Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
04.08.2017

116/2017

potraviny pre ŠJ MŠ

196,82 EUR Jednostodeväťdesiatšesť eur osemdesiatdva centov

COOP Jednota Senica

Obec Poriadie

10.08.2017

128/2017

Faktúra za telefóny + internet

129,73 EUR Jednostodvadsaťdeväť eur sedemdesiattri centov

Slovak Telekom a.s.,

Obec Poriadie

04.08.2017

119/2017

Infražiarič Topas TPS 15

5 904,80 EUR Päťtisícdeväťstoštyri eur osmedesiat centov

MORAM CZ, s.r.o.,

Obec Poriadie

04.08.2017

115/2017

stoličky čalúnené

5 508,00 EUR Päťtisícpäťstopäťdesiatosem eur

Paspol Slovakia

Obec Poriadie

04.08.2017

114/2017

Vývoz TKO

693,03 EUR Šesťstodeväťdesiattri eur tri centy

Brantner Slovakia s.r.o.,

Obec Poriadie

04.08.2017

113/2017

Poskytnutie poradenských služieb verejné obstarávanie - Nákup technológie na opravu miestnych komun

120,00 EUR Jednostodvadsať eur

ISA Projekta sro

Obec Poriadie

04.08.2017

112/2017

preplatok za el. energiu

-47,59 EUR Štyridsaťdeväť eur päťdesiatdeväť centov

Slovakia Energy s.r.o.

Obec Poriadie

21.07.2017

111/2017

pracovné pomôcky pre MŠ

151,56 EUR Jednostopäťdesiatjeden eur päťdesiatšesť centov

HOBLA s.r.o.,

Obec Poriadie

28.06.2017

110/2017

Faktúra za vypracovanie projektu Detské ihrisko p.č. 26886

65,00 EUR Šesťdesiatpäť eur

Ing. arch. Igor Bučenec

Obec Poriadie

28.06.2017

109/2017

Faktúra za čistenie odpadového potrubia

201,00 EUR Dvestojeden eur

Vladimír Košnár - K.V.KANÁL

Obec Poriadie

28.06.2017

108/2017

Faktúra za stravu pre zamestnancov

252,98 EUR Dvestopäťdesiatdva eur deväťdesiatosem centov

Jedálnička Ján Melichárek

Obec Poriadie

28.06.2017

107/2017

Faktúra doplatok za stravu pre dôchodcov

31,80 EUR Tridsaťjeden eur osemdesiat centov

Jedálnička Ján Melichárek

Obec Poriadie

28.06.2017

106/2017

SM dosky hoblované 2,5x11x200 cm

396,00 EUR Tristodeväťdeisatšesť eur

Holz-Mobel SR, SR, s.r.o.,

Obec Poriadie

28.06.2017

104/2017

Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ

99,49 EUR Deväťdesiatdeväť eur štyridsaťdeväť centov

COOP Jednota Senica

Obec Poriadie

28.06.2017

103/2017

Faktúra za mobilný telefón

39,31 EUR Tridsaťdeväťeur tridsaťjeden centov

Orange Slovensko, a.s.,

Obec Poriadie

14.06.2017

100/2017

Faktúra za akumulátory

129,60 EUR Jednostodvadsaťdeväťeur šesťdesiatcentov

ELTIME in, s.r.o.,

Obec Poriadie

14.06.2017

99/2017

Faktúra za vodu

22,46 EUR Dvadsaťdvaeur štyridsaťšesťcentov

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Poriadie

14.06.2017

98/2017

Geodetické práce GP p.č. 24296/49

287,00 EUR Dvestoosemdesiatsedem eur

Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava

Obec Poriadie

28.06.2017

105/2017

Faktúra za mäso pre ŠJ MŠ

40,17 EUR štyridsať eur sedemnásť centov

ASbit, s.r.o.,

Obec Poriadie

28.06.2017

101/2017

Faktúra za výrobu web stránky

936,00 EUR Deväťstotridsaťšesť eur

Galileo Corporation s.r.o.,

Obec Poriadie

14.06.2017

91/2017

ovocie a ovocná šťava pre ŠJ MŠ

5,71 EUR Päťeur sedemdesiatjedencentov

Boni Fructi, s.r.o.,

Obec Poriadie

09.06.2017

89/2017

Potraviny pre ŠJ MŠ

128,74 EUR Jednostodvadsaťosemeur sedemdesiatštyricentov

COOP Jednota Senica

Obec Poriadie

09.06.2017

83/2017

mäso pre ŠJ MŠ

59,26 EUR Päťdesiatdeväeur dvadsaťšesť centov

ASbit, s.r.o.,

Obec Poriadie

28.06.2017

102/2017

Faktúra za telefóny + internet

94,32 EUR Deväťdesiatštyri eur tridsaťdva centov

Slovak Telekom a.s.,

Obec Poriadie

14.06.2017

97/2017

Faktúra za výučbu ANJ v MŠ Poriadie

66,50 EUR Šesťdesiatšesťeur päťdesiatcentov

Mgr. Jana Jurášová

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: