Navigácia

Obsah

Prenájom priestorov Kultúrneho domu Poriadie

Svadba:

  • naši občania: 33,19€ (1000,-Sk) réžia + 13,28€ (400,-Sk) svadobka + skutočné náklady
  • cudzí občania: 66,39€ (2000,-Sk) réžia + 13,28€ (400,-Sk svadobka + skutočné náklady

 

Oslavy:

  • naši občania: 16,60€ (500,-Sk) réžia + 6,64€ (200,-Sk) svadobka + skutočné náklady
  • cudzí občania: 33,19€ (1000,-Sk) réžia + 6,64€ (200,- Sk) svadobka + skutočné náklady

 

Kar:

  • naši občania: 9,96€ (300,-Sk) réžia + 3,32€ (100,-Sk) svadobka + skutočné náklady

 

Kultúrno-spoločenské akcie (plesy, stužkové):

  • 66,39€ (2000,-Sk) réžia + 13,28€ (400,-Sk) svadobka + skutočné náklady

 

Zasadačka OcÚ:

  • prenájom 6,64€/hod (200,-Sk)

 

Spoločenské organizácie z obce sú oslobodené od poplatku za prenájom priestorov KD a nákladov spojených s konaním jednotlivých akcií (výročné schôdze, prednášky).