Navigácia

Obsah

Späť

Výsledky hlasovanie vo volebnom okrsku Poriadie

Vyvesené: 6. 11. 2017

Dátum zvesenia: 22. 11. 2017

Zodpovedá: Anna Pražienková

Späť