Navigácia

Obsah

Späť

Plánovací kalendár separovaného vývozu v roku 2017 - firma Brantner

Plánovací kalendár separovaného vývozu v roku 2017 - zabezpečuje  firma Brantner.

Plánovací kalendár separovaného zberu 2017

Vyvesené: 26. 6. 2017

Dátum zvesenia: 31. 12. 2017

Zodpovedá: Ing. Zuzana Boskovičová

Späť