Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Odstávka vody

BVS oznamuje našim občanom, že z dôvodu odstraňovania poruchy na verejnom vodovode, bude bez dodávky vody časť obce Horný koniec od súp. č. 51 smerom na Horný koniec. Odstávka vody bude od 9:30 do ukončenia prác.

Ospravedlňujeme sa za problémy. celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia - zmeny vo fungovaní prevádzok celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia - zmeny v nosení rúšok celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia - zmena prekročenia hraníc celý text

ostatné | 2. 6. 2020 | Autor:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia - zmena podmienok pre prevádzky celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia - možnosť vycestovať na 48 hodín do vybraných krajín celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor:

Organizácia prevádzky a vnútorný režim materskej školy od 1. 6. 2020 do konca školského roku 2019/20

Obec Poriadie informuje, že Materská škola Poriadie sa otvára dňa 1.6.2020 a bude otvorená do 31. 7. 2020 ak počet detí neklesne pod 10.
Riaditeľka MŠ Poriadie vykonala minulý týždeň prieskum medzi rodičmi, ktorý naznačil, že záujem o škôlku je vysoký. V súlade s odporúčaním MŠVVŠ SR, obce Poriadie a MŠ Poriadie bolo vybraných 15 detí, ktoré môžu nastúpiť do MŠ Poriadie k 1. 6. 2020.
V súlade s odporúčaniami MŠVVŠ Sr boli vypracované organizačné pokyny pre prevádzku a vnútorný režim materskej školy od 1. 6. 2020 do konca školského roku 2019/2020. celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor:

Modré autobusy budú premávať v režime školského vyučovania

Trenčiansky samosprávny kraj reaguje na uvoľňovanie opatrení súvisiacich so šírením koronavírusu zmenou režimu prímestskej autobusovej dopravy.

Vláda Slovenskej republiky prijala 18. mája 2020 v poradí 4. fázu uvoľňovania opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19. Jedným z nich je aj otváranie materských a základných škôl od 1. júna 2020. Trenčiansky samosprávny kraj sa v nadväznosti na túto situáciu rozhodol ukončiť režim premávania prímestskej autobusovej dopravy počas pracovných dní ako počas letných prázdnin, a to k 31. máju 2020. „Prímestská autobusová doprava bude od 1. júna 2020 premávať v štandardnom režime pracovných dní, respektíve v režime školského vyučovania. Župa sa touto zmenou snaží zabezpečiť dopravu detí a žiakov do základných a materských škôl, ale tiež ich rodičov do práce,“ povedal vedúci Odboru dopravy Úradu TSK Radovan Hladký.

V záujme ochrany zdravia širokej verejnosti platí aj naďalej vstup do autobusov len s použitím rúška, prípadne iného prekrytia úst a nosa. celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor:

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor:

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia - otvorenie školských a predškolských zariadení celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia - zmena štátnej karantény, možnosť použitia aplikácie eKaranténa celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia - možnosť vycestovať do 8 krajín na 24 hod. celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia - podmienky usporiadania verejných podujatí celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia - zmeny v nariadení o nosení rúšok na verejnosti celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia - podmienky otvorenia prevádzok a podmienky ich prevádzkovania celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor:

Posúdenie vplyvu na životné prostredie - Plán udržateľnej mobility TSK

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, zverejňuje na webovom sídle

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-trencianskeho-samospravneho-kraja

návrh strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility TSK, ktorý doručil Trenčiansky samosprávny kraj na schválenie. celý text

ostatné | 18. 5. 2020 | Autor:
#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

celý text

ostatné | 21. 3. 2020 | Autor:

Kalendár vývozov separovaného odpadu pre rok 2020

Prehľadný kalendár vývozov nádob so separovaným odpadom v roku 2020 celý text

ostatné | 7. 1. 2020 | Autor:

Kalendár vývozu nádob TKO pre rok 2020

Prehľadný kalendár vývozov nádob na TKO v roku 2020 celý text

ostatné | 7. 1. 2020 | Autor:

Registrácia chovov ošípaných

Dňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým mala Slovenská republika udelenú výnimku na registráciu chovu s jednou ošípanou. Podľa článku 1 uvedeného rozhodnutia komisie je táto výnimka zrušená. Preto všetky chovy ošípaných - teda aj tie, ktoré chovajú čo len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa tejto legislatívy registrované. celý text

ostatné | 11. 1. 2019 | Autor:

odpočet vody a elektriny v obci Poriadie 22.10.2018 až 27.10.2018

BVS oznamuje našim občanom, že od pondelka t.j. 22.10.2018 bude vykonávať odpočet vody na vodomeroch v domácnostiach. Zároveň žiada našich občanov aby si sprístupnili vodomery na odpočet.

Západoslovenská distribučná oznamuje taktiež našim občanom, že v dňoch 22. až 27. 10.2018 bude vykonávať
odpočet elektromerov v našich domácnostiach. V domácnostiach kde občania nemajú prístup k elektromerom a nebudú v týchto dňoch doma, je potrebné vykonať odpočet elektromera a umiestniť lístok na viditeľné miesto. celý text

ostatné | 19. 10. 2018 | Autor: Anna Pražienková

Veľkoobjemový zber odpadu v obci Poriadie 24.- 26.10.2018

Obecný úrad Poriadie oznamuje našim občanom,
že v dňoch 24. až 26.10.2018 t.j. streda štvrtok a piatok v čase od 7,30 hodiny až 17,00 hodiny bude v našej obci zber veľkoobjemového odpadu. Kontajner bude vo dvore za Kultúrnym domom Poriadie.
Do veľkoobjemového odpadu patrí starý nábytok, koberce, linoleá, umývadlá, WC misy, vane, všetok elektroodpad, krabice od farieb. celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor: Anna Pražienková

Pozvánka na výstavu "Čo sa urodilo na Poriadí" Kultúrny dom Poriadie 13.-14.10.2018

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Poriadie Vás pozýva na výstavu ovocia, zeleniny
a kvetov pod názvom "Čo sa urodilo na Poriadí"
Miesto: Kultúrny dom Poriadie
Dátum:13.10.2018 t.j. v sobotu od 14,00 h. do 21,00 h.
14.10.2018 t.j. v nedeľu od 14,00 h. do 18,00 h.
Sprievodné akcie výstavy v sobotu dňa 13.10.2018 o 17,00 hodine.
Praktické použitie prútia pre záhradkárov
Nech sa páči, ponúknite sa.

celý text

ostatné | 3. 10. 2018 | Autor:

Pozvánka na relaxačné cvičenie už budúci pondelok t.j. 1.10.2018

Pozývame na pravidelné relaxačné cvičenie ktoré bude vždy v pondelok od 19,00 do 20,00 hodiny
v Kultúrnom dome Poriadie. Na cvičenie je potrebne priniesť podložku a prezuvky. Cvičenie začína už 1.10.2018. celý text

ostatné | 26. 9. 2018 | Autor: Anna Pražienková

Pozvánka na kladenie vencov pri Pamätníku u Klasovitých 19.09.2018 o 16,25hodine

Obec Poriadie pozýva všetkých občanov na Slávnostné kladenie vencov pri Pamätníku u Klasovitých
dňa 19.09.2018 o 16,25 hodine za účasti predsedu Národnej rady SR Andreja Danku a ostatných hostí.
celý text

ostatné | 18. 9. 2018 | Autor:

Očkovanie psov v obci Poriadie 20.09.2018

Dňa 20.09.2018 sa uskutoční v obci Poriadie povinné očkovanie psov proti besnote, na tomto očkovaní si môžu dať občania taktiež začipovať psa. celý text

ostatné | 17. 9. 2018 | Autor: Anna Pražienková

Prerušenie distribúcie lektriny v obci Poriadie dňa 20.09.2018

Západoslovenská distribučná, a.s., oznamuje našim občanom, že dňa 20.09.2018 bude prerušená dodávka elektriny v obci Poriadie nasledovne:
V čase od 8:00 hod. do 10:00 hod.:
PORIADIE od križovatky do Sekúl celý text

ostatné | 17. 9. 2018 | Autor: Anna Pražienková

Prerušenie distribúcie elektriny v obci Poriadie 20.09.2018

Západoslovenská distribučná, a.s., oznamuje našim občanom, že dňa 20.09.2018 bude výpadok elektrickej energie nasledovne:
V čase od 11:00 hod. do 14:15 hod.:
LOKA BUČNÍK
LOKA FORMANEC
LOKA JASTRABINEC
LOKA MOČIAR celý text

ostatné | 17. 9. 2018 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny v obci Poriadie 19.9.2018

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje našim občanom prerušenie dodávky elektrickej energie v obci Poriadie dňa 19.09.2018
V čase od 7:45 hod. do 13:45 hod.:
LOKA U KLASOVITÝCH , DOLNÝ VÝHON, KOLÓNIA celý text

ostatné | 17. 9. 2018 | Autor: Anna Pražienková
prvá prechádzajúci
z 3
posledná