Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.11.2019

Zmluva o udelení licencie

55/2019

386,39 EUR tristoosemdesiatšesť eur a tridsatdeväť centov

Foresta SK, a. s.

Obec Poriadie

28.10.2019

Zmluva o dielo č. 54/2019

54/2019

0,03 EUR

METAL SERVIS Recycling s. r. o.

Obec Poriadie

21.10.2019

Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy č. 27/2019

Dodatok č. 1

neuvedené

Eva Jurášová

Obec Poriadie

11.10.2019

Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy č. 45/2019

Dodatok č. 1

Neuvedené

Rastislav Szilvas

Obec Poriadie

11.10.2019

Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy č. 29/2019

Dodatok č. 1

Neuvedené

Peter Valent, PhD.

Obec Poriadie

11.10.2019

Zmluva o dielo č. 50/2019

50/2019

13 143,35 EUR trinásťtisícstoštyridsaťtri eur tridsaťpäť centov

STAS, s.r.o.,

Obec Poriadie

03.10.2019

Zmluva o budúcej zmluve o bezplatnom prevode stavebných objektov

53/2019

bezplatne

Milan Gadoš a Jana Gajdošová

Obec Poriadie

03.10.2019

Nájomná zmluva

52/2019

1,00 EUR jedno euro

Milan Gadoš a Jana Gajdošová

Obec Poriadie

30.09.2019

Zmluva o poskytnutí/odbere obedov

51/2019

0,30 EUR tridsať centov

Ivan Černák

Obec Poriadie

23.09.2019

Dodatok č.1 kúpnej zmluvy č. 34/2019

Dodatok č. 1

neuvedené

Emília Štefúnková

Obec Poriadie

23.09.2019

Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy č. 32/2019

Dodatok č. 1

neuvedené

Jeana Mackovičová

Obec Poriadie

23.09.2019

Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy č. 33/2019

Dodatok č. 1

neuvedené

Ján Bičian

Obec Poriadie

19.09.2019

zmluva o dielo

49/2019

280,00 EUR dvestoosemdesiať eur

M.O.Holding, s. r. o.

Obec Poriadie

19.09.2019

Zmluva o dielo č. 48/2019

48/2019

29 689,20 EUR dvadsaťdeväťtisícšestoosemdesiatdeväť eur dvadsať centov

MARO s. r. o.

Obec Poriadie

20.08.2019

Licenčná zmluva

47/2019

72,00 EUR sedemdesiatdva eur

VKÚ Harmanec

Obec Poriadie

20.08.2019

Dohoda o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava

46/2019

Neuvedené

Mesto Myjava

Obec Poriadie

20.08.2019

Kúpna zmluva

45/2019

7,42 EUR sedem eur štyridsatdva centov

Rastislav Szilvas

Obec Poriadie

09.08.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

44/2019

bezplatne

Martin Kubovčiak a Mgr. art. Jana Kubovčiaková Koníková

Obec Poriadie

05.08.2019

Kúpna zmluva

42/2019

2 094,20 EUR dvetisícdeväťdesiaštyri eur dvadsať centov

Štefan Durec, Oľga Durcová, Miroslav Durec, Anna Durcová, Jaroslav Durec, Jana Durcová

Obec Poriadie

05.08.2019

Zmluva o spolupráci

43/2019

200,00 EUR dvesto eur

Štefan Gajdošík

Obec Poriadie

29.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

40/2019

300,00 EUR tristo eur

Základná organizácia DHZ Poriadie

Obec Poriadie

29.07.2019

Zmluva o dielo

23/2019

21 965,60 EUR dvadsaťjedentisícdeväťstošesťdesiatpäť eur šesťdesiat centov

SINVEX s. r. o.

Obec Poriadie

26.07.2019

Kúpna zmluva

27/2019

8,35 EUR osem eur a tridsaťpäť centov

Eva Jurášová

Obec Poriadie

12.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

39/2019

400,00 EUR štyristo eur

Slovenský zväz záhradkárov

Obec Poriadie

12.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

38/2019

450,00 EUR štyristopäťdesiat eur

Obecný športový klub

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: