Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.08.2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Lenka Omastová

2017

6,67 EUR šesteuro 67/100

Lenka Omastová

Obec Poriadie

25.08.2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Pavol Viskup

2017

6,67 EUR šesteuro 67/100

Pavol Viskup

Obec Poriadie

22.08.2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Dušan Klimek

2017

1 753,92 EUR jedentisícsedemstopäťdesiattrieuro 92/100

Dušan Klimek

Obec Poriadie

21.08.2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Dušan Bielčik

2017

2 051,34 EUR dvetisícpäťdesiatjednoeuro 34/100

Dušan Bielčik

Obec Poriadie

21.08.2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie-Anna Puterová

2017

265,77 EUR dvestošestdesiatpäťeuro 77/100

Anna Puterová

Obec Poriadie

16.08.2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Anna Bielčiková

2017

628,72 EUR

Anna Bielčiková

Obec Poriadie

16.08.2017

Kúpna zmluva - Obec Poriadie - Ján Otiepka

2017

628,72 EUR šeststodvadsaťosemeuro 72/100

Ján Otiepka

Obec Poriadie

10.08.2017

Zmluva o spolupráci

2017

150,00 EUR Jednostopäťdesiat eur

Štefan Gajdošík

Obec Poriadie

27.07.2017

Kúpna zmluva

2017

237,22 EUR dvestotridsaťsedemeuro 22/100

Miloslav Ševčík

Obec Poriadie

14.07.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2017

2017

350,00 EUR Tristopäťdesiateur

Slovenský zväz záhradkárov

Obec Poriadie

16.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2017

2017

300,00 EUR Tristo eur

Jednota dôchodcov Slovenska Poriadie

Obec Poriadie

12.06.2017

Zmluva o spolupráci školské ovocie

2017

Neuvedené

Boni Fructi, s.r.o.,

Obec Poriadie

05.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

37227

3 000,00 EUR tritisíceuro

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Poriadie

05.06.2017

Zmluva o spolupráci

2017

70,00 EUR Sedemdesiat eur

Mgr. Katarína Gogová

Obec Poriadie

28.04.2017

úpna zmluva Obec Poriadie - Dušan Pražienka a manželka Anna Pražienková

úpna zmluva Obec Poriadie - Dušan Pražienka a manž

Neuvedené

Dušan Pražienka a Anna Pražienková

Obec Poriadie

10.04.2017

Zmluva o poskytnutí grantu

Zmluva o poskytnutí grantu

1 974,00 EUR

Nadácie Volkswagen

Obec Poriadie

29.03.2017

Zmluva o poskytnutí služieb - ISA projekta, s.r.o., Brezová pod Bradlom

Zmluva o poskytnutí služieb - ISA projekta, s.r.o.

Neuvedené

ISA Projekta sro

Obec Poriadie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: