Menu
Obec Poriadie
Poriadie

rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Faktúry, zmluvy a objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13. 10. 2017

Zmluva o spolupráci

2017

220,00 EUR dvestodvadsať eur

Obec Poriadie

Vladimír Bukovčan

25. 9. 2017

Zmluva o poskytnutí služieb17042 - obec Poriadie - ISA projekta, s.r.o.

2017

120,00 EUR jednostodvadsaťeuro

ISA Projekta sro

Obec Poriadie

22. 9. 2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Štefan Ševčík

2017

10,00 EUR desateuro

Štefan Ševčík

Obec Poriadie

20. 9. 2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Alžbeta Filípková

2017

358,73 EUR tristopäťdesiatosemeuro 73/100

Alžbeta Filípková

Obec Poriadie

20. 9. 2017

Kúpna zmluva Obec Poriadie - Zuza Konečná

2017

153,12 EUR jednostopäťdesiattrieuro 12/100

Zuza Konečná

Obec Poriadie

20. 9. 2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Alena Kollárová

2017

153,12 EUR jednostopäťdesiattrieuro 12/100

Alena Kollárová

Obec Poriadie

20. 9. 2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Ján Ušiak

2017

153,12 EUR jednostopäťdesiattrieuro 12/100

Ján Ušiak

Obec Poriadie

8. 9. 2017

Zmluva o dielo na zhotovenie projektu Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice pre obec Poriadie

17/037

500,00 EUR Päťsto eur

ISA Projekta sro

Obec Poriadie

8. 9. 2017

Zmluva o poskytnutí služieb č. 17/036

17/036

100,00 EUR Jednosto eur

ISA Projekta sro

Obec Poriadie

4. 9. 2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Ján Bielčik

2017

22,23 EUR dvadsaťdvaeuro 23/100

Ján Bielčik

Obec Poriadie

25. 8. 2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Lenka Omastová

2017

6,67 EUR šesteuro 67/100

Lenka Omastová

Obec Poriadie

25. 8. 2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Pavol Viskup

2017

6,67 EUR šesteuro 67/100

Pavol Viskup

Obec Poriadie

22. 8. 2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Dušan Klimek

2017

1 753,92 EUR jedentisícsedemstopäťdesiattrieuro 92/100

Dušan Klimek

Obec Poriadie

21. 8. 2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Dušan Bielčik

2017

2 051,34 EUR dvetisícpäťdesiatjednoeuro 34/100

Dušan Bielčik

Obec Poriadie

21. 8. 2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie-Anna Puterová

2017

265,77 EUR dvestošestdesiatpäťeuro 77/100

Anna Puterová

Obec Poriadie

16. 8. 2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Anna Bielčiková

2017

628,72 EUR

Anna Bielčiková

Obec Poriadie

16. 8. 2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Ján Otiepka

2017

628,72 EUR šeststodvadsaťosemeuro 72/100

Ján Otiepka

Obec Poriadie

10. 8. 2017

Zmluva o spolupráci

2017

150,00 EUR Jednostopäťdesiat eur

Štefan Gajdošík

Obec Poriadie

27. 7. 2017

Kúpna zmluva

2017

237,22 EUR dvestotridsaťsedemeuro 22/100

Miloslav Ševčík

Obec Poriadie

14. 7. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2017

2017

350,00 EUR Tristopäťdesiateur

Slovenský zväz záhradkárov

Obec Poriadie

16. 6. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2017

2017

300,00 EUR Tristo eur

Jednota dôchodcov Slovenska Poriadie

Obec Poriadie

12. 6. 2017

Zmluva o spolupráci školské ovocie

2017

Neuvedené

Boni Fructi, s.r.o.,

Obec Poriadie

5. 6. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

37227

3 000,00 EUR tritisíceuro

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Poriadie

5. 6. 2017

Zmluva o spolupráci

2017

70,00 EUR Sedemdesiat eur

Mgr. Katarína Gogová

Obec Poriadie

28. 4. 2017

úpna zmluva Obec Poriadie - Dušan Pražienka a manželka Anna Pražienková

úpna zmluva Obec Poriadie - Dušan Pražienka a manž

Neuvedené

Dušan Pražienka a Anna Pražienková

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 476-500 z 502

foto