Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na zasadnutie OZ Poriadie

Pozvánka na zasadnutie OZ Poriadie

Pozvánka na zasadnutie OZ Poriadie:

     Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa  12, ods. 1 zákona NR SR o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Poriadí, ktoré sa uskutoční

     dňa 14.12.2017 t. j. vo štvrtok o 16,30 hodine v zasadačke Obeného úradu Poriadie.

 

Vyvesené: 4. 12. 2017

Dátum zvesenia: 15. 12. 2017

Zodpovedá: Ing. Zuzana Boskovičová

Späť