Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.04.2020

Zmluva o dodaní služieb

10/2020

neuvedené

Ing. Slavomír Otrubčiak

Obec Poriadie

01.04.2020

Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č. 2

neuvedené

NATUR -PACK, a.s.

Obec Poriadie

16.03.2020

Zmluva č. 320 0197 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

8/2020

3 000,00 EUR tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Poriadie

13.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

9/2020

4 748,02 EUR štyritisícsedemstoštyridsaťosem eur dva eurocenty

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Poriadie

20.02.2020

Hromadná licenčná zmluva

6/2020

163,20 EUR stošesťdesiattri eur dvadsať centov

SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský

Obec Poriadie

18.02.2020

Darovacia zmluva

7/2020

25,00 EUR dvadsaťpäť eur

COOP Jednota Senica

Obec Poriadie

24.01.2020

Zmluva o úrazovom poistení

5/2020

3,25 EUR tri eurá a dvadsaťpäť centov

Komunálna poisťovňa a.s.,

Obec Poriadie

23.01.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

4/2020

Neuvedené

O2 Slovakia s. r. o.

Obec Poriadie

23.01.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

3/2020

30,00 EUR tridsať eur

O2 Slovakia s. r. o.

Obec Poriadie

23.01.2020

Kúpna zmluva č. 2400112430

2/2020

288,00 EUR dvestoosemdesiaťosem eur

O2 Slovakia s. r. o.

Obec Poriadie

10.01.2020

Kúpna zmluva č. 1/2020

1/2020

17,01 EUR sedemnásť eur jeden cent

Anna Pražienková

Obec Poriadie

09.01.2020

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre Spoločnú obecnú úradovňu

63/2019

bezplatná

Mesto Myjava

Obec Poriadie

27.12.2019

Kúpna zmluva č. 62/2019

62/2019

3 342,02 EUR tritisíctristoštyridsaťdva eur dva centy

Jana Valentová

Obec Poriadie

19.12.2019

Dodatok k zmluve o zriadení Spoločnej obecnej úradovne

Dodatok k zmluve o zriadení Spoločnej obecnej úrad

2,00 EUR dve eurá

Mesto Myjava

Obec Poriadie

19.12.2019

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta

61/2019

130,00 EUR stotridsať eur

osobnyudaj.sk, s.r.o.,

Obec Poriadie

06.12.2019

Zmluva o spolupráci

60/2019

220,00 EUR dvestodvadsať eur

Jana Hubinská

Obec Poriadie

06.12.2019

Zmluva o uverejnení inzercie

59/2019

60,00 EUR šesťdesiať eur

MEDIATEL spol. s.r.o.

Obec Poriadie

02.12.2019

Dodatok č. 1 k zmluve č. 1010202019

Dodatok č. 1

neuvedené

Obec Poriadie

Kopaničiarska odpadova spoločnosť, s.r.o

27.11.2019

Dohoda č. 19/10/012/11

58/2019

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na Váhom

Obec Poriadie

27.11.2019

Dohoda č. 19/10/010/26

57/2019

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na Váhom

Obec Poriadie

19.11.2019

Zmluva o dielo č. 56/2019

56/2019

36,00 EUR tridsaťšesť eur

PK Autodoprava s. r. o.

Obec Poriadie

12.11.2019

Zmluva o udelení licencie

55/2019

386,39 EUR tristoosemdesiatšesť eur a tridsatdeväť centov

Foresta SK, a. s.

Obec Poriadie

28.10.2019

Zmluva o dielo č. 54/2019

54/2019

0,03 EUR

METAL SERVIS Recycling s. r. o.

Obec Poriadie

21.10.2019

Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy č. 27/2019

Dodatok č. 1

neuvedené

Eva Jurášová

Obec Poriadie

11.10.2019

Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy č. 45/2019

Dodatok č. 1

Neuvedené

Rastislav Szilvas

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: