Navigácia

Obsah

Späť

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Poriadie za rok 2019

ZOZNAM ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV, KTORÉ JE MOŽNÉ VYTRIEDIŤ A ZAPOČÍTAŤ DO ČITATEĽA VZORCA ZA ROK 2019
  kód odpadu množstvo/kg
papier a lepenka 20 01 01 4080
sklo 20 01 02 12010
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 20 01 03 52
šatstvo 20 01 10 1814
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 20 01 21 5
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórové uhľovodíky 20 01 23 900
batérie a akumulátory 20 01 34 14
vyradené elektrické a elektronické zariadenia, obsahujúce nebezpečné časti 20 01 35 500
vyradené elektrické a elektronické zariadenia 20 01 36 700
plasty 20 01 39 12509
kovy 20 01 40 930
meď, bronz, mosadz 20 01 40 01 1284
hliník 20 01 40 02 1055
železo a oceľ 20 01 40 05 60228
    96081
Komunálny odpad
  kód odpadu množstvo/kg
zmesový komunálny odpad 20 03 01 101850
objemný odpad 20 03 07

12840

 

Na základe uvedeného objemu bola vypočítaná úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Poriadie za rok 2018 na úrovni 45,59 %. úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019.pdf (102.91 kB)

Vyvesené: 27. 2. 2020

Dátum zvesenia: 30. 4. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť