Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.11.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov

SK/FMP/6c/01/032-Z

32 303,20 EUR Tridsaťdvatisíctristotri eur dvadsať centov

Obec Poriadie

Žilinský samosprávny kraj

22.11.2018

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Miroslav Ištok

2018

684,25 EUR šesťstoosemdesiatštyrieuro dvadsaťpäťeurocentov

Miroslav Ištok

Obec Poriadie

21.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

2018

100,00 EUR Jednosto eur

Základná organizácia DHZ Poriadie

Obec Poriadie

21.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

2018

700,00 EUR Sedemsto eur

Slovenský zväz záhradkárov

Obec Poriadie

06.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR

PHZ-OPK1-2018-003027

29 812,81 EUR dvadsaťdeväťtisícosemstodvanásteuro a osemdesiatjedencentov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Poriadie

02.11.2018

Zmluč. 1010202019

1010202019

Neuvedené

Obec Poriadie

Kopaničiarska odpadova spoločnosť, s.r.o

24.10.2018

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

1793/2018/D

Neuvedené

Obec Poriadie

Všeobecná úverová banka, a.s.

24.10.2018

Zmluva o vastavení záruky

174/2018/BZ

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Poriadie

16.10.2018

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Anna Jakábová, Alžbeta Marônková

2018

99,76 EUR devätdesiatdeväteuro a sedemdesiatšesťcentov

Obec Poriadie

Anna Jakábová, Alžbeta Marônková

16.10.2018

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Ing. Marian Kroupa a Katarína Kroupová

2018

11,60 EUR jedenásteuro a šestdesiatcentov

Ing. Marian Kroupa a Katarína Kroupová

Obec Poriadie

16.10.2018

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Ing. Zuzana Hlavatá

2018

11,60 EUR jedenásteuro 60 centov

ing. Zuzana Hlavatá

Obec Poriadie

16.10.2018

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Peter Laš

2018

9,28 EUR deväťeuro 28 centov

Peter Laš

Obec Poriadie

05.10.2018

Dohoda o zrušení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu

2018

Neuvedené

Vladislav Klimek

Obec Poriadie

21.09.2018

Zmluva o prevode vlastníctva

00816/2018- PKZP-K40062/18.00

236,72 EUR dvestotridsaťšesťeuro 72/100

Obec Poriadie

SPF Brastislava

15.08.2018

Zmluva o dielo - Obec Poriadie - ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o.

2018

30 014,00 EUR tridsaťtisícštrnásteuro 56/100

ALPINE SLOVAKIA, spol.s.r.o

Obec Poriadie

07.08.2018

Zmluva o poskytnut sužieb č18020

18020

360,00 EUR tristošestdesiateuro

ISA Projekta sro

Obec Poriadie

06.08.2018

Zmluva o spolupráci Súťaž vo varení guláša

2018

200,00 EUR Dvesto eur

Štefan Gajdošík

Obec Poriadie

31.07.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

2018

Neuvedené

Obec Poriadie

TOPSET Solutions s.r.o.,

24.07.2018

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Ľubomír Bielčik

2018

196,74 EUR jednostodeväťdesiatšesťeuro 74/100

Ľubomír Bielčik

Obec Poriadie

20.07.2018

Zmluva o spolupráci úprava plôch po náhodnej ťažbe dreva

2018

500,00 EUR Päťsto eur

Marián Ferianec

Obec Poriadie

20.07.2018

Zmluva o spolupráci úprava plôch po náhodnej ťažbe dreva

2018

200,00 EUR Dvesto eur

MVDr. Andrea Pániková

Obec Poriadie

20.07.2018

Zmluva o spolupráci úprava plôch po náhodnej ťažbe dreva

2018

500,00 EUR Päťsto eur

Milan Kubovčiak

Obec Poriadie

17.07.2018

Dodatok č.1. k zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva

2018

Neuvedené

TextilEco a.s., organizačná zložka

Obec Poriadie

28.06.2018

Zmluva o dodávke obedov

2018

Neuvedené

Ján Melichárek

Obec Poriadie

28.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018

2018

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

Obecný športový klub

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: