Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.01.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

8/2019

Neuvedené

KOMENSKY, s. r. o.

Obec Poriadie

31.01.2019

Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP19/01/246

7/2019

9,00 EUR deväť eur

KOMENSKY, s. r. o.

Obec Poriadie

31.01.2019

Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby

4/2019

180,00 EUR jednostoosemdesiať eur

Bc. Erika Šutá, dipl.a.h.e.

Obec Poriadie

29.01.2019

Kúpna zmluva

3/2019

127,60 EUR stodvadsaťsedem eur a šesťdesiatcentov

Štefan Adámek

Obec Poriadie

25.01.2019

Kúpna zmluva

2/2019

10,00 EUR desať eur

Anna Jurášová

Obec Poriadie

14.01.2019

Licenčná zmluva

1/2019

240,00 EUR dvestoštyridsať eur

TENDERnet s.r.o.

Obec Poriadie

21.12.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

Dodatok č. 1

nula eur

Stavokomplet spoločnosť s.r.o.

Obec Poriadie

19.12.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

920048041

14,00 EUR štrnásť eur

Slovak Telekom a.s.,

Obec Poriadie

19.12.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

9920051990

40,59 EUR štyridsať eur päťdesiadeväť centov

Slovak Telekom a.s.,

Obec Poriadie

19.12.2018

Dodatok k zmluve o postytovaní verejných služieb

9920048072

30,00 EUR tridsať eur

Slovak Telekom a.s.,

Obec Poriadie

19.12.2018

Zmluva o dielo

ZoD-zimná údržba 2018

30,00 EUR tridsať eur

PK Autodoprava s. r. o.

Obec Poriadie

14.12.2018

Zmluva o uverejnení inzercie

QUO-52935-M7F0/0

60,00 EUR šesťdesiať eur

MEDIATEL spol. s.r.o.

Obec Poriadie

14.12.2018

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb

Zmluva Tobb restaurant/2018

3,50 EUR tri eurá a päťdesiať centov

tobb restaurant s.r.o.,

Obec Poriadie

23.11.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.9.2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.9.2016

81 320,29 EUR osemdesiatedentisíctristodvadsať eur a dvadsaťdeväť centov

Cs. s.r.o.,

Obec Poriadie

23.11.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov

SK/FMP/6c/01/032-Z

32 303,20 EUR Tridsaťdvatisíctristotri eur dvadsať centov

Obec Poriadie

Žilinský samosprávny kraj

22.11.2018

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Miroslav Ištok

2018

684,25 EUR šesťstoosemdesiatštyrieuro dvadsaťpäťeurocentov

Miroslav Ištok

Obec Poriadie

21.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

2018

100,00 EUR Jednosto eur

Základná organizácia DHZ Poriadie

Obec Poriadie

21.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

2018

700,00 EUR Sedemsto eur

Slovenský zväz záhradkárov

Obec Poriadie

06.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR

PHZ-OPK1-2018-003027

29 812,81 EUR dvadsaťdeväťtisícosemstodvanásteuro a osemdesiatjedencentov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Poriadie

02.11.2018

Zmluč. 1010202019

1010202019

Neuvedené

Obec Poriadie

Kopaničiarska odpadova spoločnosť, s.r.o

24.10.2018

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

1793/2018/D

Neuvedené

Obec Poriadie

Všeobecná úverová banka, a.s.

24.10.2018

Zmluva o vastavení záruky

174/2018/BZ

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Poriadie

16.10.2018

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Anna Jakábová, Alžbeta Marônková

2018

99,76 EUR devätdesiatdeväteuro a sedemdesiatšesťcentov

Obec Poriadie

Anna Jakábová, Alžbeta Marônková

16.10.2018

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Ing. Marian Kroupa a Katarína Kroupová

2018

11,60 EUR jedenásteuro a šestdesiatcentov

Ing. Marian Kroupa a Katarína Kroupová

Obec Poriadie

16.10.2018

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Ing. Zuzana Hlavatá

2018

11,60 EUR jedenásteuro 60 centov

ing. Zuzana Hlavatá

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: