Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: Ing. Zuzana Boskovičová

Elektronická adresa

     Obec Poriadie v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do

orgánov samosprávnych krajov konaných 4. novembra 2017 zverejňuje elektronickú adresu

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

 

email: obec@poriadie.sk

Vyvesené: 21. 8. 2017

Dátum zvesenia: 4. 11. 2017

Zodpovedá: Ing. Zuzana Boskovičová

Späť