Navigácia

Obsah

Projekt Záhrada poznania

Typ: ostatné
Obec Poriadie a Materská škola v Poriadí oznamuje rodičom a priateľom školy, že dňa 31. 5. 2021 začína realizovať projekt Záhrada poznania.

Obec Poriadie a Materská škola v Poriadí pripravili projekt Záhrada poznania. Projekt bol podporený v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa.

Cieľom projektu je zveľadenie priestorov záhrady Materskej školy v Poriadí a vytvorenie produkčnej a edukačnej záhradky, ktorá by pre deti produkovala vlastné potraviny na konzumáciu a zároveň by poskytla priestor na výchovnovzdelávací proces detí :

  • edukáciu - pozorovanie s deťmi a učenie sa na priamych príkladoch - rôznorodosť vegetácie počas roka, pestovanie rastlín, vnímanie materiálov a štruktúr, akceptácia hmyzu
  • aktivita - tvorba nových prvkov ako sú napríklad vtáčie búdky a prikrmovadlá, hmyzie domčeky a napájadlá, výroba štítkov k bylinkám, ovociu a zelenine a zároveň väčšia škála aktivít vonku ako napríklad staranie sa o rastliny
  • ekológia - celkovou vegetáciou prilákanie iných živočíchov, čím vzniká malý ekosystém; využívanie odpadových materiálov - kelímky od jogurtov na výsev rastlín zo semien, suché rastliny na aranžmány, rôzne dekorácie; tvorba a využívanie kompostu.   

Základnými aktivitami sú :

  • stavebno-architektonické práce - stavba drevenej pergoly, vybudovanie vyvýšených záhonov, spevnenie chodníka, plochy okolo priestoru na opekanie, spevnenie a vybudovanie kompostoviska
  • výsadba sadeníc a osiva - vysadenie sadeníc kríkov, rastlín, zeleniny, byliniek a kvetov
  • vŕbový tunel - vysadenie sadeníc vŕby a vytvorenie podpornej konštrukcie na tvarovanie vŕby do tunela
  • edukačné workshopy - séria workshopov, ktoré sa budú realizovať počas roka vždy s témou aktuálnou k danému ročnému obdobiu a realizovaným prácam v záhrade.

Základnou podmienkou realizácie projektu je participácia verejnosti. Do realizácie projektu budú tak zapojení zamestnanci Materskej školy v Poriadí, deti navštevujúce školu, ich rodičia, starí rodičia, členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Poriadí.

Celkové odhadované náklady sú 1975 €, ktoré v plnej miere podporil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa.

logo TSK

logoelená župa


Vytvorené: 25. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 25. 5. 2021 08:54
Autor: