Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Poriadí dňa 13. 2. 2020

a základe rozhodnutia starostu obce v súlade s § 12 a § 13 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Poriadí, ktoré sa uskutoční dňa 13. februára 2020, t. j. štvrtok o 16:30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Poriadí.

Pozvánka s programom pozvánka na zasadnutie OZ 13. 2. 2020.pdf (187.35 kB)

Vyvesené: 4. 2. 2020

Dátum zvesenia: 13. 2. 2020

Zodpovedá: Správca Webu

Späť