Menu
Obec Poriadie
Poriadie
rozšírené vyhľadávanie

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2021, ktorým sa stanovujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2021,  ktorým sa stanovujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

V súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je možné uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Lehota na pripomienkovanie je do 8. 12. 2021.

Znenie návrhu nariadenia

návrh VZN č. 2_2021, ktorým sa stanovujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.pdf (92.94 kB)

Dátum zvesenia: 10. 12. 2021 Zodpovedá: Správca Webu

foto