Poriadie | Dedinka na kopaniciach
SLOVENSKY | ENGLISH
 Aktuality
2.4
2017
Pozvánka na podujatie
OBEC Poriadie v spolupráci s Jednotou dôchodocov Slovenka v Poriadí srdečne...

»viac
 Aktuality
30.3
2017
Pozvánka na OZ Poriadie
     Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 12, ods. 1, ...
4.4
2017
Občania hlasujte za Projekt pre MŠ
Dobrý deň, oznamujeme našim občanom , že náš projetk Náučný...
»viac
Fotogaléria

Vzory tlačív a žiadostí

Tu si môžete stiahnúť dokumenty potrebné pre komunikáciu s obecným úradom.
Ak vám tu nejaké tlačivo chýba, neváhajte nás kontaktovať.

Žiadosť stavebníka o určenie /zmenu, zrušenie/ súpisného alebo orientačného čísla na stavbu 24KB
Žiadosť o vyjadrenie k žumpe 22KB
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny 39KB
Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov /SHR/ 36KB
Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť 33KB
Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia 30KB
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% 98KB
Ohlásenie drobnej stavby 35KB
Prehlásenie stavebného dozora 28KB
Úhrady za služby verejnosti - RTVS 118KB
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane3 39KB
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvlášte užívanie MK 28KB
Tuhý komunálny odpad - oznámenie - podnikateľ FO, PO 38KB
TKO - ohlásenie fyzické osoby - chalupári 32KB
TKO - ohlásnie fyzické osoby 43KB