Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: Ing. Zuzana Boskovičová

Informácia pre voliča

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú 

v sobotu 4. novembra 2017  od 7:00   do 22:00 h.

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Vyvesené: 21. 8. 2017

Dátum zvesenia: 4. 11. 2017

Zodpovedá: Ing. Zuzana Boskovičová

Späť