Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Poriadí dňa 12. 12. 2019

Na základe rozhodnutia starostu obce v súlade s § 12 a § 13 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Poriadí, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2019, t. j. štvrtok o 16:30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Poriadí.

Pozvánka s programom pozvánka na zasadnutie OZ 12. 12. 2019.pdf (180.11 kB)

Vyvesené: 29. 11. 2019

Dátum zvesenia: 13. 12. 2019

Zodpovedá: Správca Webu

Späť