Navigácia

Obsah

Späť

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2020 o poskytnutí opatrovateľskej služby pre občanov obce Poriadie.

V súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je možné uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Lehota na pripomienkovanie je do 21. 9. 2020.

Znenie návrhu nariadenia

návrh VZN č. 2_2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby.pdf (96.72 kB)

Vyvesené: 9. 9. 2020

Dátum zvesenia: 25. 9. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť