Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.07.2018

Zmluva o spolupráci úprava plôch po náhodnej ťažbe dreva

2018

500,00 EUR Päťsto eur

Marián Ferianec

Obec Poriadie

20.07.2018

Zmluva o spolupráci úprava plôch po náhodnej ťažbe dreva

2018

200,00 EUR Dvesto eur

MVDr. Andrea Pániková

Obec Poriadie

20.07.2018

Zmluva o spolupráci úprava plôch po náhodnej ťažbe dreva

2018

500,00 EUR Päťsto eur

Milan Kubovčiak

Obec Poriadie

17.07.2018

Dodatok č.1. k zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva

2018

Neuvedené

TextilEco a.s., organizačná zložka

Obec Poriadie

28.06.2018

Zmluva o dodávke obedov

2018

Neuvedené

Ján Melichárek

Obec Poriadie

28.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018

2018

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

Obecný športový klub

Obec Poriadie

27.06.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072TN130037

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fi

Neuvedené

Obec Poriadie

Pôdohospodárska platobná agentúra

20.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018

2018

500,00 EUR Päťsto eur

Jednota dôchodcov Slovenska Poriadie

Obec Poriadie

18.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

2018

624,00 EUR šeststodvadsatštyri

Galileo Corporacion s.r.o.

Obec Poriadie

13.06.2018

Zmluva o spolupráci Deň detí animoterapia

2018

30,00 EUR Tridsať eur

Mgr Alexandra Fajnorová

Obec Poriadie

13.06.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

jún 2018

300,00 EUR Tristo eur

Mesto Myjava

Obec Poriadie

04.06.2018

Zmluva o spolupráci ukážka sokoliarov

2018

30,00 EUR Tridsať eur

Ing. Katarína Tejová

Obec Poriadie

04.06.2018

Zmluva o spolupráci - maľovanie na tvár

2018

70,00 EUR Sedemdesiat eur

Mgr. Katarína Gogová

Obec Poriadie

28.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

2018

Neuvedené

Galileo Corporacion s.r.o.

Obec Poriadie

28.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

2018

Neuvedené

Galileo Corporacion s.r.o.

Obec Poriadie

09.05.2018

Dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 7.5.2009 o poskytovaní auditorkských služieb

Dodatok č. 3

620,00 EUR Šesťstodvadsať eur

Obec Poriadie

RVC Senica s.r.o.,

30.04.2018

Ochrana osobných úradjov

ZO/2018A9101-1

39,60 EUR Tridsaťdeväteur šesťdesiatcentov

Obec Poriadie

osobnyudaj.sk, s.r.o.,

20.04.2018

Zmluva o bežnom účte

2018

Neuvedené

VUB Banka

Obec Poriadie

19.04.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

072TN130037

87 526,93 EUR osemdesiatsedemtisícpäťstodvadsaťšesť eur a deväťdesiattri eurocentov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Poriadie

10.04.2018

Zmluva č.38 171

Zmluva č. 38171

3 000,00 EUR tritisíceuro

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Poriadie

23.03.2018

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Ľubomír Viskup

2018

75,40 EUR sedemdesiatpäťeuro 40/100

Ľubomír Viskup

Obec Poriadie

21.03.2018

Zmluva o dielo na zhotovenie projektu

2018

480,00 EUR štyristoosemdesiateuro

Mgr. Peter Nemček - RegioSat

Obec Poriadie

19.03.2018

Zmluva o spolupráci Jarný slnovrat 2018

2018

120,00 EUR Jednostodvadsať eur

Miroslav Kráľ

Obec Poriadie

19.03.2018

Zmluva o dodaní služieb

12018

Neuvedené

PEMA LES, sl.s.r.o.

Obec Poriadie

19.03.2018

Zmluva o finančnom vklade 72018

7/2018

300,00 EUR tristoeuro

Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: