Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.11.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

40/2020

16,80 EUR šestnásť eur osemdesiať centov

Galileo Corporation s.r.o.,

Obec Poriadie

02.11.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok č.1

1,50 EUR jedno euro päťnásť centov

Slovak Telekom a.s.,

Obec Poriadie

30.10.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

37/2020

9,90 EUR deväť eur deväťdesiat centov

Slovak Telekom a.s.,

Obec Poriadie

30.10.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

36/2020

14,00 EUR štrnásť eur

Slovak Telekom a.s.,

Obec Poriadie

30.10.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

35/2020

14,00 EUR štrnásť eur

Slovak Telekom a.s.,

Obec Poriadie

30.10.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

34/2020

14,00 EUR štrnásť eur

Slovak Telekom a.s.,

Obec Poriadie

29.10.2020

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-VO-3298-004/2020

39/2020

neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Poriadie

26.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

33/2020

12 632,00 EUR dvanásťtisícšestotridsaťdva eur

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Poriadie

19.10.2020

Zmluva o výpožičke

31/2020

Neuvedené

Obec Nová Lhota

Obec Poriadie

15.10.2020

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-VO-215-022/2020

32/2020

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Poriadie

12.10.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

29/2020

neuvedené

Ing. Andrej Kalsovitý a Ing. Zuzana Klasovitá Veličová

Obec Poriadie

07.10.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby

Dodatok č. 1

180,00 EUR jednostoosemdesiať eur

Bc. Erika Šutá, dipl.a.h.e.

Obec Poriadie

28.09.2020

Zmluva o dielo č. 27/2020

27/2020

9 205,90 EUR deväťtisícdvestopäť eur a deväťdesiat centov

STAS, s.r.o.,

Obec Poriadie

25.09.2020

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

41/2020

120,27 EUR stodvadsať eur dvadsaťsedem centov

Slovenský pozemkový fond

Obec Poriadie

28.08.2020

Kúpna zmluva 25/2020

25/2020

8,35 EUR osem eur tridsaťpäť eur

Ján Klasovitý

Obec Poriadie

28.08.2020

Kúpna zmluva č. 26/2020

26/2020

74,24 EUR sedemdesiatštyri eur dvadsaťštyri centov

Ing. Jaroslav Mockovčiak

Obec Poriadie

24.08.2020

Kúpna zmluva č. 23/2020

23/2020

16 100,00 EUR šestnásťtisícsto eur

Juraj Klimek a Lenka Klimková

Obec Poriadie

24.08.2020

Kúpna zmluva č. 24/2020

24/2020

62,18 EUR šesťdesiatdva eur osemnásť centov

Ing. Katarína Kavecká

Obec Poriadie

17.08.2020

Zmluva o dielo č. 21/2020

21/2020

6 628,80 EUR šesťtisícšestodvadsaťosem eur osemdesiať centov

Veríme v zábavu

Obec Poriadie

14.07.2020

Kúpna zmluva č. 20/2020

20/2020

6 508,49 EUR šesťtisícpäťstoosem eur a štyridsaťdeväť centov

Ján Držka a manželka Vladislava Držková

Obec Poriadie

06.07.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

19/2020

Neuvedené

Igor Doubrava

Obec Poriadie

06.07.2020

Dodatok č. 1 zmluvy o dielo č. 48/2019

Dodatok č. 1

neuvedené

MARO s. r. o.

Obec Poriadie

26.06.2020

Dodatok č. 1

1/2020

1 000,00 EUR tisíc eur

Poľovnícke združenie Stará Myjava

Obec Poriadie

26.06.2020

Zmluva o spolupráci

18/2020

neuvedené

Poľovnícke združenie Stará Myjava

Obec Poriadie

11.06.2020

Zmluva o zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu

16/2020

Neuvedené

Martin Kubovčiak a Mgr. art. Jana Kubovčiaková Koníková

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: