Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 333/2017

Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín rastúcich mimo lesa Krajčovič

Vyvesené: 9. 11. 2017

Dátum zvesenia: 16. 11. 2017

Zodpovedá: Dobrovodská Oľga

Späť