Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

2018

624,00 EUR šeststodvadsatštyri

Galileo Corporacion s.r.o.

Obec Poriadie

13.06.2018

Zmluva o spolupráci Deň detí animoterapia

2018

30,00 EUR Tridsať eur

Mgr Alexandra Fajnorová

Obec Poriadie

13.06.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

jún 2018

300,00 EUR Tristo eur

Mesto Myjava

Obec Poriadie

04.06.2018

Zmluva o spolupráci ukážka sokoliarov

2018

30,00 EUR Tridsať eur

Ing. Katarína Tejová

Obec Poriadie

04.06.2018

Zmluva o spolupráci - maľovanie na tvár

2018

70,00 EUR Sedemdesiat eur

Mgr. Katarína Gogová

Obec Poriadie

28.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

2018

Neuvedené

Galileo Corporacion s.r.o.

Obec Poriadie

28.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

2018

Neuvedené

Galileo Corporacion s.r.o.

Obec Poriadie

09.05.2018

Dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 7.5.2009 o poskytovaní auditorkských služieb

Dodatok č. 3

620,00 EUR Šesťstodvadsať eur

Obec Poriadie

RVC Senica s.r.o.,

30.04.2018

Ochrana osobných úradjov

ZO/2018A9101-1

39,60 EUR Tridsaťdeväteur šesťdesiatcentov

Obec Poriadie

osobnyudaj.sk, s.r.o.,

20.04.2018

Zmluva o bežnom účte

2018

Neuvedené

VUB Banka

Obec Poriadie

19.04.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

072TN130037

87 526,93 EUR osemdesiatsedemtisícpäťstodvadsaťšesť eur a deväťdesiattri eurocentov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Poriadie

10.04.2018

Zmluva č.38 171

Zmluva č. 38171

3 000,00 EUR tritisíceuro

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Poriadie

23.03.2018

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Ľubomír Viskup

2018

75,40 EUR sedemdesiatpäťeuro 40/100

Ľubomír Viskup

Obec Poriadie

21.03.2018

Zmluva o dielo na zhotovenie projektu

2018

480,00 EUR štyristoosemdesiateuro

Mgr. Peter Nemček - RegioSat

Obec Poriadie

19.03.2018

Zmluva o spolupráci Jarný slnovrat 2018

2018

120,00 EUR Jednostodvadsať eur

Miroslav Kráľ

Obec Poriadie

19.03.2018

Zmluva o dodaní služieb

12018

Neuvedené

PEMA LES, sl.s.r.o.

Obec Poriadie

19.03.2018

Zmluva o finančnom vklade 72018

7/2018

300,00 EUR tristoeuro

Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina

Obec Poriadie

16.03.2018

Hromadná licenčná zmluva

2018

163,20 EUR Jednostošesťdesiattri eur dvadsať centov

Obec Poriadie

SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský

14.03.2018

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

2018

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Poriadie

09.03.2018

Zmluva o dielo - Obec Poriadie - Stavokomplet

2018

32 648,81 EUR tridsaťdvatisícšesťstoštyridsaťosemeuro 81/100

Stavokomplet spoločnosť s.r.o.

Obec Poriadie

27.02.2018

Kúpna zmluva

2018

930,00 EUR devätstoeuro

ing. Jaroslav Fidrich

Obec Poriadie

29.01.2018

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

2018

Neuvedené

NATUR -PACK, a.s.

Obec Poriadie

24.01.2018

Zmluva o dielo číslo 18001

2018

200,00 EUR Dvesto eur

Prvá Eeurópska Konzultačná spol.s.r.o

Obec Poriadie

12.01.2018

Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu

2018

Neuvedené

VUB, a.s.

Obec Poriadie

11.01.2018

Poistenie mobilného telekomunikačného zariadenia pre prípad škody

2018

Neuvedené

Poisťovňa Cardif Slovakia a.s.

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: