Menu
Obec Poriadie
Poriadie

rozšírené vyhľadávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

2022

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poriadie

Dodatok č. 1 k vzn č. 1_2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 292,47 kB
Stiahnuté: 98×
Vložené: 9. 12. 2022

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poriadie č. 1/2022, ktorým sa stanovujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa

Dodatok č. 1 VZN č. 1_2022, ktorým sa stanovujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 312,64 kB
Stiahnuté: 124×
Vložené: 13. 5. 2022

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poriadie č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Poriadie

Dodatok č. 1 k VZN č. 3_2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Poriadie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 334,14 kB
Stiahnuté: 120×
Vložené: 13. 5. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 1/2022, ktorým sa stanovujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole ...

VZN č. 1_2022, ktorým sa stanovujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 758,41 kB
Stiahnuté: 116×
Vložené: 25. 2. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 2/2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 2_2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 948,92 kB
Stiahnuté: 103×
Vložené: 12. 4. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 3/2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Poriadie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 3_2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Poriadie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 851,54 kB
Stiahnuté: 104×
Vložené: 12. 4. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 4/2022 o finančnom príspevku na stravovanie dôchodcov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4_2022 o príspevku na stravovanie dôchodcov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 507,53 kB
Stiahnuté: 113×
Vložené: 13. 5. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 5/2022, ktorým sa stanovujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole

VZN č. 5_2022, ktorým sa stanovujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 766,78 kB
Stiahnuté: 65×
Vložené: 9. 12. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 6/2022 o financovaní materských škôl a školských zariadení na území obce Poriadie v roku 2023

VZN č. 6_2022 o financovaní materských škôl a školských zariadení na území obce Poriadie v roku 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 468,26 kB
Stiahnuté: 59×
Vložené: 9. 12. 2022

2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 1/2021, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poriadie

VZN č. 1_2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,31 kB
Stiahnuté: 167×
Vložené: 15. 12. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 2/2021, ktorým sa stanovujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole ...

VZN č. 2_2021, ktorým sa stanovujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,88 kB
Stiahnuté: 117×
Vložené: 15. 12. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 3/2021 o financovaní materských škôl a školských zariadení na území obce Poriadie v roku 2022

VZN č. 3_2021 o financovaní materských škôl a školských zariadení na území obce Poriadie v roku 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,46 kB
Stiahnuté: 114×
Vložené: 15. 12. 2021

2020

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poriadie

Dodatok č. 1 k VZN č. 3_2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 319,16 kB
Stiahnuté: 183×
Vložené: 26. 11. 2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Poriadie č. 1/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia na území obce Poriadie

VZN č. 1_2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Poriadie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 899,13 kB
Stiahnuté: 244×
Vložené: 17. 2. 2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Poriadie č. 2/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby

VZN č. 2_2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,09 MB
Stiahnuté: 183×
Vložené: 2. 10. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Poriadie

VZN č. 3_2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Poriadie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,4 MB
Stiahnuté: 189×
Vložené: 26. 11. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 4/2020, ktorým sa stanovujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole na

VZN č. 4_2020, ktorým sa stanovujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 777,4 kB
Stiahnuté: 140×
Vložené: 8. 12. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poriadie č. 5/2020 o financovaní materských škôl a školských zariadení na území obce Poriadie v roku 2021

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5_2020 o financovaní materských škôl a školských zariadení na území obce Poriadie v roku 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 465,18 kB
Stiahnuté: 136×
Vložené: 17. 12. 2020

2019

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016 o finančnom príspevku na stravovanie dôchodcov

návrh dodatok č. 1 k vzn č. 2_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 59,76 kB
Stiahnuté: 278×
Vložené: 25. 4. 2022
Zobrazené 1-20 z 33

foto