Menu
Obec Poriadie
Poriadie
rozšírené vyhľadávanie

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a. s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31. 1. 2022

Ak má vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti záujem o náhradu nákladov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, je povinný túto skutočnosť oznámiť spoločnsoti ZSD a. s., najneskôr 10. 12. 2021 a zároveň predložiť návrh rozsahu a spôsobu vykonania údržby spolu s fotodokumentáciou existujúceho stavu stromov a iných porastov na nehnuteľnosti a návrh predpokladanej výšky nákladov na údržbu.

Bližšie informácie v priloženej výzve. 

Výzva ZSD a. s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov.pdf (299.86 kB)

Dátum zvesenia: 31. 1. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

foto