Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.02.2021

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) uzatvorenej dňa 20.1.2021 /ALERT SYSTÉM COVID AUTOMAT

Dodatok 1/2021

neuvedené

Nemocnica s poliklinikou Myjava

Obec Poriadie

01.02.2021

Dohoda o splátkovom kalendári

2/2021

neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Poriadie

Obec Poriadie

21.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

1/2021

neuvedené

Nemocnica s poliklinikou Myjava

Obec Poriadie

14.01.2021

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve

Dodatok č. 2

258,00 EUR dvestopäťdesiatosem eur

TENDERnet s.r.o.

Obec Poriadie

21.12.2020

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 48/2020

Dodatok č. 1

468,00 EUR štyristošesťdesiatosem eur

Juraj Klimek a Lenka Klimková

Obec Poriadie

15.12.2020

Zmluva o dielo

28/2020

250,00 EUR dvestopäťdesiat eur

GRAND INVEST EUROPE, s. r. o.

Obec Poriadie

15.12.2020

Dohoda č. 20/10/012/10 o pomoci v hmotnej núdzi

51/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na Váhom

Obec Poriadie

03.12.2020

Dodatok č. 2020/1 k Zmluve o udelení licencie

1/2020

98,39 EUR deväťdesiatosem eur tridsaťdeväť centov

Foresta SK, a. s.

Obec Poriadie

02.12.2020

Kúpna zmluva

47/2020

11 880,00 EUR jedenásťtisíc osemstoosemdesiať eur

THERMOPLASTIK s. r. o.

Obec Poriadie

01.12.2020

Zmluva o výpožičke

50/2020

Neuvedené

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Obec Poriadie

26.11.2020

zmluva o poskytovaní služieb č. 49/2020

49/2020

36,00 EUR tridsaťšesť eur

PK Autodoprava s. r. o.

Obec Poriadie

23.11.2020

Kúpna zmluva č. 48/2020

48/2020

468,00 EUR štyristošesťdesiatosem eur

Juraj Klimek a Lenka Klimková

Obec Poriadie

20.11.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie

Dodatok č. 1/2020

4 566,79 EUR štyritisíc päťstošesťdesiatšesť eur a sedemdesiatdeväť centov

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Poriadie

13.11.2020

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

46/2020

Neuvedené

Ján Mateják

Obec Poriadie

13.11.2020

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

45/2020

Neuvedené

Zdenka Szilvásová

Obec Poriadie

13.11.2020

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

44/2020

Neuvedené

RNDr. Jana Beňušková

Obec Poriadie

13.11.2020

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

43/2020

Neuvedené

Emília Štefúnková

Obec Poriadie

12.11.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok č. 1/2020

42,59 EUR štyridsaťdva eur päťdesiatdeväť eur

Slovak Telekom a.s.,

Obec Poriadie

12.11.2020

Zmluva o poskytovaní služby

42/2020

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.,

Obec Poriadie

06.11.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

40/2020

16,80 EUR šestnásť eur osemdesiať centov

Galileo Corporation s.r.o.,

Obec Poriadie

02.11.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok č.1

1,50 EUR jedno euro päťnásť centov

Slovak Telekom a.s.,

Obec Poriadie

30.10.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

37/2020

9,90 EUR deväť eur deväťdesiat centov

Slovak Telekom a.s.,

Obec Poriadie

30.10.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

36/2020

14,00 EUR štrnásť eur

Slovak Telekom a.s.,

Obec Poriadie

30.10.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

35/2020

14,00 EUR štrnásť eur

Slovak Telekom a.s.,

Obec Poriadie

30.10.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

34/2020

14,00 EUR štrnásť eur

Slovak Telekom a.s.,

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: