Navigácia

Obsah

Späť

Rozhodnutie - udelenie stavebného povolenia na dopravnú stavbu - PORIADIE-RODINNÉ DOMY A,B,C - SO4 - Spevnené plochy a sadové úpravy

Vyvesené: 20. 7. 2020

Dátum zvesenia: 6. 8. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť