Navigácia

Obsah

Späť

ROZSAH HODNOTENIA strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027 prostredníctvom textovej a tabuľkovej formy poskytne analýzu súčasného stavu, syntézu a návrhy riešenia problematiky verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Trenčianskom kraji.

Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Oblasť: podla § 4, ods. 1
Povinné hodnotenie

Účel akcie: Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027 prostredníctvom textovej a tabuľkovej formy poskytne analýzu súčasného stavu, syntézu a návrhy riešenia problematiky verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Trenčianskom kraji.

Dotknutá obec: Trenčiansky Kraj 
Príslušný orgán: Okresný úrad Trenčín odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 91149 Trenčín
Obstarávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie
IČO Obstarávateľa: 00151866

Všetky informácie na  : 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren

Vyvesené: 31. 5. 2021

Dátum zvesenia: 16. 6. 2021

Zodpovedá: Správca Webu

Späť