Poriadie | Dedinka na kopaniciach
SLOVENSKY | ENGLISH
 Aktuality
Žiadne aktuality
»viac
 Aktuality
26.4
2017
Pozvánka na zasadnutie OZ Poriadie
     Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa  12, ods. 1, zákona...
28.4
2017
Verejná obchodná súťaž na odpredaj prebytočného majetku
Obec Poriadie, 906 22 Poriadie 114, vyhlasuje na základe uznesenia číslo 11/2017 zo dňa...
»viac
Fotogaléria

Vzory tlačív a žiadostí

Tu si môžete stiahnúť dokumenty potrebné pre komunikáciu s obecným úradom.
Ak vám tu nejaké tlačivo chýba, neváhajte nás kontaktovať.

Žiadosť stavebníka o určenie /zmenu, zrušenie/ súpisného alebo orientačného čísla na stavbu 24KB
Žiadosť o vyjadrenie k žumpe 22KB
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny 39KB
Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov /SHR/ 36KB
Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť 33KB
Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia 30KB
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% 98KB
Ohlásenie drobnej stavby 35KB
Prehlásenie stavebného dozora 28KB
Úhrady za služby verejnosti - RTVS 118KB
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane3 39KB
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvlášte užívanie MK 28KB
Tuhý komunálny odpad - oznámenie - podnikateľ FO, PO 38KB
TKO - ohlásenie fyzické osoby - chalupári 32KB
TKO - ohlásnie fyzické osoby 43KB