Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

35/2019

300,00 EUR tristo eur

Jednota dôchodcov Slovenska Poriadie

Obec Poriadie

09.07.2019

Kúpna zmluva č. 33/2019

33/2019

2,78 EUR dve eurá sedemdesiaťosem centov

Ján Bičian

Obec Poriadie

09.07.2019

Kúpna zmluva č. 32/2019

32/2019

5,57 EUR päť eur a päťdesiatsedem centov

Jeana Mackovičová

Obec Poriadie

08.07.2019

Kúpna zmluva

34/2019

14,85 EUR štrnásť eur a osemdesiatpäť centov

Emília Štefúnková

Obec Poriadie

03.07.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dodaní služieb č. 30/2019

Dodatok č. 1

15,00 EUR pätnásť eur

Ing. Slavomír Otrubčiak

Obec Poriadie

03.07.2019

Zmluva o dodaní služieb

30/2019

neuvedené

Ing. Slavomír Otrubčiak

Obec Poriadie

01.07.2019

Dodatok č. 1 k zmluve č. 31/2019

Dodatok č. 1

1 000,00 EUR tisíc eur

Poľovnícke združenie Stará Myjava

Obec Poriadie

01.07.2019

Zmluva o spolupráci

31/2019

1 000,00 EUR tisíc eur

Poľovnícke združenie Stará Myjava

Obec Poriadie

26.06.2019

Kúpna zmluva

29/2019

34,03 EUR tridsaťštyri eur a tri centy

Peter Valent, PhD.

Obec Poriadie

21.06.2019

Kúpna zmluva č. 28/2019

28/2019

55,68 EUR päťdesiatpäť eur a šesťdesiatosem centov

Emília Smolíčková

Obec Poriadie

14.06.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

25/2019

400,00 EUR štyristo eur

Mesto Myjava

Obec Poriadie

13.06.2019

Licenčná zmluva

24/2019

72,00 EUR sedemdesiatdva eur

TOPSET Solutions s.r.o.,

Obec Poriadie

01.06.2019

Zmluva o spolupráci

26/2019

80,00 EUR osemdesiať eur

Mgr. Katarína Gogová

Obec Poriadie

03.05.2019

Kúpna zmluva č. 17/2019

17/2019

18,56 EUR osemnásť eur päťdesiaťšesť centov

Mária Purdiaková

Obec Poriadie

30.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

22/2019

3 000,00 EUR tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Poriadie

23.04.2019

Kúpna zmluva č. 18/2019

18/2019

18,56 EUR osemnásť eur päťdesiaťšesť centov

Pavel Sadloň

Obec Poriadie

23.04.2019

Dodatok č. 4 k zmluve zo dňa 7.5.2009 o poskytovaní audítorských služieb

Dodatok č. 4

620,00 EUR Šesťstodvadsať eur

Obec Poriadie

RVC Senica s.r.o.,

15.04.2019

Zmluva o spolupráci

21/2019

270,00 EUR dvestosedemdesiať eur

Mgr. Ján Michalec

Obec Poriadie

12.04.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

20/2019

230,00 EUR dvestotridsať eur

EKOTEC spol. s.r.o.,

Obec Poriadie

11.04.2019

Dodatok č. 3

Dodatok č. 3/2019

625,00 EUR šestodvadsaťpäť eur

PEMA LES, spol.s.r.o

Obec Poriadie

05.04.2019

Zmluva o vykonaní práce

19/2019

2,10 EUR dve eurá desať centov

Bc. Branislav Kormaník

Obec Poriadie

22.03.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č. 1

Neuvedené

NATUR -PACK, a.s.

Obec Poriadie

20.03.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie k číslu zmluvy 1/2015

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

Neuvedené

Z-PROJECT, s.r.o.

Obec Poriadie

18.03.2019

Poistná zmluva 4419011500

16/2019

51,19 EUR Päťdesiatjedeneur

Komunálna poisťovňa a.s.,

Obec Poriadie

06.03.2019

Zmluva o zabezpečení odbornej praxe

15/2019

Neuvedené

Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: