctristodvadsaťsedemeuro 63/100

CESTY NITRA, a.s.

Obec Poriadie

29.06.2018

7/2018

Oprava plochy na autobusovej zástavke v Dolnom Výhone

Neuvedené

Pavel Skála

Obec Poriadie

29.06.2018

6/2018

Oprava miestnej kominákácie na Šlahorovej

Neuvedené

Pavel Skála

Obec Poriadie

03.04.2018

3/2018

Projektová dokumentácia - Cyklotrasa Poriadie - Sekule

840,00 EUR osemstoštyridsateuro

VG PROJEKT, s.r.o.

Obec Poriadie

23.03.2018

4/2018

Orezanie stromov

340,00 EUR tristoštyridsaťeuro

LS Garden - Ľubomír Smyčka

Obec Poriadie

25.01.2018

1/2018

Výroba ciachy

Neuvedené

JMŠŠ s.r.o.

Obec Poriadie

25.01.2018

2/2018

Poradenská služba

Neuvedené

Advokátska kancelária - LAW FIRM

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: