Navigácia

Obsah

Kalendár akcií

Základné informácie 

Samospr. kraj Trenčiansky
Okres Myjava
Región Strednopovažský
Počet obyvateľov 700
Rozloha 7,87 km2
Prvá písomná zmienka 1955

 

Obec Poriadie

Vážení občania, milí návštevníci,

Vitajte na internetovej stránke obce Poriadie. Obec Poriadie sa rozkladá prevažne na nízkych svahoch Myjavskej pahorkatiny 5km severovýchodne od Myjavy v juhozápadnej časti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Poriadie hraničí na severe so Starou Myjavou, na východe so Starou Turou a Rudníkom, na juhu s Jablonkou, na západe s Brestovcom a Myjavou. Leží na železničnej i autobusovej trase medzi Myjavou a Starou Turou - dvomi mestami, ktoré okrem pracovných príležitostí poskytujú obci Poriadie ale aj ostatným okolitým obciam väčšinu služieb v oblasti školstva, zdravotníctva, administratívy, kultúry a športu.

Obec Poriadie

Správy

07.04.2020

Zmena vývozu komunálneho odpadu

Spoločnosť Brantner nás informovala, že vývoz komunálneho odpadu bude v pôvodnom termíne, v piatok 10.4.2020.

Detail

07.04.2020

Uznesenie vlády č. 207/2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 207 zo 6. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020

Detail

06.04.2020

MV SR hľadá dobrovoľníkov

Vážení občania, na základe požiadavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcie krízového riadenia Vám dávame do pozornosti, že Ministerstvo vnútra SR hľadá dobrovoľníkov predovšetkým z organizácií dobrovoľných hasičských zborov, miestnych spolkov Červeného kríža ale aj jednotlivcov z miest, obcí, ktorí by mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť v niektorom karanténnom zariadení MV SR. Dobrovoľníci by mali za úlohu nasledovné činnosti: • Registráciu občanov prichádzajúcich do karanténneho zariadenia MV SR • Pomoc pri roznášaní jedla v rámci karanténneho zariadenia MV SR (raňajky, obed, večera – položia pred dvere a zaklopú) • Zbieranie vriec s odpadom, prípadne ďalšie činnosti, ktoré by určila styčná osoba pri karanténnom zariadení MV SR Je potrebná predovšetkým prítomnosť počas dňa, minimálne 3 osoby. Pred začatím dobrovoľníckych prác bude zabezpečené školenie na vykonanie jednotlivých úloh. Okrem dobrovoľníkov bude na danom zariadení vždy prítomný aj klasický prevádzkový personál, ktorý rieši bežnú réžiu zariadenia, vrátane polície, hasičov a zamestnancov Odborov krízového riadenia okresných úradov. Dobrovoľníci budú mať zdarma zabezpečené: •Potrebné ochranné pracovné prostriedky •Celodennú stravu (raňajky, obed, večera) V prípade, ak sa Vám dá pomôcť a ste ochotný sa zapojiť kontaktujte Obecný úrad Rudník. Budeme potrebovať Vaše meno, priezvisko, vek, bydliska, mail, tel. kontakt. Ak by ste chceli pomôcť v nejakom konkrétnom zariadení, alebo len v nejakom kraji, alebo kdekoľvek – to všetko sa uvedie do registrácie dobrovoľníka. Taktiež sa tam uvádza napríklad aj to, či môžete pomáhať kedykoľvek alebo iba v konkrétne dni v týždni. POZOR! Dobrovoľník musí mať minimálne 18 rokov a nesmie patriť do rizikovej skupiny. Teda nesmú to byť starší občania, občania s chronickým ochorením srdca a pľúc, s cukrovkou a s oslabenou imunitou. Na obecnom úrade máme k dispozícii aj aktuálny zoznam karanténnych centier, postupne sa však budú otvárať aj nové. Registrovať sa je potrebné čo najskôr, pretože repatriantov v zariadeniach stále pribúda. V prípade záujmu sa registrujte na Obecnom úrade, kde Vám poskytneme aj ďalšie informácie. Za Vašu ústretovosť a ochotu Vám ďakujeme.

Detail

06.04.2020

Nebezpečenstvo vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Novom Meste nad Váhom vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme pre celé územie zásahového obvodu Nové Mesto nad Váhom od 6. 4. 2020 do odvolania.

Detail

06.04.2020

Zmena vývozu komunálneho odpadu

Z dôvodu Veľkonočných sviatkov sa vývoz komunálneho odpadu presúva z piatka 10. 4. 2020 na štvrtok 9. 4. 2020.

Detail

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

 

 

Fotogaléria

Jarný slnovrat 2019

Priestory Kultúrneho domu v Poriadí

Priestory Kultúrneho domu v Poriadí