Menu
Obec Poriadie
Poriadie
rozšírené vyhľadávanie

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte prosím prípadné nedostatky.

Projekty

Názov projektu Rok realizácie Celková suma v SK Zdroje financovania
Plynofikácia obce- zabezpečený prieskum 2011 35 mil. Sk SPP, rozpočet obce a úver (DEXIA banka)
Separovaný zber, zberné dvory –bol zabezpečený projekt na separovaný zber a zberný dvor – požiadali sme o finančné prostriedky na Envirofond do Bratislavy 2009 700 tis. Sk EF, rozpočet obce a rozpočet ZMO MR (KR – MAS)
Rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok a mostov a dobudovanie parkovacích miest 2012 5,5 mil. Sk ROP, rozpočet obce a rozpočet ZOKR VJ-B (KR – MAS)
Úprava verejných priestranstiev – je zabezpečený projekt 2009 900 tis. Sk PRV a rozpočet obce
Revitalizácia verejnej zelene 2008 400 tis. Sk Nadácia Ekopolis a rozpočet obce
Rekonštrukcia a modernizácia Požiarnej zbrojnice Poriadie 2011 600 tis. Sk PRV a rozpočet obce
Dobudovanie viacúčelového ihriska 2009 1,2 mil. Sk PRV a rozpočet obce
Rekonštrukcia a dobudovanie chodníkov Odvodňovacie rigoly na odvod dažďovej vody –na chodníky je zabezpečené územné konanie, zabezpečujeme projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie a žiadosť na finančné prostriedky z EU. Odvodňovacie rigoly boli zabezpečené v časti obce Dolný Výhon. 2009 1,4 mil. Sk PRV a rozpočet obce
Vybudovať trávnaté futbalové ihrisko na veľký futbal 2010 2,5 mil. Sk PRV a rozpočet obce
Rekonštrukcia autobusových zastávok – zabezpečili sme tri nové autobusové zástavky – u Vlčkov, Sovinec a u Vojtkov. 2011 600 tis. Sk ROP, rozpočet obce a rozpočet ZMO MR (KR – MAS)
Zvýšenie energetickej efektívnosti verejného osvetlenia – bol zabezpečený projekt, požiadali sme o finančné prostriedky na Ministerstvo financii SR 2009 800 tis. Sk PRV a rozpočet obce
Tvorba územného plánu obce – je zabezpečený prieskum a rozbory, dokončievame schvaľovanie zadania UP. 2009 0,7 mil. Sk PRV a rozpočet obce
Kúpa pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu 2009 2,4 mil. Sk Rozpočet obce
Vybudovanie infraštruktúry pre IBV- je zabezpečená pre IBV Ševčíkové a Kružičkové vršky, IBV Dolný Výhon bola zabezpečená, IBV Sekule –zabezpečné stavebné povolenie 2010 7,4mil. Sk Rozpočet obce, SPP, BVS
Revitalizácia pamätníka u Klasovitých – bolo zabezpečené jednanie s autormi pamätníka, zabezpečujeme projekt na návrh obnovy pamätníka 2009 6,5 mil. Sk PRV a rozpočet obce
Výstavba infraštruktúry CR (odpočívadlá, rozhľadne, informačné tabule s informáciami o možnostiach ubytovania, stravovania a občerstvenia v regióne) – odpočívadla a informačné tabule boli zabezpečené 2011 2,5 mil. Sk OPKaHR (PRV) a rozpočet ZOKR VJ-B (KR – MAS)
Odkanalizovanie regiónu Veľká Javorina - Bradlo, spádová oblasť Myjava 2012 58 mil. Sk OPŽP rozpočet ZOKR VJ-B (KR – MAS) a rozpočet obce
Nákup novej techniky a strojov potrebných k údržbe verejných priestranstiev 2009 400 tis. Sk PRV a rozpočet obce
Projekt Ovocno-destilátova cesta 2011 3,8 mil Sk OPKaHR a rozpočet ZOKR VJ-B (KR-MAS)
Vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia Kopaničiarskeho regiónu 2008 230 tis. Sk PRV a rozpočet KR-MAS
Zateplenie budovy MŠ 2010 450 tis. Sk PRV a rozpočet obce

Vysvetlivky:

EF – Enviromentálny fond
OPKaHR - Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
OPŽP – Operačný program životné prostredie
PRV – Program rozvoja vidieka
ROP – Regionálny operačný program
ZOKR VJ-B - Združenie obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina – Bradlo
ZMO MR Združenie miest a obcí myjavského regiónu
KR – MAS - Kopaničiarsky región - Miestna akčná skupina

Obecný úrad

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

samospravaonline.sk


foto