Menu
Obec Poriadie
Poriadie

rozšírené vyhľadávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

2022

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poriadie

Dodatok č. 1 k vzn č. 1_2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 292,47 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 9. 12. 2022

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poriadie č. 1/2022, ktorým sa stanovujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa

Dodatok č. 1 VZN č. 1_2022, ktorým sa stanovujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 312,64 kB
Stiahnuté: 76×
Vložené: 13. 5. 2022

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poriadie č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Poriadie

Dodatok č. 1 k VZN č. 3_2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Poriadie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 334,14 kB
Stiahnuté: 78×
Vložené: 13. 5. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 1/2022, ktorým sa stanovujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole ...

VZN č. 1_2022, ktorým sa stanovujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 758,41 kB
Stiahnuté: 73×
Vložené: 25. 2. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 2/2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 2_2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 948,92 kB
Stiahnuté: 59×
Vložené: 12. 4. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 3/2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Poriadie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 3_2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Poriadie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 851,54 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 12. 4. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 4/2022 o finančnom príspevku na stravovanie dôchodcov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4_2022 o príspevku na stravovanie dôchodcov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 507,53 kB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 13. 5. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 5/2022, ktorým sa stanovujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole

VZN č. 5_2022, ktorým sa stanovujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 766,78 kB
Stiahnuté: 23×
Vložené: 9. 12. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 6/2022 o financovaní materských škôl a školských zariadení na území obce Poriadie v roku 2023

VZN č. 6_2022 o financovaní materských škôl a školských zariadení na území obce Poriadie v roku 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 468,26 kB
Stiahnuté: 19×
Vložené: 9. 12. 2022

2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 1/2021, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poriadie

VZN č. 1_2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,31 kB
Stiahnuté: 98×
Vložené: 15. 12. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 2/2021, ktorým sa stanovujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole ...

VZN č. 2_2021, ktorým sa stanovujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,88 kB
Stiahnuté: 73×
Vložené: 15. 12. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 3/2021 o financovaní materských škôl a školských zariadení na území obce Poriadie v roku 2022

VZN č. 3_2021 o financovaní materských škôl a školských zariadení na území obce Poriadie v roku 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,46 kB
Stiahnuté: 70×
Vložené: 15. 12. 2021

2020

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poriadie

Dodatok č. 1 k VZN č. 3_2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 319,16 kB
Stiahnuté: 142×
Vložené: 26. 11. 2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Poriadie č. 1/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia na území obce Poriadie

VZN č. 1_2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Poriadie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 899,13 kB
Stiahnuté: 195×
Vložené: 17. 2. 2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Poriadie č. 2/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby

VZN č. 2_2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,09 MB
Stiahnuté: 136×
Vložené: 2. 10. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Poriadie

VZN č. 3_2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Poriadie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,4 MB
Stiahnuté: 136×
Vložené: 26. 11. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 4/2020, ktorým sa stanovujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole na

VZN č. 4_2020, ktorým sa stanovujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 777,4 kB
Stiahnuté: 106×
Vložené: 8. 12. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 5/2020 o financovaní materských škôl a školských zariadení na území obce Poriadie v roku 2021

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5_2020 o financovaní materských škôl a školských zariadení na území obce Poriadie v roku 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 465,18 kB
Stiahnuté: 98×
Vložené: 17. 12. 2020

2019

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016 o finančnom príspevku na stravovanie dôchodcov

návrh dodatok č. 1 k vzn č. 2_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 59,76 kB
Stiahnuté: 234×
Vložené: 25. 4. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 2/2010 - zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Poriadie

VZN č. 2-2019 zrušenie VZN 2-2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 686,27 kB
Stiahnuté: 248×
Vložené: 19. 6. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 3_2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,57 MB
Stiahnuté: 260×
Vložené: 13. 12. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 1/2019, ktorým sa ustanovujú iné poplatky

VZN č. 1-2019, ktorým sa ustanovujú iné poplatky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,06 MB
Stiahnuté: 308×
Vložené: 25. 3. 2019

2016

Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatokk vzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,54 kB
Stiahnuté: 442×
Vložené: 1. 5. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Poriadie

vŠeobecne zÁvÄznÉ nariadenie obce poriadie č 012016 (3).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,55 kB
Stiahnuté: 588×
Vložené: 3. 5. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 2/2016 o finančnom príspevku na stravovanie dôchodcov

vzn o príspevku na stravovanie dôchodcov(5953).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,14 kB
Stiahnuté: 460×
Vložené: 1. 5. 2017

2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 22015 o podmienkach prijatia dieťaťa do MŠ

Všeobecne záväzné nariadenie č. 22015 o podmienkach prijatia dieťaťa do MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,11 kB
Stiahnuté: 482×
Vložené: 18. 5. 2017

VZN č. 12015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou

VZN č. 12015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,34 kB
Stiahnuté: 415×
Vložené: 18. 5. 2017

VZN č. 32015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 32015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 455,42 kB
Stiahnuté: 524×
Vložené: 18. 5. 2017

2013

Dodatok č. 1/2013 k VZN o úhrade v ŠJ

obecné zastupiteľstvo v.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,75 kB
Stiahnuté: 407×
Vložené: 30. 4. 2017

2012

VZN o miestnych daniach platné od 1.1.2013

vzn o miestnych daniach platné od 1.1.2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,2 kB
Stiahnuté: 411×
Vložené: 30. 4. 2017

2011

VZN omiestnych daniach pre rok 2012

vzn o miestnych daniach pre rok 2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,94 kB
Stiahnuté: 572×
Vložené: 30. 4. 2017

2008

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatkoch 2009

vzn-o-dani-z-nehnutelnosti-a-poplatky-2009(7586).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,61 kB
Stiahnuté: 409×
Vložené: 30. 4. 2017

Zverejňovanie

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
1
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
1

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

samospravaonline.sk


foto