Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2017

2017

250,00 EUR Dvestopäťdesiat eur

Obecný športový klub

Obec Poriadie

04.12.2017

Dohoda

171001051

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na Váhom

Obec Poriadie

29.11.2017

Dohoda o splátkovom kalendári

2017

7 688,14 EUR Sedemtisícšeststoosemdesiatosem eur štrnásť centov

Ing. Ján Kurtiš, FOREST Co.,

Obec Poriadie

13.10.2017

Zmluva o spolupráci

2017

220,00 EUR dvestodvadsať eur

Obec Poriadie

Vladimír Bukovčan

25.09.2017

Zmluva o poskytnutí služieb17042 - obec Poriadie - ISA projekta, s.r.o.

2017

120,00 EUR jednostodvadsaťeuro

ISA Projekta sro

Obec Poriadie

22.09.2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Štefan Ševčík

2017

10,00 EUR desateuro

Štefan Ševčík

Obec Poriadie

20.09.2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Alžbeta Filípková

2017

358,73 EUR tristopäťdesiatosemeuro 73/100

Alžbeta Filípková

Obec Poriadie

20.09.2017

Kúpna zmluva Obec Poriadie - Zuza Konečná

2017

153,12 EUR jednostopäťdesiattrieuro 12/100

Zuza Konečná

Obec Poriadie

20.09.2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Alena Kollárová

2017

153,12 EUR jednostopäťdesiattrieuro 12/100

Alena Kollárová

Obec Poriadie

20.09.2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Ján Ušiak

2017

153,12 EUR jednostopäťdesiattrieuro 12/100

Ján Ušiak

Obec Poriadie

08.09.2017

Zmluva o dielo na zhotovenie projektu Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice pre obec Poriadie

17/037

500,00 EUR Päťsto eur

ISA Projekta sro

Obec Poriadie

08.09.2017

Zmluva o poskytnutí služieb č. 17/036

17/036

100,00 EUR Jednosto eur

ISA Projekta sro

Obec Poriadie

04.09.2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Ján Bielčik

2017

22,23 EUR dvadsaťdvaeuro 23/100

Ján Bielčik

Obec Poriadie

25.08.2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Lenka Omastová

2017

6,67 EUR šesteuro 67/100

Lenka Omastová

Obec Poriadie

25.08.2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Pavol Viskup

2017

6,67 EUR šesteuro 67/100

Pavol Viskup

Obec Poriadie

22.08.2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Dušan Klimek

2017

1 753,92 EUR jedentisícsedemstopäťdesiattrieuro 92/100

Dušan Klimek

Obec Poriadie

21.08.2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Dušan Bielčik

2017

2 051,34 EUR dvetisícpäťdesiatjednoeuro 34/100

Dušan Bielčik

Obec Poriadie

21.08.2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie-Anna Puterová

2017

265,77 EUR dvestošestdesiatpäťeuro 77/100

Anna Puterová

Obec Poriadie

16.08.2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Anna Bielčiková

2017

628,72 EUR

Anna Bielčiková

Obec Poriadie

16.08.2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Ján Otiepka

2017

628,72 EUR šeststodvadsaťosemeuro 72/100

Ján Otiepka

Obec Poriadie

10.08.2017

Zmluva o spolupráci

2017

150,00 EUR Jednostopäťdesiat eur

Štefan Gajdošík

Obec Poriadie

27.07.2017

Kúpna zmluva

2017

237,22 EUR dvestotridsaťsedemeuro 22/100

Miloslav Ševčík

Obec Poriadie

14.07.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2017

2017

350,00 EUR Tristopäťdesiateur

Slovenský zväz záhradkárov

Obec Poriadie

16.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2017

2017

300,00 EUR Tristo eur

Jednota dôchodcov Slovenska Poriadie

Obec Poriadie

12.06.2017

Zmluva o spolupráci školské ovocie

2017

Neuvedené

Boni Fructi, s.r.o.,

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: